Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is liefde?

Wat is liefde, liefde voor een ander? Liefde word vaak gezien en ervaren als een vaag ongrijpbaar gevoel waar je door overrompeld word en waar je geen grip op hebt.

Huwelijke komen voort uit de liefde en als ze weg gaat stranden ze vaak weer. Zo lijkt de liefde een grote emotionele kracht die met ons speelt en waar we nauwelijks invloed op uit kunnen oefenen, maar is dat ook zo?

Inleiding

Als je het hebt over liefde dan is het goed te beseffen dat er verschillende soorten liefde zijn, gezien de situatie, of context waarin er sprake is van liefde. Zo kun je onderscheid maken tussen


Context

Agape

Fileo

Eros


Liefde in zijn algemeenheid

XX

XXLiefde in een (huwelijks) relatie

XX

XX

XX


Liefde naar God

??

XXEn liefde van God naar ons

XX

??


Agape = belangeloze liefde, het beste te vergelijken met de liefde van een jonge moeder voor haar kind
Fileo = Vriendschappelijke liefde
Eros = Sexuele liefde

Het is goed om dit onderscheid te kennen, in die zin dat je er bewust van bent waar je op doelt als je het hebt over de liefde. Dat gezegd hebben zijn er vooral ook heel veel overeenkomsten. De liefde van God naar ons, is bijvoorbeeld een rol-model voor ons, voor de liefde naar elkaar.

Antwoord:

Liefde is iets wonderlijks wat zich niet zo maar laat vangen in een of twee woorden maar het laat wel beschrijven door kenmerken er van te benoemen:

 • Genegenheid
 • Verbondenheid. Verbonden in het gevoel, verbonden in het lot van de ander
 • Invoelen of aanvoelen van de gevoelens van de ander
 • Geraakt worden door de ander
 • Kwetsbaar zijn voor de ander
 • Warme gevoelens in de nabijheid van de ander
 • Het verlangen om de ander iets te geven of te helpen zonder de gedachte aan een wederdienst in welke vorm dan ook.
 • Liefde geeft je vreugde over wat de ander heeft of kan

Naast het beschrijven van de liefde zelf kun je ook zaken toevoegen die recht doen aan de liefde en haar niet afbreken:

 • Liefde is onvoorwaardelijke, zij is het soort liefde dat de andere persoon de volledige de ruimte en vrijheid laat zichzelf te kunnen zijn. Ze stelt geen eisen.
 • De liefde staat lijnrecht tegenover zelfzucht en manipulatie. Deze dingen plaatsen mensen tegenover elkaar en het leid tot onveiligheid, pijn en vijandschap.

Functioneel

 • Liefde is wat mensen verbind in een positieve relatie.
 • Liefde maakt (twee) verschillende mensen tot een eenheid waarin ze elkaar aanvullen
 • Zonder liefde geen relaties

Liefde in een relatie

Liefde in een relatie is veel minder de ongrijpbare liefde die je in de pubertijd kan overvallen. Liefde heeft dan veel meer te maken met

 • De ander erkennen in wie hij of zij is.
 • De ander kent je en kan op je vertrouwen.
 • Die ander is je vanzelfsprekende hulp in nood
 • Hij of zij is voor je diegene waar je graag aan geeft, waarin jij je eigen waarde in kunt zien.
 • Hij of zij is diegene die trots is op, of blij is met, wat jij kunt of doet.
 • Liefde is eerlijk
 • Liefde is vergeven en bemoedigen als de ander faalde.

Nu zal dit niet bij ieder zo aanvoelen. Niet bij iedereen gaat dit alles perfect, maar waar het me om gaat is dat liefde iets is waar je voor kunt kiezen en waar je in kunt investeren. Je kunt er voor kieze om het te laten groeien.

Liefde in het algemeen

Liefde is helemaal niet zo ongrijpbaar als vaak word gedacht. In een mens zijn vrij veel type gedrag die we associëren met “goed”. Al deze dingen hebben een relatie met elkaar en ze beïnvloeden in elkaar. Zo zal bijvoorbeeld het langdurig zorgen voor en veiligheid bieden leiden tot vertrouwen en liefde. Dit is echter een voorbeeld, Hiervoor zijn al wat van deze type gedrag, hieronder een wat meer volledige lijst. Het is goed om je te realiseren dat al deze dingen een invloed hebben op de liefde. Het is dus niet zo dat de liefde ongrijpbaar is, ze is een gevolg van, of word beïnvloed door een aantal invloeden:


Trouw, betrouwbaarheid

geven,verdienste

zorg dragen

Inzet

verantwoordelijkheid

Wederzijdse investering

Verschillen respecteren

Autonomie respecteren

Vasthoudend / Volharden

Loyaliteit

Vertrouwen

Veiligheid

bescherming

Redden uit de nood

Balans in geven en ontvangen

Geduld

Vergeven

Consequenties laten dragen

Goedheid

Eerlijkheid / Waarheid / Echtheid

Rechtvaardigheid

Barmhartigheid

Gehecht zijn aan / verbonden met

Vreugde

Diepe emotie

Boosheid over onrecht

Je kunt er dus voor kiezen om te te volharden in liefde en trouw door te investeren in die ander. Zoiets moet echter wel wederzijds enigszins in balans zijn, op lange termijn, niet op de korte termijn en naar vermogen.

Seksualiteit

Seks is technisch gezien niet verbonden aan liefde, zeker niet op de manier zoals ze in een moderne “vrije” maatschappij word gezien. Wil seks echter tot haar recht komen dan is ze een gevolg van liefde, intimiteit, vertrouwen, veiligheid, verbondenheid en uiteindelijk dus seks.

Onvolwassen, geruïneerde liefde

Als seks op zichzelf staand word gepraktiseerd, voor de lol of uit onvolwassen zelfgerichte verlangens dan is ze hol, ruw, goedkoop, pijnlijk en dus niet iets om naar uit te zien. Toch is dit de manier waarop we haar meestal in de media te zien krijgen. Als een commercieel product, gericht op uiterlijkheden. Berekenend, koud, leeg en uitgemolken. We zien posters langs de weg met afbeeldingen van “mooie” mensen in onmogelijke “veelzeggende” poses, afgebeeld als moderne sfinxen. Op TV krijgen mensen te zien die zichzelf verkopen, die berekenend inschatten wie ze kunnen krijgen, volledig gericht op uiterlijk en materieel bezit. Ze bedienen zichzelf ongegeneerd van manipulatie en manifesteren zichzelf als sociale vandalen die roddelen en lachend elkaar genadeloos afbreken om er zodoende zelf beter uit te komen. Men neemt het woord liefde veelvuldig in de mond maar heeft niet het flauwste benul wat het betekend. Het is voor mij een raadsel hoe mensen daar naar kunnen kijken zonder er onpasselijk van te worden.

Dit laatste moet U me maar vergeven als u wild. Bij het beschrijven van een onderwerp is vaak verhelderend om ook te beschrijven wat het niet is.

Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.