Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Beproeft alles en behoud het goede

Ik geloof dat de teksten op deze site het overdenken waard zijn en als ze bijdragen aan uw inzicht op uw verhouding tot Jezus dan zijn ze meer dan de moeite waard.

Deze teksten zijn echter geschreven door een eenvoudig mens net als u.

Zelfs al zouden er regelrechte openbaringen in staan, (buiten de passages uit de bijbel) dan nog zijn ze niet perfect.

Zelfs al zouden er geen openbaringen in staan, dan nog kan de Heer door deze teksten heen tot u spreken.

De tekst op deze site is met eer en geweten geschreven. Toch, omdat er zo veel kerkelijke dwalingen zijn, kan ook deze site niet pretenderen foutloos te zijn. Wees altijd voorzichtig met wat u voor waar aanneemt en bid tot de heer dat hij zelf, u de waarheid laat zien.

Tessalonicenzen 5, 21
[19] Blus de Geest niet uit, [20] kleineer de profetische gaven niet, [21] keur alles, behoud het goede. 22] Houd u ver van alle soort kwaad.
Home pag.