Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Zijn NDE's, of bijna dood ervaringen van God?


Bij het onderscheiden van bijna-dood-ervaringen is het goed om onderscheid te maken tussen openbaring van bovennatuurlijke kennis, het overdragen van kennis door een droom die de mens in kwestie niet had kunnen weten, en geopenbaarde Goddelijke waarheid.

Met geopenbaarde bovennatuurlijke kennis word aangetoond dat het geen menselijk bedrog betreft. De informatie komt uit bovennatuurlijke bron. Dit bewijst niet dat God de bron van de informatie is. Er zijn namelijk ook bovennatuurlijke bronnen van bedrog.


Feiten over NDE's:

  • Er zijn vele NDE's bekend die beslist niet van God zijn.
  • Sommige NDE's zijn, op zijn minst op het eerste gezicht, niet in strijd met de bijbel en kunnen dus van God zijn.
  • In een bijna-dood situatie ben je extreem kwetsbaar, je geestelijke weerstand is nagenoeg nul en daarmee zeer toegankelijk voor infiltratie van boze geesten. Je bent dan volledig afhankelijk van je positie in Christus. Iemand die niet gelovig is, is daarmee in een NDE situatie ongelooflijk kwetsbaar.
  • God gebruikt doorgaans, zo niet altijd, openbaring aan mensen die volledig autonoom zijn, niet in een hulpeloze positie zijn.


Uitgaande van deze feiten moet ik NDE's dus beschouwen als uiterst verdacht en met name NDE's van niet-gelovige personen, waarbij ik gelovig interpreteer als mensen die gaan over de smalle weg.

Ik wil niet uitsluiten dat er door God gegeven NDE ervaringen zijn maar dit zou wat mij betreft eerder in de sfeer van een persoonlijke waarschuwing moeten liggen.

Volgens genoemde criteria zou dus de NDE:

https://m.youtube.com/watch?v=-H0MDGIXZ0o

Israelische niet-gelovige jongen zie de laatste dagen van Israel.

niet van God zijn. Er worden vele bijbelse feiten genoemd, maar dat zegt op zichzelf niets. Waar het mij om gaat is dat extra-bijbelse kennis van deze video niet betrouwbaar is. De tijdspanne die genoemd word kan niet kloppen. De verschijning van Jezus de messias is veel te vroeg.
Home pag.