Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is waarheid?

Wat is waarheid? Wat vroeger vanzelfsprekend was word nu ter discussie gesteld. Zelfs de basis van ons functioneren in deze wereld, het onderscheid tussen “waarheid en onwaarheid” word in deze tijd ter discussie gesteld. Dit stukje geeft u wat meer inzicht in dit begrip.

Antwoord:

Introductie

Johannes 18:37-38

Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid?

Johannes 8:31-32

31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Als je voorgaande twee verzen op je in laat werken dan kun je misschien vermoeden hoe belangrijk het kennen van de waarheid en het leven in waarheid is. Let daarbij op de onderstreepte delen: als Jezus in de wereld is gekomen om van de waarheid te getuigen dan moet dit belangrijk zijn. Ook staat er dat de waarheid je vrij zal maken. Jou vrijheid is dus afhankelijk van in hoeverre je in de waarheid leeft.

De leugen tegenover de waarheid

Waarheid is “dat wat is”, de leugen is “dat wat niet is”. Waarheid staat tegenover onwaar of de leugen. Mensen kunnen geloven in dingen die niet waar zijn. Als dat gebeurd uit onwetendheid, dan is het onwaarheid, maar als mensen doelbewust onwaarheden vertellen omdat hun dit, in hun eigen gedachten, beter uit komt dan is dat een leugen. De leugen tracht mensen bij de waarheid vandaan te houden, het manipuleert mensen en ontwricht mensen. Het gebruik van leugens is een poging om de realiteit te manipuleren, te veranderen, en dat is precies ook wat hekserij doet. De leugen is een vernietigende kracht. Het is mede daarom zo belangrijk om in waarheid te leven, zodat je jezelf en anderen geen schade toebrengt.

Waarheid:

Leugen:

God zelf is de waarheid, Hij heeft “alles wat is” geschapen. De waarheid is een kracht van God die mensen bevrijd van gebondenheid.

De satan is de vader van de leugen. De leugen maakt menselijke relaties kapot, het ontwricht mensen en destabiliseert hen. Het brengt je naar een leven in gebondenheid.

De satan is de vader van de leugen, hij tracht ons bij God vandaan te houden, of om onze relatie met Hem af te breken. Hij kan dit alleen maar doen door te liegen want God zelf is waarheid en elke waarheid, alles wat is, dat wijst naar God de schepper ervan. Waarheid is dus een grote kracht die ons bij God brengt, de leugen, het moedwillig ontkennen van de waarheid leid ons weg van God.

Dit is de reden dat de satan in deze dagen zelfs het begrip waarheid aanvalt. Er zijn nu blijkbaar voldoende mensen in zijn greep die dusdanig misleid zijn en verward in hun denken dat ze het bestaan van een absolute waarheid ontkennen en daarmee dus ook het bestaan van God zelf ontkennen. We komen dit o.a. tegen in diverse oosterse religies en in het daar van afgeleide New-Age.

(New age is een verzameling van concepten uit oosterse religies, opnieuw verpakt voor de westerse mens)

Erkennen van waarheid

Een van de eerste dingen die je zult moeten erkennen om in waarheid te kunnen leven is, dat er zoiets is als de waarheid. Sommige mensen zijn namelijk gaan geloven dat alles relatief is, dat iedereen zijn eigen waarheid heeft, of zelfs dat “de waarheid” niet bestaat.

Het hanteren van het begrip waarheid is een essentieel fundament in het leven van ieder mens. Het is de basis van alles. Laat ik eens wat voorbeelden noemen van dingen die zonder het bestaan van waarheid en onwaarheid omvallen en hun bestaansrecht verliezen:

