Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat kan de kerk ons niet geven?

Wat kan de kerk ons niet geven? Met deze vraag doel ik nu niet op wat er allemaal mis is gegaan in de kerken, ik doel niet zozeer op gemeentes waar men te zwart in het geloof zit of waar men juist veel te vrijblijvend is. Nee, ik doel op gezonde gemeentes waar men mensen oprecht naar God wil brengen en waar met echt om je geeft. Op gemeentes waar de de dienst meer is dan een ritueel en men je echt iets te zeggen heeft. Wat kan wekelijks bezoek (op zondag) van zo'n kerk je niet geven, dat is waar ik hier op in wil gaan.

Antwoord:

Stel, u bent in een gezonde gemeente en u bent echt geraakt door het geloof, u bent overtuigd van de waarheid van het geloof en u voelt u thuis in de kerkelijke gemeente waar u bent. U bid wel eens als u het ergens moeilijk mee heeft maar verder doet u niet zo veel met uw geloof. Is dat wat het geloof ons te bieden heeft, of ontbreekt hier iets?

Het kan heel goed zijn dat u dit prima vind zo, maar het kan ook zijn dat u na een tijdje het gevoel hebt op een dood punt te zijn aangeland. Het naar de kerk gaan word een beetje een gewoonte en het bied je niet meer zo veel nieuws meer. De inhoud van de meeste preken heb je al wel eens gehoord en vaak dwalen je gedachten af. Eigenlijk lijkt het naar de kerk gaan op dit punt niet zo veel meer als een wekelijks koffie uurtje met sociale contacten. Wat is hier mis aan het gaan?

Metafoor:

Geloof is al een zaadje en als een plantje wat groeien moet en wat verzorging nodig heeft. De gemeente is in deze vergelijking de kweker waar men zaadjes heeft en waar men kleine plantjes kan laten groeien. Daarna gaan de plantjes naar de mensen die ze mee naar huis nemen.

Het is dan de bedoeling dat die mensen die plantjes zelf water gaan geven en ze zelf gaan verzorgen. Als je dat niet doet dan groeien die jonge plantjes niet en worden ze langzaam slap. Doe je dat wel, dan worden ze groter en komen er mooie bloemen aan.

Een wekelijkse dienst in een gemeente is niet gericht op de individuele mens, dat kan ook niet want er zijn 50, 100, 200 of zelfs meer toehoorders. Een echt persoonlijk bericht en persoonlijk onderwijs is op die plaats niet echt mogelijk. Heel veel gemeentes zijn gericht op mensen die zoekende zijn, op nieuw gelovigen. Het ontbreekt er vaak aan diepgang. In heel veel van deze preken gaat het over de liefde van God en de genade van God. Heel waardevol en waar, maar een Vader vermaand ook zijn kinderen. Je zult ook vermaningen en waarschuwingen tegen afdwaling moeten krijgen, maar vermaning en correctie kun nieuw gelovigen afschrikken waardoor men er vaak voor kiest om dit niet te doen.

Ik heb dit ontbreken van de wat lastigere preken altijd als een gebrek gezien, maar begin me nu toch af te vragen of dit doorgroeien ook niet juist een eigen opdracht is. Je zult op een gegeven moment zelf het initiatief moeten nemen, zelf aan de slag moeten, en verder zoeken. Alleen op die manier kan je geloof verder groeien. Als je zelf het contact legt met de Vader, zelf de bijbel gaat lezen, zelf gaat bidden en vragen, dan ontstaat er een persoonlijk geloof waarin jou specifieke eigenschappen en behoeften aan bod kunnen komen, gevoed door de Vader naar een persoonlijke relatie. Je kunt zo geleid worden naar het doel voor jou leven.Wat kan de gemeente je wel geven?

Doorgaande op het thema: “je bent al een tijdje in een gemeente en de meeste preken heb je al een keer gehoord”. Wat kan de gemeente je dan nog wel bieden? Ik denk dat een gemeente je heel veel kan bieden als je in het geloof zelf min of meer volwassen aan het worden bent. Het samenkomen met gelovigen is een stimulans voor je geloof. Zonder dit kun je in een wereld los van God als snel het idee krijgen dat jij de enige bent die in God geloofd. Het bied je de mogelijkheid om over je geloof te praten met mensen die mee kunnen voelen met je en het bied je de mogelijkheid om te geven. Je kunt samen bidden. Het bied je de mogelijkheid om je kennis van God uit te delen aan jong gelovigen en om anderen te dienen. Het dienen van anderen is een belangrijke manier om verder te groeien naar God toe. Je word daarmee niet alleen een hoorder van het geloof, maar een dader van het geloof.

Advies aan gemeentes

Het ontbreken van prediking van het volledige woord is wel degelijk een probleem wat aandacht nodig heeft maar daarnaast is het ook zo dat we niet gelijktijdig, zoekenden, jong gelovigen en mensen volwassen in het geloof kunnen geven wat ze nodig hebben. Hoe kun je al deze stadia van het geloof geven wat ze nodig hebben? Ik denk dat iedere gemeente hier zelf een visie voor zal moeten ontwikkelen die past bij je middelen die ter beschikking staan. Overweeg ook om hierin samen te werken met andere gelijkgestemde gemeentes zodat specifieke doekgroepen toch ondersteund en begeleid kunnen worden.
Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.