Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Welke macht heeft de satan over ons?

Welke macht heeft de satan over ons?

Een woord vooraf: Op zichzelf genomen is het niet goed om te veel aandacht aan de satan te schenken. Richt je niet op de duisternis maar richt je op het licht. Toch kan het zijn dat deze vraag je beklemd, bijvoorbeeld doordat je jezelf gebonden voelt, lastig gevallen word of om andere persoonlijke redenen. Het kan dan zinvol zijn om wel in te gaan op deze vraag. Toch wil ik nogmaals benadrukken dat het niet verstandig is een ongezonde nieuwsgierigheid of sensatiezucht te laten ontwikkelen in deze richting.

Antwoord: De macht die wij hem zelf geven

In beginsel heeft de satan niet zo veel macht over ons. Hij zal ons vooral proberen te misleiden. Ik ga hier nu niet in op de strategieën die de satan gebruikt om ons te misleiden maar ik wil focussen op het onderwerp wie er macht over ons heeft.

Wijzelf

Heel kort gezegd: Wij hebben de volledige autoriteit over ons zelf!

Dit is een hele boute uitspraak maar ik geloof echt dat ze waar is. Hierna ga ik hier meer in detail op in zodat je ook begrijpt waarom ik dat zo zeg. Laat je niet afschrikken als jou ervaringen haaks staan op deze uitspraak, want ook wat jij ervaart is realiteit en ook daar ga ik op in.

God

God heeft alle autoriteit aan Jezus gegeven, Jezus heeft dus de volledige macht over alles alles wat is, over alles wat leeft, ook over jou en mij dus. Uit alles wat hij zegt blijkt echter dat hij van ons verwacht dat we zelf onze weg zoeken naar het goede. Hij wil ons daar bij helpen maar Hij zal ons zijn hulp niet opdringen. In deze tijd hebben we dus van hem de volmacht gekregen om zelf over ons leven te beschikken en om te kiezen tussen goed en kwaad. Zie in dit verbant ook “Wat is de erfzonde”, hieruit blijkt heel duidelijk dat Hij onze vraag aan het begin van de mensheid, om zelf over ons leven te beslissen, heeft toegestaan.

God heeft dus alle macht over ons, maar hij kiest er voor om de keuzen in dit leven zo veel mogelijk bij ons zelf te laten liggen.

de satan

De satan heeft eigenlijk helemaal geen macht over ons, in beginsel dan. Hij kan ons zijn leugens en verleidingen voorhouden maar veel meer kan hij niet.

Verschuiving van autoriteit

Het hiervoor gaande zegt je mogelijk nog niet zo veel. Het verklaard bijvoorbeeld niet waarom sommige mensen zo verschrikkelijk in de problemen komen. Het is echter de inleiding op waar het mij uiteindelijk om gaat, en dat is het weggeven van autoriteit. Of het verschuiven van autoriteit. In beide gevallen doel ik op hetzelfde alleen doe je het bewust (weggeven) of onbewust (verschuiven). Dit is een mechanisme wat heel reel is, ook als je niet geloofd in een God. Je ziet het overal om je heen, je moet het alleen gaan zien en begrijpen.

Weggeven van autoriteit doe je door iemand te volgen. Als je als man bang bent voor ruzie en daardoor steeds doet wat je vrouw tegen je zegt, dan heeft zij na een tijdje alles te zeggen en word de man volgzaam. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar, de vrouw kan ook alle autoriteit over zichzelf weggeven aan haar man. Het gaat me er nu niet om of zoiets niet, of juist wel goed is, ik wil alleen laten zien dat je dit principe tussen mensen ook ziet gebeuren.

Je ziet het ook met dingen, zoals bijvoorbeeld sport. Als je alles doet voor de sport, dan krijgt de sport autoriteit over jou leven. Er zijn mensen die niet kunnen begrijpen dat een ander niet naar voetbal kijkt, terwijl het een ander volledig koud laat.

Iets dergelijks geld ook voor God en voor satan. Dat werkt “niet helemaal” hetzelfde maar wel zie je ook hier dat je de autoriteit kunt weggeven door die ander, God of de satan, te volgen of te gehoorzamen.

Autoriteit geven aan God

Autoriteit geven aan God, of misschien is het beter om te spreken van “teruggeven” aan God, doe je door te gaan doen wat God tegen je zegt. Je doet dat door naar Hem op zoek te gaan, door te proberen te begrijpen wat hij van je wil en deze dingen dan uit te proberen in je eigen leven. Als je daarin steeds verder gaat dan zal hij de leiding krijgen in jou leven.