  • Het rechtssysteem is gebaseerd op het bestaan van goed en kwaad, waarbij kwaad staat voor destructief. Zonder het erkennen van het bestaan van objectieve feiten (waarheid) haal je het hele rechtssysteem onderuit. Wat heeft het voor zin om onderzoek te gaan doen naar een misdaad (= waarheidsvinding) en de misdadiger te berechten als je het begrip waarheid zelf onderuit haalt.
  • De Bouwkunde is volledig gebaseerd op materie, op sterkteberekeningen en op wetten. Alle menselijke bouwwerken zoals huizen, flats, bruggen, schepen en auto’s zijn gemaakt door mensen die werken met waarheid, ze nemen de wetten en vaste formules in de wetenschap serieus en passen ze consequent toe. Als iemand van hen gaat twijfelen aan die wetten, en daar zijn eigen interpretatie op gaat toepassen dan zal zoiets al snel tot rampen gaan leiden.
  • Alle menselijke relaties zijn gebaseerd op het bestaan van waarheid. Het ouderschap, het kindschap is gebaseerd op het hebben van een vader, moeder of kind en deze dingen zijn onveranderlijk. Relaties zijn gebaseerd op betrouwbaarheid. Relaties gaan kapot als een van beide te vaak liegt. Een heel duidelijk voorbeeld hiervan is wanneer bijvoorbeeld een kind aan de drugs verslaafd is. Hij maak dan alles en iedereen ondergeschikt aan zijn drugs, hij gaat liegen en manipuleren om aan zijn drugs te komen en kan zo uiteindelijk zelfs bereiken dat de meest sterke relatie band, die van het ouderschap, breekt en men hem moet wegsturen omdat de relatie met de door drugs gebonden zoon te destructief is.

Verschillend definities

Er zijn verschillende definities te geven voor wat waarheid is. De bijbel zegt bijvoorbeeld:

Jezus zelf is de waarheid.

En ik kan dat best wat praktischer maken. Jezus heeft alles geschapen wat er is:

Johannes 1:1
1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

Als je deze bijbelverzen te onduidelijk vind, weet dan dat Jezus ook wel “het Woord” genoemd word Als je “het Woord” vervangt door Jezus dan krijg je de volgend tekst:

In het begin (van de tijd) was Jezus er al en Jezus was bij God en Jezus zelf was God. Hij was in het begin (van de tijd) bij God. Alle dingen zijn door Jezus gemaakt, en zonder Jezus is geen ding geschapen dat geschapen is.

Deze “vertaling” is te vrij om de tekst in Gods woord te vervangen, maar ze helpt je wel om een belangrijk deel van de betekenis op te pakken.

Doordat Jezus dus alles heeft gemaakt, alle materie, all natuurwetten etc., is hij Heer en Meester over alles wat er is. Dit brengt me op de tweede definitie van waarheid:

Waarheid is dat wat is

Voor normale mensen die met beide benen op de grond staat zou dit een duidelijke en praktische definitie moeten zijn: Waarheid is dat wat is, dat wat realiteit is. Iets wat er is kan tastbaar zijn maar dat hoeft niet. Dingen kunnen ook “er zijn” terwijl je ze niet kunt aanraken of kunt zien, maar we toch kunnen weten dat ze reel aanwezig zijn.

Ik zal toch enkele voorbeelden geven:

  • Als ik zeg: Er staat een stoel voor me, dan is dat alleen waar als die stoel er werkelijk is. Als hij er niet is, dan in het niet waar.

Nu geef ik een iets lastiger voorbeeld:

  • Een pedofiel heeft met een kind gerommeld en hij zegt: Ik houd van hem en mijn liefde doet geen kwaad. Hoe weten we nu of dit waar is? Liefde is een geestelijk begrip en moet dan ook geestelijk beoordeeld worden. Wat doet zoiets met de geest van zo'n kind? Je kijkt naar het effect van deze “liefde”. In de praktijk blijkt dat pedofielen een egoïstische denkpatroon hebben en helemaal geen voeling hebben met wat er werkelijk in een kind gebeurd. Ze hebben hun ziel verhard om hun lusten te kunnen volgen. Ze doen deze dingen in het verborgene en het kind raakt vaak, zoniet altijd, ernstig getraumatiseerd doordat het overheerst en gemanipuleerd werd door een volwassenen die misbruik maakte van de kwetsbaarheid van een kind. De geestelijke schade die zoiets achteraf blijkt te veroorzaken is een krachtig teken dat het niet liefdevol is (opbouwend) maar gewoon misbruik (beschadigend). De uitspraak van de pedofiel is dus niet waar. De misleiding waar een pedofiel in gevangen zit is dat hij vleselijke lust en dwangneurose niet onderscheid van liefde.

