Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is een depressie

Wat is een depressie? Een depressie komt op een buitenstaander vaak over als een irrationeel lijden onder zwaarmoedige stemmingen en gedachten, maar wat is het? Waar komt zoiets vandaan? Opvallend is dat ook, of misschien zelfs juist, mensen met een succesvolle carrière in een depressie verzeild kunnen raken.

De “wetenschappelijke” benadering

Wetenschappelijk duid hier niet op “diepgaand” maar op “rationeel” of “niet geestelijk”.

Inleiding

Met name bij de zware depressies zie je vaker dat het mensen betreft met een “succesvol” leven.

Symptomen

Je word overvallen voor een naar gevoel wat je eerst niet kunt duiden. De persoon in kwestie heeft helemaal geen verklaring voor zijn plotselinge problemen. Tegen de tijd dat ze bij de psychiater komen d.w.z. “toegeven dat er een serieus probleem is” denken ze vaak al aan zelfmoord.

Je leven word totaal overhoop gehaald, je ontspoort volledig. Zoiets duurt minstens twee weken.

Het leven komt tot stilstand. Je kunt niets meer, lichamelijk niet en geestelijk niet. Je valt in een diepe put, je word traag, je denken komt bijna tot stilstand. Je word passief, uit het veld geslagen.

Je begrijpt niet wat er met je gebeurd. In eerste instantie houd je nog vast aan overwerkt zijn. Je begrijpt niet hoe diep de impact is op je leven en je begrijpt niet goed wat je er aan kunt doen. Je komt in een isolement. Je kunt je niet meer voorstellen dat iemand zich voor je interesseert.

Een van de eerste stappen die je in het medische circuit doorloopt is “antidepressiva”. Bij herhaald gebruik van antidepressiva kan de geboden oplossing zelf een extra probleem worden. Deze middelen kunnen je dan in een heel diep zwart gat doen belanden waardoor je naar de dood gaat verlangen. Ook het ongecontroleerd abrupt stoppen met deze middelen kan zeer ernstige gevolgen hebben.

Soms ga je ontdekken dat de wortels van een depressie zich uitstrekken tot in je jeugd, je ouders en je familie, je word pijnlijk geconfronteerd met je kwetsbaarheid.

Mogelijke oorzaken

  • Mensen met weinig perspectief.
  • Mannen 35-45 Jaar
  • Vrouwen 2x zo vaak als mannen, vooral als ze met kleine kinderen thuis zitten. Als ze daardoor slecht slapen.
  • Erfelijk.
  • Je opvoeding, je geloofs leven.

Behandeling

Het word door huisartsen doorgaans slecht gediagnosticeerd. Daarnaast blijkt de behandeling vaak niet effectief.

Perspectieven

Depressie gaat nooit meer over

Opmerkingen

Een depressies en burn-outs lijken me gerelateerde aandoeningen, waarbij burn-out veel meer duid in de richting van de oorzaak: Het breken van de weerstand door overbelasting.

Een geestelijk perspectief

Ik laat deze emotionele en wetenschappelijke benaderingen nu even voor wat ze zijn, zonder dat ik de waarde daarvan wil ontkennen maak ik de overstap naar een geestelijke benadering. Hierbij belicht ik slechts een groep van mensen die in een depressie kunnen raken. Het hierna volgende kun je dus niet zomaar op iedereen toepassen.

Eerder zag ik een uitzending over dit onderwerp(*1). Wat ik daarin heel apart vond, is dat een ervaringsdeskundige, een man “uit de hoogste kringen” was en dat de psychologe in het gesprek toch, ondanks het thema van het programma, aan kwam zetten met “een mens met weinig perspectief”. Dit geeft aan hoe sterk we in ons eigen succes geloven. Ondanks dat het voorbeeld recht voor je zit blijven we teruggrijpen naar de stereotypen uit onze “welvarende westerse maatschappij” waarbij we de zielenpoten zoeken aan de onderkant van de maatschappelijke ladder.

