Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is een ketterij?

Wat is ketterij? Je hebt dit woord misschien leren kennen in de context van de Spaanse inquisitie. Je kent het in een negatieve context. Wanneer destijds iemand tegen het christelijk leiderschap in ging werd dit betiteld met ketterij en was er een dreiging van onredelijke of zelfs gruwelijke straffen. Maar wat is ketterij nu echt?

Antwoord: Een afleiding van het geloof

Ketterij is een afleiding van het geloof, daarmee bedoel ik, je begint eerst bij het geloof zoals Jezus ons dat geleerd heeft en je word weggeleid naar iets anders. Er ontstaat dan een geloof wat delen van Jezus leer ontkend of wat er dingen aan toevoegt.

De bron van ketterij is de menselijke eigen keuze. Je bent in principe vrij om je eigen weg te kiezen, dat is zo, maar je draagt ook de consequenties van je keuzen. Als je er voor kiest om de verleidingen van de satan te geloven en alleen de zoete dingen uit het geloof aanneemt, als je er voor kiest de vermaningen van Jezus te negeren en je eigen gang te gaan dan heeft zoiets gevolgen. Net zoals een kind wat de vermaningen van zijn vader negeert gevolgen zal ondervinden.

Een ketter baseert zijn geloof op de bijbel, maar kiest (selecteert) wat wat hij geloven wil. In feite gebruik je dan de eigen wil als referentie en beoordeel je aan de hand daarvan de teksten in de bijbel. Je beproefd het woord van God door te kijken of het overeen stemt met je eigen visie en eigen wil. Dit kan ik wel of, dit wil ik wel doen maar dat niet, dat wil ik niet.

Een ketter is iemand die vanuit zijn eigen intellect met redeneren een eigen geloof in elkaar zet wat hij acceptabel vind.

Geestelijk gezien zijn wij echter maar onnozele kinderen en Gods woord afmeten aan onze eigen visie is ronduit gevaarlijk. Om nu nog eens terug te gaan naar die verfoeilijke inquisitie. De felle strijd die de inquisiteurs leverde met ketters was niet eens zo misplaatst. Een bedreiging die het leven van je volk bedreigd vraagt om serieuze maatregelen. Het probleem met de inquisitie in die tijd was (1) dat die leiders destijds zelf ook ketters waren en dat hun leer een leer van mensen was. (2) Het was hun liefdeloze manier om veel meer hun eigen leiderschap te verdedigen (i.p.v. Gods woord) ten koste van mensenlevens en (3) de genadeloze manier waarop ze dit deden. Als je je eigen leiderschap gelijk stelt aan de wil van God krijg je vreselijke toestanden.


Home pag.