Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Welke christelijke kerk is het beste?

U wild weten naar welke kerk u het beste kunt gaan?

Antwoord: De kerk waar ze Jezus en de bijbel volgen

Ik zal proberen deze vraag duidelijk en onomwonden te beantwoorden. Verwacht van mij echter geen naam van een denominatie, want met zo'n antwoord zou ik u misleiden. Je hebt goede en slechte gemeentes in veel christelijke stromingen. De waarde van een gemeente word bepaald door de mensen die er deel van uit maken en die de gemeente leiden. De waarde word niet bepaald door de afmetingen van het gebouw, niet door het aantal mensen en niet door de naam die op de gevel staat. Verder moet zo'n gemeente nog enigszins passen bij wie u bent als persoon.

De beste christelijke gemeente is die kerk waar de bijbel getrouw word gevolgd en waar de mensen doen wat Jezus zegt. Geen flapdrollen die je vertellen wat je horen wilt en geen mensen steng in de leer, die alles veroordelen wat beweegt.

Als je nog niet zo veel ervaring hebt, dan zegt bovenstaande al we iets maar toch is zoiets nog lastig te beoordelen als je zelf nog geen kennis van de bijbel hebt. Daarom geef ik u een aantal dingen om op te letten.

Goede tekenen

 • Liefde voor mensen
 • Vergevingsgezindheid
 • Nederigheid, een bescheiden houding.
 • Vrijheid om te zijn wie je bent (Ik doel daarbij niet op het onbeschaamd etaleren van je zonden)
 • De bijbel word regelmatig geciteerd
 • De gemeente maakt deel uit van een grotere familie. (Dit is overigens niet vereist, er zijn wel gezonde kleine gemeentes maar het is de vraag of u voldoende ervaring heeft om dat te beoordelen)
 • Men werkt met een bekende bijbel vertaling (O.a. KBS, NBV, HSV)
 • Als je vragen stelt dan merk je dat een aantal gemeenteleden goed weten wat er in de bijbel staat, zonder dat ze hier mee te koop lopen.

Slechte tekenen

De volgende tekenen wijzen op een ongezonde kerk. Hoe meer ervan je ziet, en hoe vaker, hoe meer je er van op aan kunt dat je daar niet moet zijn.

 • De naam van Jezus word nooit genoemd.
 • De dienst is vooral gericht op rituelen besteed nauwelijks aandacht aan het woord van God.
 • De realiteit van de Heilige geest word ontkend.

Zie in dit verband: Korintiërs 2:4, Korintiërs 12, 13, Efeziërs 3:16, De brief van Judas 1:20,

 • De teksten in de bijbel worden veelvuldig anders uitgelegd dan wat u er zelf uit leest. En na zo'n uitleg begrijpt u nog steeds niet goed waarom dat er zou staan. De bijbel bevat wel veel geheimenissen naar ze is daarnaast toch ook, zo niet vooral, geschreven voor eenvoudige mensen als u en ik.
 • Afkeurende blikken naar eenvoudig of afwijkend geklede mensen
 • De bijbel word weinig geciteerd, er word gepreekt uit eigen werk
 • De gemeente draait om een dominante charismatische persoonlijkheid
 • Verhoging van mensen i.p.v. verhoging van onze Heer.
 • Er heerst een sfeer alsof alleen die gemeente de enige is die de juiste leer verkondigd.
 • Er word afwijzend gereageerd als je oprecht kritische vragen stelt.
 • Er word (openlijk) negatief gesproken over andere gemeenten.
 • Men belooft u dat u in deze gemeente gaat genezen. (Dat kun je helemaal niet beloven met een soevereine God)
 • Een fixatie (overdreven aandacht) op emotie en ervaring. Onbeheerst chaotisch gedrag.
 • Een fixatie op tekenen en wonderen.

Tekenen van sekten

De volgende tekenen zijn typerend voor ongezonde geloofs-gemeenschappen waar je een groot risico loop je vrijheid te verliezen.

 • Men vraagt je al je bezittingen af te staan.
 • Men haalt je uit je vertrouwde woon omgeving en zondert je af van je familie en kennissen
 • Je ziet op verschillende plaatsen foto's van geestelijke leiders. (Mensen worden verheerlijkt.)
 • Er is controle op wat je doet en wanneer. Je krijgt taken waar je aan moet voldoen.
 • Men gebruikt een eigen bijbel versie die niet in andere gemeentes word gebruikt.

Verdere toelichting

Ik hoop dat u begrijpt dat dit indicaties zijn waarbij geen enkele gemeente alleen maar goede tekenen heeft. Ook is het voorkomen van een slecht teken niet direct fataal. Het zijn aanwijzingen.

Denominaties?

Hoewel in geen denominatie zal noemen waar u naar toe kunt, kan ik wel verschillende bekende denominaties noemen waar u een goede gemeente zou kunnen vinden, in alfabetische volgorde:

Baptisten
Beréa Beweging
Evangelisch-Lutherse Kerk (PKN)
Katholieke kerken
Gereformeerde gemeentes
Kerk van de Nazarener
Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging (Bethel Pentecostal Temple Fellowship Nederland, Bethel Pinksterkerk Nederland, Newfrontiers, Rafaël Nederland (Four Square), Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Victory Outreach Nederland, Volle Evangelie Bethel Kerk)
Protestantse gemeentes
Vineyardbeweging

Deze lijst is niet volledig

Draag verantwoordelijkheid voor uzelf

Als laatste wil ik u toch nog een aantal tips meegeven:

 • Draag verantwoordelijkheid voor uzelf.
 • Ga niet op zoek naar de perfecte gemeente, toon een zekere trouw aan de gemeente waar je deel van uit maakt, maar er zijn grenzen. Ook in sommige gemeentes van de hiervoor genoemde denominaties kun je heel verkeerd terecht komen. Zoals gezegd, een gemeente word gemaakt door de mensen die er deel van uit maken. De naam op de voorgevel zegt niet zo heel veel.
 • Zorg er voor dat u steeds zelf kunt beslissen wat u wel en niet doet, maar wees niet te bang om echt deel te nemen in een gemeente.
 • Zorg er voor dat u groeit in het geloof, dat u daar leert wie Jezus werkelijk is.
 • Ga er niet van uit dat alles je aangedragen word. Ga ook zelf opzoek, bid en lees in Gods woord.
 • Pas op dat u geen consument word van het geloof. Investeer en laat het uw leven veranderen.
Andere doc formaten: pdf

Home pag.