Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Over de auteur / Site beheerder

De auteur van deze site is opgegroeid in een klassiek gezin in het katholieke Brabant. In zijn jeugd volgde hij katholiek onderwijs waar het geloof een bescheiden plaats kreeg. Later is het geloof nog verder op de achtergrond gekomen en pas in 2005 is dit weer opgebloeid. Dit keer in een evangelische gemeente. Bijzonder aan zijn ontwikkeling is dat hij zich niet wil beperken tot de visie van een denominatie als enige juiste visie en open staat voor de opbouwende aspecten van elke christelijke denominatie. Daarnaast is er ook erkenning voor het feit dat vrijwel iedere denominatie ook zijn mindere kanten heeft.


Hoewel de hij in het begin behoorlijk vrije opvattingen had over het geloof is hij in zijn intensieve zoektocht steeds meer tot het besef gekomen dat de Bijbel de enige betrouwbare levensvisie geeft en dat Christus de enige weg is naar de Vader.

De auteur is getrouwd en heeft twee kinderen en is v.a. 2005 lid van dezelfde christelijke gemeente.

De auteur hoopt met deze site andere gelovigen tot mogen zegenen met de gaven die hij van zijn schepper heeft gekregen. De nederigheid gebied me ook te vermelden dat de vader hem niet heeft gezegend met elke mogelijke gave. Zo is er helaas sprake van een bepaalde mate van woordblindheid zodat hij ook ook een beroep doet op uw genade.
Home pag.