Nog wat lastiger word het als je logica gaat toepassen. Een uitspraak die claimt dat iets er niet is, is ook alleen waar als het er werkelijk niet is:

  • Als een rechter vraagt aan een beklaagde: Heeft u mijnheer H.M, beroofd? En de beklaagde zegt “nee”, dan is dat alleen waar als de beroving inderdaad niet door de beklaagde is gedaan. De waarheid is hier dan de afwezigheid van een delict door de beklaagde.

Waarheid is een essentieel begrip voor het functioneren van een mens

Waarheid is essentieel voor betrouwbaarheid en menselijke relaties zijn afhankelijk van betrouwbaarheid. Kijk, als ik tegen mijn vrouw zeg dat ze niet hoeft te werken omdat ik genoeg verdien en dat als ze er voor kiest om thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen dat ze dat dan mag doen, dan werkt dat alleen voor haar als ik ook werkelijk doe wat ik zeg. Als ik dan naderhand te veel geld op maak in de kroeg, of begin te zeuren dat ze niet werkt omdat ik zelf graag in een dure auto wil kunnen rijden, dan heb ik mezelf onbetrouwbaar gemaakt en leid onze relatie schade.

Als je baas je toezegt dat je een dag minder mag werken, maar later blijkt dat hij je minderwaardig gaat behandelen omdat je er te weinig bent en blijkt dat hij “minder werken” opvat als “geen hart voor de zaak”, dan heeft hij zich onbetrouwbaar gemaakt en leid de werk-relatie schade. Je verwacht van je baas dat hij meteen duidelijk is in, hoe over zoiets gedacht word in het bedrijf zodat je een reële afweging kunt maken tussen voor en nadelen.

Het leven in waarheid en betrouwbaarheid, zeggen wat je doet en doen wat je zegt is essentieel voor een gezond leven en een gezonde maatschappij.

Betrouwbaar zijn en leven in waarheid is erg belangrijk. God is hierin ons voorbeeld. Hij zegt op vele plaatsen in zijn woord: Ik ben schepper van hemel en aarde, dus Hij heeft “Dat wat er is” gemaakt. Hij zegt dat hij het goede met ons voor heeft, niet het slechte, Hij zegt “Ik ben steeds dezelfde” en “er is geen spoor van ommekeer in Hem (God)”. God zelf is dus het grote voorbeeld van waarheid en betrouwbaarheid.

Wie de waarheid niet lief heeft haat God

wie God haat, heeft de dood lief

satan is de vader van de leugen en de leugen leid ons uiteindelijk naar de dood

De uiteindelijke gevolgen van de leugen

In openbaringen 21:8 zien we dan nog dat God tovenaars (zij die de waarheid manipuleren naar hun eigen wil) en leugenaars (zij die de waarheid ontkennen) een zeer zware straf zal geven. Je mag aannemen dat dit is omdat ze een plaag waren voor de mensen om hen heen en andere mensen naar het verderf geleid hebben. God ziet zoiets als een zeer ernstig vergrijp en God zelf heeft geen moeite met het kennen van de waarheid. Hij weet perfect wat is en wat er niet is. Hij weet perfect wat je gedaan hebt en wat je niet gedaan hebt. De satan heeft met zijn leugens geen grip op God, de waarheid zelf.

Is elke leugen uit satan?

Ja, dat gaat heel ver. Mensen denken veel te snel dingen als:

“een leugentje om bestwil moet toch kunnen”

“een grapje kan toch wel”

“ik moet toch mijn geld verdienen”

“als ik bedreigd word dan moet ik wel”

Mijn antwoord is: Doe wat je denkt dat je moet doen, je draagt zelf verantwoordelijkheid, maar leugens leiden altijd tot verwarring en desoriëntatie. Vertrouwen op een leugen is ook een wantrouwen naar God. Je zegt dan: Ik moet het zelf doen, ik doe het wel op mijn manier, en zo verwijder je jezelf steeds verder van God.

Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.