Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Welke christelijke kerk is het beste

Je vraagt, wat is de beste christelijke kerk? Misschien ben je pas tot geloof gekomen, of verhuisd? Je bent nu op zoek naar een plaats om je geloof te laten groeien, of je wild gewoon goed onderwijs?

Antwoord:

Het antwoord wat het meest bijbel getrouw is op deze vraag, dat is: een kerk is geen gebouw, geen instituut en geen systeem, maar een groep mensen die uit de wereld geroepen zijn en die zich met hun leven willen richten op God woord.

Het is belangrijk om te weten dat jou geloof niet af hangt van een systeem, maar in de eerste plaats van jou eigen wil om Gods wil in jou leven te zoeken. Om het eens plastische te zeggen: je bent geen wagentje wat door een ander voortgeduwd moet worden, maar een mens die zelf kan lopen. Het is belangrijk om dit te zien, dat is de basis. Daarna is het inderdaad goed om je te voegen bij een groep mensen die Gods woord serieus nemen en je uitdagen en je verrijken met hun persoonlijke ervaringen.

In eerste instantie wil ik geen kerk denominaties gaan noemen omdat dit je afleid van waar het werkelijk om gaat. Het gaat om de mensen waar je bij terecht komt. Ik zou je ook willen adviseren om eerst het nieuwe testament van de bijbel eens te lezen, dit geeft je een idee van waar het in het geloof om gaat. En in deze context gaat het dan om Mattheus t/m de eerste drie hoofdstukken van Openbaringen. Neem Gods woord zeer serieus. Je zult merken dat wat je in de bijbel over het geloof leest, nogal afwijkt van wat er tegenwoordig in de kerken gedaan word.

 • Een groot verschil is dat heel veel christelijke denominaties een organisatie structuur hebben en een vast patroon waarin een kerk-dienst word geleid.
 • De hedendaagse kerken zijn gericht op, of opgezet voor grote groepen mensen
 • Ook een verschil is dat er steeds een persoon spreekt en dat alle mensen in de zaal luisteren.

In het nieuwe testament word gesproken over kleine groepen mensen die samenkomen in een huis en waarbij iedereen deelneemt, inbreng heeft in de samenkomst. (1-Korinthe)

Wat daar vandaag de dag nog het dichts bij komt, dat zijn gemeenten die ook huisgroepen hebben. Een huisgroep, een kleine groep mensen bijvoorbeeld 6 tot 12 mensen, die bijvoorbeeld op Woensdag avond samenkomen en samen over het geloof spreken. Het is dan belangrijk dat deze avonden niet gedomineerd worden door een persoon die zich opstelt als leraar van de groep, maar dat iedereen de vrijheid en de ruimte krijgt om deel te nemen aan de gesprekken. Het is echter wel belangrijk dat er een of meerdere mensen zijn die Gods woord kennen en die in staat zijn om de groep bij te sturen als er word afgedwaald van Gods woord, of als er dingen gezegd worden die niet opbouwend zijn. De kerk of denominatie gaat dan een beetje functioneren als de oudtestamentische tempel, waar ook grotere groepen mensen bijeen kwamen, en de huisgroep is dan meer de nieuwtestamentische groep der gelovigen die elkaar opbouwen en steunen.

Ik kan er echter niet omheen dat een gelovige die op zoek is naar een gemeente in eerste instantie op zoek gaat naar een kerk, naar een gebouw waar elke (zaterdag of) zondag mensen samenkomen. Op zich is dat geen probleem, je kunt dan van een afstandje gadeslaan wat daar gebeurd en hoe die mensen met elkaar omgaan.

Waar kun je dan op letten? Wat je niet wild is:

 • Een gemeente waar veel tijd word besteed aan organisatorische mededelingen.
 • Niet aan issues in de stedelijke of landelijke politiek. Dat kan wel eens voorkomen maar dit moet geen regelmatig terugkerend onderwerp zijn, niet het hoofd onderwerp van de toespraak.
 • Een gemeente die veel aandacht heeft voor rituelen, beelden symbolen en klederdracht (dienst en voorganger)
 • of eisen stelt aan hoe je als kerk-bezoeker gekleed gaat. Eenvoudige richtlijnen zoals bijvoorbeeld niet te uitdagend of seksistisch zou moeten volstaan. Dit zijn bijzaken.
 • Een overdreven autoritaire leiding van de gemeente. Hierbij moet ik wel bij opmerken dat in sommige gemeentes waar veel mensen met verslavingsproblematiek komen, dat die vaak wat strakker geleid worden.
 • Er mag niet te vaak over geld of welvaart gesproken worden. Dit zijn bijzaken. Een overdreven welvaart is voor veel mensen eerder een valkuil voor je dan iets wat je actief moet nastreven.
 • Kerken die een duidelijk thema hebben. Overdreven gericht op bijvoorbeeld het milieu of Israël. Op zich zijn dat goede dingen, maar dat is niet het centrale thema van je geloof, en dus ook niet het centrale thema van de bijeenkomst der gelovigen.

Wat wel

 • In de prediking moet de bijbel centraal staan.
 • De hele bijbel word gebruikt, niet alleen stukjes uit het nieuwe testament.
 • Alle aspecten van het geloof komen aan bod, de liefde voor mensen, maar bijvoorbeeld ook de noodzaak om jezelf af te keren van zonden, omdat die je neerhalen en afbreken.
 • Als er in de prediking bijbel passages aangehaald worden, dan moeten die in dezelfde context en met dezelfde betekenis gebruikt worden als in de bijbel waar die passage staat. Het kan heel vruchtbaar zijn om eens wat meer ervoor en erna te lezen en om te zien of dit je ten aanzien van de prediking herkenning geeft of juist vervreemding.
 • De mensen moeten open en vriendelijk zijn.
 • Een rustige ordelijke gang van zaken is goed.

Ik ga je geen specifieke gemeente aanwijzen, dat is een zaak van jou en je Vader in de hemel. Vraag in gebed steeds opnieuw dat Hij, die Ene, je leiden zal naar een plaats waar je groeien kunt in het vinden en volgen van Zijn wil in jou leven.2017-01-28

Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.