Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Waarom heb ik vaak van die duistere gedachten?

Waarom komen er van die duistere gedachten in mijn hoofd?

Inleiding

Om deze vraag te beantwoorden moet ik eerst een beetje afdwalen en het landschap schilderen waarin we ons bevinden. Even verderop kom ik op deze vraag terug.

Sommige mensen zijn rationeel ingesteld en er zijn ook gevoels mensen. De laatste varen soms helemaal op hun gevoel terwijl de eerste overal over nadenken, ze beredeneren alles en willen er een rationele verklaring bij vinden. Ze leven met hun verstand en willen zich niet laten misleiden door zoiets vluchtig en irrationeel als gevoel.

Ik zelf denk echter dat je gevoel aangeeft wie je bent, wat je behoeften zijn en waar je grenzen liggen. Je gevoel geeft aan wat je nodig hebt en wat je fijn vind. Het is echt heel belangrijk dat je daar niet minderwaardig over doet. Je gevoel is nodig om jezelf te zijn en aan te voelen wat bij je past.

Je verstand is de plaats van de logica. Het stelt je in staat jezelf te corrigeren als je gevoel met je op de loop gaat, het stelt je in staat om dingen te doorgronden die je niet voelt, of niet voelen kunt. Je verstand heeft echter een aantal grote beperkingen. Het heeft moeite met richting kiezen en het is gemakkelijk te misleiden doordat het niet alles weet. Ook is pure logica een illusie. Je gevoel is veel sterker aanwezig dan je denkt. Heel vaak is een “logische beslissing” ingegeven door gevoel en liggen er basis principes aan te grondslag waarvan je jezelf helemaal niet bewust bent. Daarnaast verondersteld een logische overweging dat je alle invloeden afweegt om tot een beslissing te komen. Dit is echter helemaal niet mogelijk voor een mens. Onze visie en kennis zijn daarvoor veel te beperkt.

Je gebruikt je vermogens optimaal als je het gevoel en het verstand laat samenwerken. Dit zal wel niet bij iedereen hetzelfde gaan, maar ik merk dat mijn gevoel me richting geeft en dat ik mijn verstand controleert en dat ik het gebruik om voorbij het zichtbare te kijken. Je moet jezelf bewust zijn van wie je bent. Als je een rationeel mens bent, denk dan niet dat gevoel minderwaardig is, het is bij jou wat minder sterk ontwikkeld maar blijf het wel gebruiken! Als je een gevoels mens bent, denk dan niet dat rationele mensen koud en gevoelloos zijn, denk niet minderwaardig over de ratio. Dit is bij jou wat minder sterk, maar blijf ook dat gebruiken. Als je geen hardloper bent betekend dat niet dat je niet hoeft te lopen.

– – –

Deze laatste alinea bevat een goed advies, maar het in onvolledig, er ontbreekt iets essentieels. Het is een advies vanuit het aardse, het wereldse. Het is gebaseerd op een visie die er van uit gaat dat het zichtbare reëel is en het onzichtbare irreëel. Het houd geen rekening met de geestelijke wereld omdat ze die niet kent of omdat ze die “even vergeten is”.

De visie van de bijbel

De bijbel beschrijft een visie die precies het tegenovergestelde aangeeft. Het wereldse (het zichtbare) is tijdelijk, het geestelijke is voor eeuwig. Nu kun je niet zeggen dat daarmee het wereldse onbelangrijk is. Je kunt dat vergelijken met het kindschap. In deze wereld leggen we de basis voor wie we na dit leven zijn. Hier worden we gevormd en beproefd. In die zin is het wereldse dus wel degelijk belangrijk. Veel minder belangrijk zijn dingen als bezit, aanzien en uiterlijke schoonheid. Die dingen worden ons gegeven maar daar gaat het niet om.

Het antwoord

Nu gaat het er om in hoeverre je het woord van God, de bijbel werkelijk serieus neemt. De visie van de bijbel staat vaak lijnrecht tegenover de visie van de wereld om ons heen. Ik ben nu ook op het punt gekomen waarop ik de vraag aan het begin kan gaan beantwoorden.

De geestelijke wereld

Uitgaande van de bijbel is er een derde component, en dat is de geestelijke wereld. De wereld van goed en slecht. God en zijn engelen aan de ene kant, de satan en zijn demonen aan de andere kant. Heel veel mensen negeren dit echter waardoor je het volgende krijgt:

We zijn gemaakt met de bedoeling een relatie te hebben met het geestelijke, en meer specifiek, met onze maker. Als je dat deel van jezelf ontkend dan ontstaat er een leegte. Je kunt het geestelijke heel goed ontkennen of negeren maar de geestelijke wereld ontkend jou niet. Of je dat nu wil of niet, er is een interactie met de geestelijke wereld.