God is echter een nederig wezen, hoe onwaarschijnlijk dat ook klinken mag. Hij dringt zich niet op en als je Hem iets geeft, zal hij het niet direct grijpen en het niet meer loslaten. Nee, hij is juist heel zachtmoedig en Hij wacht rustig af tot je het Hem echt geven wild.

Autoriteit geven aan satan

Autoriteit geven aan satan werkt ongeveer hetzelfde, en toch weer niet. Hetzelfde is, dat je hem autoriteit geeft door hem te volgen. Voor de rest is het eigenlijk alleen maar in contrast met God.

Hij zal je proberen te verleiden en leugens voorhouden om je zo te bewegen zijn suggesties te volgen. Mensen reageren daarop vaak als kinderen, als een kind wat snoep steelt uit moeders kastje. De leugen die het voorgehouden word is, “waarom wachten als je het nu wild”, en “ze merkt het tocht niet”, “je kunt er wel mee wegkomen”. satan is dus niet nederig, maar juist opdringerig en leugenachtig.

Als hij je zover krijgt om te doen wat hij zegt dan kom je langzaam steeds meer in de problemen en steeds weet hij een “oplossing”. Hoe meer je in de problemen komt, hoe minder kritisch dat je bent voor de oplossingen die je worden aangereikt. Doordat je hem volgt zal zijn invloed in je leven steeds krachtiger worden. Doordat je niet meer zelf beslissingen neemt word je steeds afhankelijker. Hij word ook steeds opdringeriger en brutaler. Je zicht op de realiteit word steeds meer vertroebelt.

In extreme gevallen, waarin mensen helemaal tot te bodem afglijden, kan dit leiden tot stemmen in je hoofd, geweld in je omgeving, sex verslaving of drugs, depressie en gedachten aan de dood. Het is werkelijk heel triest om te zien waar een mens dan is, hoe afhankelijk en blind hij geworden is. Hoe zeer hij “normale” oplossingen afwijst.

In deze gevallen kan de autoriteit van de satan over je leven heel tastbaar zijn, voor zover je dat tenminste als zodanig weet te duiden, en het kan heel beangstigend zijn als je merkt hoe lastig het is om daar weer vanaf te komen.

Hoe moet je hier mee om gaan?

Het goed om te weten waardoor je in de problemen komt, maar het is hiervoor al even genoemd, houd je niet bezig met de werken en valstrikken van de satan, richt je op het licht. Vraag je dus niet af hoeveel autoriteit de satan over je heeft maar richt je op het licht en kijk niet achterom. Richt je op De Waarheid, richt je op Jezus en volg hem in woord en in daad.

Bevrijding?

Wat als je onder de invloed bent van de duisternis en je wild er vanaf? Wat moet je dan doen?

Heel kort gezegd: Keer je om en ga Jezus volgen.

Het kan echter zijn dat je al dusdanig in de problemen gekomen bent dat het loskomen van je bindingen met de satan niet zo eenvoudig meer is. Doordat je Hem te ver gevolgd bent gaat hij jou als zijn slaaf zien en hij zal je niet zo maar laten gaan. Zijn banden zijn banden van leugens, maar het probleem daarbij is dat zijn invloed in je geest, zijn autoriteit in je leven, als zo groot geworden is dat dit omkeren een ware nachtmerrie word. Het kan dan zijn dat je hier dan niet meer zelfstandig vanaf kunt komen.

Matteüs 12, 29
[29] Of hoe kan iemand het huis van een sterke binnendringen en de inboedel weghalen als hij niet eerst de sterke vastbindt?

In dat geval heb je hulp nodig van een christelijke Gemeente die een dienst van pastoraat en bevrijding hebben. Het is daarbij belangrijk om mensen te vinden die weten wat ze doen (die dus niet op hun eigen kracht vertrouwen) maar zeker zo belangrijk is het om je te realiseren dat het zeer lastig is, ondanks de geestelijke pijn, om zelf de motivatie te hebben om er echt afscheid van te nemen. In een staat van gebondenheid zijn de leugens van de satan heel hardnekkig. Je moet dan bereid zijn je opstandigheid en trots af te leggen en om je over te geven aan een pastoraal team. Voor sommige mensen is dat nog relatief gemakkelijk maar er zijn er ook heel veel die ondanks alles blijven vertrouwen op hun eigen kennis en ervaring, en pas bereid zijn zich te onderwerpen nadat ze meerdere keren hard de bodem van het bestaan geraakt hebben.


Home pag.