Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Gods plan met ons

De vader die ons geschapen heeft, heeft ons gemaakt met een doel, hij heeft ons gemaakt met zijn wijsheid en hij heeft ons de tijd gegeven om dat doel te bereiken.

God heeft het goede met ons voor en wil graag dat we ontdekken en doen wat goed voor ons is. Hij wil dat we op Hem vertrouwen die betrouwbaar is, op Hem die niets van ons nodig heeft. Hij wil dat we gaan ontdekken en uitproberen dat de liefde, onbaatzuchtige liefde een bron van leven en geluk is. Hij wil dat we ontdekken welke gaven Hij ons gegeven heeft en hoe we daarmee elkaar tot zegen kunnen zijn. Hij wil dat we leven in vertrouwen op Hem en in vrede met elkaar. Hij wil ons het leven geven in al zijn volheid.

Het plan van de satan met ons

Het plan van de satan met ons is tweeledig:

  • Hij wil ons kapot maken en doden omdat hij ons haat
  • Hij wil door ons aanbeden worden omdat hij jaloers is op God en omdat hij God haat

Nu klinkt dit weinig aantrekkelijk en zoals het hier staat zijn deze twee niet met elkaar te combineren. Daarom zal de satan dit niet zo openlijk aan ons presenteren.

Om dit te bereiken drijft hij een wig tussen ons en God. Hij doet dit door de wijsheid van God in twijfel te trekken, door God in diskrediet te brengen door alle mogelijke verdachtmakingen en door voor alles wat God ons aan wil bieden, alternatieven aan te bieden. De satan probeert ons te laten geloven dat zijn aanbiedingen aantrekkelijker zijn dan die van God. Heel vaak zijn die aanbiedingen precies tegengesteld aan wat God ons wil geven. Hierbij maakt hij gebruik van onze zwakheden die ik hierna kort zal toelichten.

Onze zwakheden

Ongeduld

God wil het leven wat hij ons gegeven heeft ten volle benutten. In die tijd wil hij ons de dingen laten ontdekken en uitproberen. Hiervoor heeft hij ons ruimschoots de tijd gegeven.

De satan weet echter hoe zwak we zijn en dat we de tijd van ons leven helemaal niet kunnen overzien. Het is dus heel gemakkelijk om ons wijs te maken dat we bezorgd moeten zijn over onze tijd en dat we snel resultaten moeten halen. Zijn voorstellen zijn er op gericht om ons een snellere weg te bieden. Bijvoorbeeld, snel rijk door diefstal of bedrog, waarom niet zo redeneert hij tegen ons, denkt toch aan jezelf, die ander moet maar voor zichzelf zorgen.

Onze enige verdediging hiertegen is om erop te vertrouwen dat de Vader ons leven leiden wil als we dat toelaten.

Trots

Trots is voor mij een mysterieuze emotie die lastig is te doorzien. God waarschuwt ons hiervoor.

De satan zegt ons dat trots juist goed is en hij koppelt het aan eigenwaarde. Hij moedigt de trots aan.

Trots is een gevoel wat (soms onweerstaanbaar) in je opwelt en wat je er van weerhoud om te doen wat goed is voor je. Het is een handvat van de satan in ons leven.

Trots is een gevoel wat leid tot onvoorzichtigheid, tot roekeloosheid. Het daagt je uit om je met de ander te gaan meten. Het zet mensen tegen elkaar op. Het ontkend je zwakheden. Het zegt je: ik kan dit wel, ik kan hier wel mee wegkomen. Het is datgene wat je na een misdaad die niet is ontdekt doet geloven dat nu bewezen is dat jij zoiets wel kunt.

Een voorbeeld van hoe dit werkt is, dat wanneer je een misstap begaan hebt, bijvoorbeeld diefstal, dat je het dan de keer daarop makkelijker weer doet en dat je erop vertrouwd dat het dan weer lukt. Maar trots heeft nog een duisterder kant. Als je word betrapt dan is de trots dat wat je ervan zal weerhouden je verlies te nemen en van je fout te leren. Het weerhoud je ervan om in het vervolg een andere weg te kiezen. Het dwingt je om je fout toe te dekken en natuurlijk, de satan weet wel raad. Als je de vrouw die je gezien heeft dood, dan is je probleem opgelost.