God de vader, jou maker, hecht een grote waarde aan jou autonomie en Hij zal zich dus niet ongewenst aan je opdringen.

Een indringer

Bij zijn tegenstander, de satan ligt dat totaal anders. Hij is een tegenstander van God in alle opzichten. Zijn natuur is ook tegengesteld. De Vader is zachtmoedig en eerlijk, de tegenstander is een leugenaar, een inbreker en een moordenaar. Als hij nu een mens ziet met zo'n ongebruikte geestelijke leegte dan zal hij je door misleiding gaan bewerken om zichzelf naar binnen te praten. In de hackers wereld heet zoiets “social engineering”. Het gaat daarbij niet meteen om overheersing, het begint voorzichtig. Het gaat erom dat je zijn invloed, hoe gering ook, toelaat. Die invloed zal wel steeds sterker worden en als je dat toelaat. Je krijgt dan het volgende:

De grote handicap daarbij is dat je dan als mens een relatie is aangaat met duistere individuen die je niet kent en waarvan je het wezen en het bestaan ook ontkend. Dit is een heel “onhandige” positie om in te zijn want je bent daardoor volledig weerloos tegen de sluipende manipulaties en duistere gedachten waaraan je word blootgesteld.

Een tweede verklaring

Voor een groot deel is hiermee uw vraag beantwoord. Toch kan ik het hier niet bij laten. Het is namelijk zo dat een christen die zich in het koninkrijk van God bevind, iemand die dus zijn geestelijke deel wel degelijk erkend en gebruikt waarvoor het gemaakt is, niet gevrijwaard is van geestelijke aanvallen. Juist als je een dienaar van God bent word je een vijand van de satan. Hij heeft zich dan wel niet aan je kunnen opdringen maar hij zal je wel degelijk aanvallen.

Voordat je dit op jezelf betrekt moet je goed beseffen wat hier staat. Er staat niet

  • Voor wie christen is

Er zijn namelijk nogal wat christenen die een groot deel van de geestelijke realiteit, zoals die is beschreven in de bijbel, relativeren of deels ontkennen. Waar ik op doel is mensen die:

  • Zich in het koninkrijk van God bevinden. (d.w.z. zijn wil eigen ondergeschikt gemaakt heeft aan God)
  • Iemand die een relatie heeft met zijn schepper. D.w.z. hij die bid, zoekt en vraagt, en die Gods woord en de adviezen die hij krijgt serieus neemt.

Aanval en verdediging

Voor deze christenen is het belangrijk om te weten, ten eerste dat je aangevallen word. (verklaring van de vraag) en ten tweede dat je jezelf moet verdedigen door de gaten in je verdediging te dichten. De satan zal je net als iedere andere strijder daar aanvallen waar je zwakke plekken zijn. Als je dus in het koninkrijk van God bent en aangevallen word, ga dan je muren onderzoeken en kijk waar je zwakke plekken zijn, kijk waar zonden in je leven zijn en heilig jezelf. Hoe minder houvast de satan heeft in je leven, hoe minder hij je kan lastigvallen.

Ik kan dit beter concreet maken zodat u weet dat het hier niet om vaagheden gaat. Als u bijvoorbeeld denkt dat op internet browsen naar seksueel getinte afbeeldingen wel kan, dan kan ik u vertellen dat de Satan u daar op kan aanvallen door u suggesties te doen die u elke keer net iets verder laten gaan:
- Net iets vaker,
- je besteed er weer wat meer tijd aan,
- je gaat net iets meer seksuele afbeeldingen toelaten, er treed ook gewenning op
en bij onenigheid met je vrouw, als ze op het onzalige idee komt om je te straffen door je op een afstand te houden, de satan weet wel raad. En wat doe jij dan? Zo zijn er talloze verleidingen die veel te vaak als onschuldig gezien worden.

Dus naast het niet erkennen van je geestelijke component, kan ook ongehoorzaamheid aan God de Vader opening zijn voor de tegenstander om je in je geest aan te kunnen vallen.

Ben je wel gehoorzaam dan is dat de beste garantie voor bescherming door de Vader. In die positie zul je nog steeds aanvallen te verduren kunnen krijgen, maar je geest is hierin te vergelijken met een stad. Een stad met gaten in de muren is veel lastiger te verdedigen. Bij een forse aanval is de kans groot dat je word overspoeld door de vijand.

Bij onbeschadigde muren en een goede verdediging is het veel makkelijker om de aanvallen van de vijand af te slaan. Zo is het ook met jou geest. Een positie in gehoorzaamheid aan de vader is de beste manier om geestelijke aanvallen af te kunnen slaan.

Andere doc formaten: pdf

Home pag.