In dit specifieke voorbeeld werd de man vlak voor zijn depressie “Toevallig” uitgenodigd voor een statie diner met de Koningin. Enkele dagen later was hij drugs-gebruiker en lag hij in een metro gang. Op die manier maak je als mens een duizelingwekkende val van “grote hoogte” naar een pijlloze diepte. Zo'n overgang heeft iets surreëel. Je gaat je na zo'n ervaring afvragen of je niet in een schijn wereld geleefd hebt. Ik noem zoiets dan ook geen toeval, hier word iets pijnlijk duidelijk. Succes en aanzien verheffen je geen millimeter boven de menselijke kwetsbaarheid, in tegendeel, je loopt daardoor het risico dat je het zicht op je eigen beperktheid verliest en juist daardoor ten val komt.

Zoals gezegd, het genoemde voorbeeld is niet op iedereen 100% van toepassing, maar toch kun je dit principe in alle lagen van de bevolking terugvinden. Ook een eenvoudige arbeider kan dusdanig opgaan in zijn werk en status als vakman, dat hij onderuit gaat.

Oorzaken duiden vanuit geestelijk perspectief

Mogelijke oorzaken zijn:

  • Een druk leven op grote hoogte waardoor je het zicht op je kwetsbaarheid kunt verliezen.
  • Een onwrikbaar geloof ik jezelf. Het lijkt er dan op dat je “naast je schoenen gaat lopen” en dat de trots gevoed word.
  • Er worden hoge eisen gesteld, de belasting is zwaar maar de beloning voldoet niet, er ontbreekt iets.
  • Vrouwen 2x zo vaak als mannen, vooral als ze met kleine kinderen thuis zitten. Hierdoor voldoen ze niet aan de eisen van de wereld waarin je persoonlijk succesvol moet zijn. Ze hebben naar de maatstaven van de wereld maar een klein wereldje, en zo gaat dat dan ook aanvoelen.

Met name de eerste drie redenen verklaren heel goed waarom mensen met een hoge opleiding het zwaarste getroffen worden. Natuurlijk kun je vanuit een uitzichtloze situatie depressief worden, in dat geval is oorzaak en gevolg voor iedereen helder. Maar als je “het gemaakt hebt” en om “onverklaarbare redenen” niet gelukkig word, dan is dat voor veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend waarom dat gebeurd en ontstaat zelfs de neiging om nog harder achter de schimmen van de welvaart aan te gaan lopen. Diep in je hart is geld en status echter helemaal niet waar je gelukkig van word. Veel geld is vaak eerder een last dan een bron van geluk.

Symptomen vanuit de duisternis?

Vanuit het geestelijk perspectief kun je jezelf ook afvragen in welke mate (het koninkrijk van) de duisternis hier mee te maken heeft. Laten we eens kijken of we de symptomen die je bij een depressie waarneemt kunt koppelen aan de eigenschappen van de duisternis.

Symptoom

Eigenschappen van de duisternis

Een opgesloten gevoel, alsof je in een stolp zit

Jou afzonderen van de kudde zodat je er alleen voor staat, net zoals een wolf dat doet bij een schaap.

Je visie word beperkt tot “het moment” zodat je geen uitweg meer ziet.

Ontmoediging, verblinding

Gevoelig voor drugs

Je geestelijke weerstand breken
Angst, vluchtgedrag

Drugs lijkt de stolp weg te nemen

Een quick and dirty oplossing bieden
Je hier afhankelijk van maken
De geboden oplossing doet je uiteindelijk nog verder afglijden

Zelfmoord neigingen

Hij is gekomen om te slachten en te moorden

Antidepressiva kunnen je in een heel diepe put doen belanden

Ook deze middelen lijken, ondanks alle positieve effecten, een duistere kant te hebben.

Vele mediceinen zijn familie van harddrugs

Gedachten van waardeloosheid

Werk van de aanklager die je geestelijk afbreekt

Het leven op grote hoogte

Dit kan leiden tot, of duiden op, trots waardoor je heel kwetsbaar word voor aanvallen van de duisternis.

Erfelijkheid

Dit kan ook verklaard worden door een geestelijke belasting die door de generaties heen gaat.

Symptoom

Tekenen van inkeer

Je word geconfronteerd met je kwetsbaarheid

Dit lijkt een afbreken van de trots

Burn-out

Wie zichzelf verhoogd zal vernederd wordenVerwijzingen

1 : Spraakmakende zaken: Depressie (IKON)
Home pag.