Wat de satan hier doet is “een kans tot verbetering” voorstellen als het grootst mogelijke onheil, het betrapt worden en gecorrigeerd worden, ohh nee, dat kan echt niet. Hij maakt je bang en verteld je hoe erg en onacceptabel zoiets is. Het angstzweet breekt je al uit bij de gedachte. Hij verleid je ertoe om je misstap te verstoppen met een nog grotere misdaad, zodat je helemaal tot over je oren in de shit zit en met handen en voeten aan hem gebonden bent. Het resultaat van dit alles is dat je van de leiding door een goede maar vermanende Vader bent overgegaan naar de overheersing en slavernij van een liegende moordenaar. Daarnaast ga je op deze weg ook andere mensen in het ongeluk storten.

Je verdediging hiertegen is nederigheid. Je zwakheden en beperkingen erkennen en de Vader vertrouwen dat hij je help en als dat nodig is, een tweede of een derde kans geeft.

Pijn en ziekte

Ook pijn en ziekte worden door ons zelden goed begrepen. Doorgaans word zoiets gezien als ongewenst, als een hindernis op onze snelweg.

De satan weet dit en hij bied ons talloze “oplossingen” aan. Het gaat hem er daarbij niet om, dat hij onze problemen oplost maar gewoon om ons aan zich te binden. Occulte geneeswijzen lijken vaak een oplossing. Soms lijken ze verlichting te geven maar heel vaak loopt zoiets uit op een kwetsbaar gestel, eindeloze consults, heel veel tijd besteden aan het leren van al die verwarrende theorieën en uiteindelijk zijn we uitgeput en afhankelijk. De ene hulpverlener gaat en de ander komt. Met al die methodes, er moet er toch wel een tussen zitten die mijn probleem verhelpt. En zo raken we verdwaald en de weg kwijt. De eenvoud van het evangelie ver achter ons als een onnozelheid uit een oude tijd. Afgedaan als achterhaald en veel te simpel.

Je verdediging hiertegen is je zwakheid accepteren en erop vertrouwen dat de Vader je geeft wat je nodig hebt. Erop vertrouwen dat Hij er ook is, nee juist is, als je het moeilijk hebt.

Onvermogen

God wil ons leren dat we elkaar kunnen dienen met onze gaven. Daar waar wij zwak zijn geven we de ander een kans om ons te dienen. Daar waar wij sterker zijn hebben we de kans om de ander te dienen en zodoende een waardevolle relatie aan te gaan.

De satan verteld ons echter dat wij niet zwak mogen zijn. Zwak zijn is een afgang. Zwak zijn is een bedreiging voor ons bestaan. We moeten niet zwak zijn maar sterk, ja sterker als ieder ander. Zo zet hij ons onder druk om te presteren. Nee, als je zwak bent dan kun je geen geld verdienen en je eigenwaarde hangt daar van af. Je kunt echt niet onder doen voor je collega. Een dure lease auto, zo krijg je tenminste een fatsoenlijke status, dat geld verdien je later wel terug als je doelen bereikt zijn.

Zo zijn er ook talloze cursussen om ons beter te maken, om ons verder te brengen en om onze grenzen te verleggen ten behoeve van onze carrière. De sky is the limit.

Hier komen we op het gebied van satans bullshit. Naast allerlei onwaarschijnlijke geneeswijzen die omkleed zijn met ingewikkelde woorden en theorieën zijn en ook allerlei cursussen vol met “oosterse wijsheden”. Ook ingewikkeld en vol vreemde woorden. Voer voor een opgeklopt ego. Je kunt je er in bekwamen en er een graad in halen zodat jij meer weet dan de ander en wat betekenen gaat. Vooral zoekende geestelijk gevoelige mensen vallen daar voor. Zo worden we volgepropt met onzin halve waarheden en leugens vermengd met open deuren. We raken vermoeid en belast. Het uiteindelijke doel, de worst hangt steeds net buiten ons bereik en op de een of andere manier komen we er nooit echt bij.

Je verdediging hiertegen is erop vertrouwen dat God je gegeven heeft wat je nodig hebt, dat je accepteert dat genoeg, genoeg is en meer te veel.

Het doel van onze tegenstander

Uiteindelijk ben je veel tijd kwijt, los van God, het anker in je leven. Uiteindelijk ben je afhankelijk van de satan en je verprutst je tijd met satans “levens lessen”. Zo leer leer je niets wat goed is of wat waarde heeft. Zo steven je langzaam af op het einde. Ook zal hij niet nalaten je einde dichter bij te brengen, ja, als je diep genoeg verstrikt zit in zijn dwaalwegen dan ga je er zelfs naar verlangen.

Matteüs 11, 28
[28] Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. [29] Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, [30] want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
Home pag.