Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is het koninkrijk van God?

Wat is het koninkrijk van God? Of Waar is het koninkrijk van God?

Antwoord: Het koninkrijk van God is daar waar Hij koning is!

Het koninkrijk van God is daar waar Hij koning is!

Leuk he, zo'n antwoord. Op het eerste gezicht lijkt dit zo'n woordspelletje waarmee je een vraag ontwijkt. Maar kijk nog eens goed naar die simpele zin. Een eenvoudige vraag hierover maakt al duidelijk dat het wel degelijk een goed antwoord is.

Vraag: Is Jezus koning in jou leven? Heb je het koningschap van jou leven overgedragen aan hem?

Getver, wat zijn dat voor vragen, nu word het ineens heel vervelend en confronterend. Wij mensen zijn veel te opstandig en eigenwijs om zo maar de controle over ons leven uit handen te geven. Zo'n vraag is inderdaad heel indringend. Toch kan ik je hierin bemoedigen. Je geeft je leven niet zo maar weg, en ook niet zo maar aan de eerste de beste. Nee, het is de bedoelling dat je naar Hem op zoek gaat, dat je hem vraagt om je te laten zien wie wij is, lees zijn boek en vraag om uitleg, zoek en je zult vinden. Als je gaat begrijpen wie Hij is dan is het “Hem koning maken” een heel stuk makkelijker!

– – –

Nu kun je jezelf natuurlijk gaan afvragen: Hoe doe je dat nu precies, God koning maken in je leven. Grofweg doe je dat door twee dingen te doen, je neemt een beslissing, en je gaat die beslissing naleven. Dit laatste is een proces. Je moet niet verwachten dat alles ineens anders is. Toch zul je merken dat als je dit doet dat je wel degelijk veranderd bent.

Voor verdere informatie zie:

  • Wat is eigenlijk het goede nieuws DPM 2014-01
Home pag.