Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Zet Jezus in Mat. 12 het gezin overboord?

[Mat.12:46] Terwijl Hij nog tot de menigte sprak, stonden daar opeens zijn moeder en zijn broers buiten. Zij wilden Hem spreken. [47] Iemand zei tegen Hem: ‘Kijk, uw moeder en uw broers staan buiten en willen U spreken.’ [48] Hij gaf degene die Hem dat zei het antwoord: ‘Wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broers?’ [49] Met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij: ‘Kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. [50] Want wie de wil doet van mijn Vader in de hemel, die is mijn broer en zuster en moeder.’

Zet Jezus in deze bijbel verzen de waarden en loyaliteiten van het gezin overboord ten behoeve van het koninkrijk van God?

Antwoord:

Zo op het eerste gezicht lijkt dit zo, maar een Bijbelvers moet altijd worden beoordeeld in de context van de hele bijbel.

Het huwelijk en gezin is een onderdeel van Gods schepping en God orde, dat kan dus niet de juiste interpretatie zijn. Verder besteed Jezus elders juist aandacht aan het gezin en ergert hij zich eraan dat de religieuze leiders van die tijd mensen aansporen hun ouders te verwaarlozen ten behoeve van de kerk (of tempel als instituut)

[Marc. 7:11] Maar u beweert: Als iemand tegen zijn vader of moeder zegt: “Waar ik u mee had kunnen ondersteunen, is korban” – dat wil zeggen: offergave –, [12] dan hoeft hij niets meer voor zijn vader of moeder te doen; [13] zo ontkracht u het woord van God ten gunste van de traditie die u zelf overgeleverd hebt.

Wij mensen hebben de neiging om horizontaal te denken, om te oordelen op menselijk niveau, we denken dat we de waarden van het gezin moeten wegdoen of afbreken om ruimte te maken voor de relatie met God, en om deze van meer waarde te kunnen laten zijn. Onze relatie met God is echter geen horizontale (gelijkwaardige) relatie maar een verticale relatie. De relatie met hem overstijgt de waarden van het gezin zonder die af te breken of aan te tasten.

Denk ook aan het verhaal van de schat in de akker:

[Matteüs 13, 44] Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker.

Er word hier helemaal niets gezegd over dat de eigendommen van de persoon in de parabel waardeloos waren, nee, het verhaal gaat over een grote schat die al het andere ondergeschikt maakt. En deze schat is niet onze aardse kerk-gemeente met mensen, maar de redding van God en onze relatie met Hem. De investering waar het over gaat heeft te maken met ons investeren in het Koninkrijk van God door een rein leven te leiden en onze wereldse verlangens als ondergeschikt te gaan zien. Het gaat hier over "een meerwaarde van het gevondene" en niet over "devalueren van het bestaande of bekende".

Waarschuwing tegen misbruik van Mat. 12

Mat. 12:46 schijnt wel eens gebruikt te worden door voorgangers om een wig te drijven in een gezin, om zodoende mensen te laten kiezen voor hun kerk-gemeente. Wees hier heel voorzichtig mee! Lieden die gezinsleden tegen elkaar opzetten, dat is geen gezond teken!

Alleen als jou gezin je duidelijk omlaag trekt richting een goddeloos leven, weg van God dus, en let wel, dat is niet hetzelfde als wegtrekken van een kerk-gemeente, in dat geval zou het gebruik ervan terecht kunnen zijn. Het beoordelen van een dergelijke situatie vereist een goede kennis van de persoonlijke situatie en een grote vrijheid en verbondenheid met God om hierover een goed advies te kunnen geven. Een goed advies is gericht op de staat van de persoon die het advies krijgt. Over zijn (of haar) relatie met God en over zijn al of niet goddelijke wandel. Een slecht advies kenmerkt zich doordat een voorganger sterk de nadruk legt op de loyaliteit aan zijn eigen gemeente. Nogmaals, loyaliteiten aan een aardse kerk-gemeente is niet hetzelfde als loyaliteit aan God. In een gezonde kerk-gemeente liggen die twee in elkaars verlengde, maar de nadruk moet liggen op gehoorzaamheid aan God.Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.