Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is zonde?

Wat is zonde? En wat word hiermee bedoeld in de bijbel?

In het dagelijkse (westerse) leven heeft dit woord twee betekenissen gekregen:

  1. Een negatieve betekenis: Zonde doen is ongehoorzaam zijn en een oordeel over je afroepen. Het word geassocieerd met veroordeling
  2. De tweede betekenis: Deze is zoiets als “jammer”, als men een fles bier omgooit zegt men “Da's zonde”

Geen van beide betekenissen geeft accuraat weer wat er mee in de bijbel bedoeld word, hoewel, het is wel zo dat de eerste associatie wel degelijk uit de donderpreken van de oude kerken komt.

Antwoord: Missen van je doel

Het woord zonde in de bron tekst word in de originele taal gebruikt door boogschutters wanneer iemand zijn doel miste, en dan nog specifiek, zijn doel miste door niet ver genoeg te schieten. Alsof je dus door een vorm van gemakzucht een kans mist.

God heeft ons geschapen met een doel. Als wij niet naar hem luisteren dan missen we ons doel.

God's aanwijzingen bevatten informatie over hoe we kunnen voorkomen dat we schade lijden en hoe we gelukkig kunnen worden door onder andere onze gaven te gebruiken. Als we naar Hem luisteren dan wandelen we op de weg die hij voor ons heeft bereid en dan passen we daar in “alsof” we er voor gemaakt zijn. Dit verklaard ook die drive in ieder mens om het doel van zijn leven te vinden, want daar worden we gelukkig. We zijn door en voor God gemaakt voor een of meerdere doelen die we vanzelf tegen komen als we met Hem leven en zijn weg voor ons zoeken want als we hem zoeken dan laat hij zich vinden.

Een versimpeld voorbeeld van hoe wij soms op God reageren:

Vader zegt tegen zijn dochterjte: Niet in het schoonmaak kastje komen! Drink vooral niet uit die gele flessen want dan doet het pijn. Vader gaat even weg.

Dochtertje kijkt een tijdje naar het kastje. Deurtje open, die gele flessen lijken wel op de limonade die mama me soms geeft. Daar heb ik wel zin in. Zonder verder na te denken zet ze de fles aan de mond.

Even later in het ziekenhuis, het chloor heeft haar gezicht verbrand en haar slokdarm ernstig aangetast.

Dochtertje: Die stomme pappa, dat hij me zo zwaar moet straffen als ik een keertje niet luister. Ik wil niets meer met hem te maken hebben.

Dit erg simpele voorbeeld is bedoeld om aan te geven dat wij heel goed een ander de schuld kunnen geven maar door onze ongehoorzaamheid geen kennis hebben en geen flauw benul hebben van wat ons eigen aandeel is.

Vrijheid heeft een erg hoge prijs, wij zijn ons daar onvoldoende van bewust.

De moderne mens verwart “doen wat hem in gedachten komt” met vrijheid. Ze plaatste gehoorzaamheid tegenover vrijheid. Volgens mij is vrijheid zoiets als “de vrijheid om te kunnen kiezen en doen wat bij je past en wat goed is voor je”. Deze definitie verondersteld kennis. Gods wetten leveren ons deze kennis.

God heeft het goede met ons voor, maar kiezen wij voor wat slecht is, voor wat schadelijk is, dan missen we ons doel, we doen niet Gods wil en dat noemen we zonde doen.

Tegenover een leven in vrijheid en het doen van Gods wil staat gebondenheid. De satan verteld ons leugens en probeert ons zijn voorstellen aan te smeren. Als we daar op in gaan dan krijgt hij invloed op ons. Er gaan dan dingen kapot in ons leven, huwelijken sneuvelen, kinderen worden verwaarloosd, mensen vereenzamen en raken gebonden aan medicijnen, drugs, drank, gokken, sport, computer games noem maar op. Er zijn talloze dingen die hij gebruiken kan om ons leven te overheersen en te verwoesten. Hij zal ons aanspreken op ons egoïsme en onze trots. Zo ontstaat er een visuele cirkel van boosheid en teleurstelling.

Ken je dat reclame spotje nog: Drank, maakt meer kapot dan je lief is. Maar waarom is het zo moeilijk om daar van af te blijven? Waarom winden we het zo “cool”? Omdat wij er veel te vaak voor kiezen onze emoties, onze lusten van het moment, boven god te plaatsen en dat we dat vrijheid noemen.Andere doc formaten: pdf

Home pag.