Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Waarom gaan mijn pa en ma scheiden?

Waarom gaan mijn pa en ma scheiden? Soms word je hier als kind plotseling mee geconfronteerd. Natuurlijk merk je wel spanningen maar dit had je niet verwacht en je ouders hebben er nooit wat over gezegd. En dan nu ineens dit! Hoe kan dat?

Inleiding

Ik ga proberen je hier wat over te vertellen maar houd voor ogen dat dit een algemeen verhaal is. Ik weet niet wat er precies bij jullie is gebeurd of hoe jou ouders met elkaar om gaan. Ik heb nooit met hen gesproken en kan dus niet een kort en duidelijk antwoord geven. Wat ik wel wil doen is vaak voorkomende redenen beschrijven waarom mensen gaan scheiden van elkaar. Dit kan je in veel gevallen verder helpen, als ik deze dingen beschrijf dan zal je ze herkennen als dat bij jullie ook zo is gegaan.

Je moet je er ook van bewust zijn als je dit leest, dat je ouders zichzelf vaak niet goed realiseren waarom ze van elkaar weg willen en niet goed weten waarom het mis is gegaan. Je begint altijd aan een huwelijk met de bedoeling bij elkaar te blijven en er samen wat van te maken. Heel vaak begint zoiets met een onbestemd gevoel van spanning waardoor het samenzijn een steeds zwaardere last word. Als je hier (als ouders) niets aan doet, bijvoorbeeld omdat je niet weet wat er mis is, dan word dit steeds erger. Vroeg of laat ga je daar voor vluchten omdat het samenzijn niet meer dragelijk is. (Verderop leg ik dit verder uit)

Soms heeft dit tot gevolg dat een van beide ouders in de armen van een ander beland. Dit maakt het probleem echter alleen nog maar erger. Als zoiets bij jullie is gebeurd, probeer dan over deze dingen niet verbitterd te raken. Je hebt waarschijnlijk altijd opgezien naar je ouders maar ook zij zijn kwetsbaar en maken fouten. Je word hier nu onvoorbereid op een veel te harde manier mee geconfronteerd.

Voordat ik verder ga wil ik je een heel belangrijk advies geven: Het heeft geen zin om je ouders te gaan haten, doe dat niet! Je mag best boos en verdrietig zijn maar wijs hen niet af en laat geen diepe haat in je groeien. Zoiets is verwoestend voor jezelf en de relaties om je heen waardoor je wereld nog verder instort. Er gebeuren nu dingen die zich niet zo maar laten oplossen. Als je nu wild gaat reageren dan word de druk alleen naar groter. Ga niet naar schuldigen zoeken, ook niet bij jezelf. Daar kom je echt niet verder mee. Dit is iets wat jou ouders samen moeten oplossen en waar jij meestal maar heel weinig invloed op hebt. Je mag dus wel emotie tonen en verdriet hebben, je mag best boos zijn, maar probeer te voorkomen dat je onhandelbaar word. Zoiets kan van kwaad tot erger gaan.

Antwoord:

De invloed van onze omgeving

We leven tegenwoordig in een wereld waarin steeds hogere eisen aan jezelf gesteld worden. Je moet gelukkig zijn, je moet een goede baan hebben, je moet leuke dingen doen en jezelf verder ontwikkelen in de dingen waar je goed in bent. Het gebruikelijke Trouwen, gezinnetje stichten en rustig een eenvoudig leven is tegenwoordig al lang niet meer aanvaardbaar. We willen meer, we willen bijzondere ervaringen opdoen.

Het probleem is echter, niemand verteld je hoe je dat allemaal moet doen. Niemand verteld je waar je grenzen als mens liggen, niemand verteld je iets over hoe een huwelijk behoort te functioneren. Niemand lijkt echt goed te weten waarom mensen bij elkaar passen in een huwelijk. Daar zijn wel ideeën over maar die zijn vaak geïnspireerd op onze nieuwe snelle leefstijl.

Je moet je goed realiseren dat de eisen die nu aan je gesteld worden, vroeger toen je ouders jong waren en zij naar hun ouders keken, nooit ze erg waren als nu. Je kunt door al de eisen van deze tijd gemakkelijk overvraagd worden en zij zijn daar niet op voorbereid. Een huwelijk kan dan een pakket taken worden, een zware last voor je worden die na een tijd ondragelijk word. Zoiets kan in een huwelijk een verwoestend effect hebben. Als je overbelast word dan ga je vluchtgedrag vertonen. Dat is niet laf, het is een natuurlijke reactie op situaties die je niet aan kunt. Ze is er voor bedoeld dat je niet onder die last bezwijkt. Het gebeurd ook regelmatig dat ouders het dapper blijven volhouden en niet weglopen. Zoiets leid vroeg of laat tot een instorting van je moeder of vader. Een burn-out heet zoiets. Ze zijn dan vaak maandenlang volledig tot niets meer in staat en zitten lange tijd stil op een stoel of zoiets. Het probleem waar je ouders mee worstelen is dus een serieus probleem wat je niet zo maar kunt oplossen door net te doen of het niet bestaat. Er moet wel degelijk iets gebeuren.

Geen veroordeling

Als je goed leest dan zul je zien dat je ouders zelf ook overvallen zijn door dit probleem en dat ze gewoon niet in staat zijn om het zo maar op te lossen. Niemand verteld je hoe je zoiets doen moet. Sterker nog, als je naar de wereld om je heen luistert dan moet er steeds meer en moet je steeds meer geld uitgeven en met allerlei gadgets bezig zijn. De wereld om ons heen is voor een stabiel gezin eerder een bedreiging dan een hulp. Ik veroordeel je ouders dus niet en ik wil je vragen om dat ook niet te doen. De wereld die zo intensief en zwaar is geworden voor hen, is ook de wereld die jij nu als jong mens nog zo gretig in je opneemt. Ook jij zult vroeg of laat geconfronteerd worden met je grenzen als je jezelf hier niet op voorbereid. Je kunt daar heel goed wat aan doen maar je moet zoiets wel leren en je er bewust van zijn..

Waarom zag ik dit niet aankomen

Een scheiding komt niet bij ieder kind als een verrassing maar als dat bij jou wel zo is dan is dat niet echt ongewoon. Ik vermoed dat de meeste ouderparen wel een tijd hebben waarin ze de problemen wel voelen maar ze niet durven toegeven. Ze denken dan: “het gaat wel weer over”. En soms gaat het ook over, maar niet altijd. Daarna komt er een tijd waarin men wel weet dat het goed mis is maar dan probeert men de breuk nog te herstellen door goed hun best te doen en door aardig te zijn. Dat werkt echter vaak niet. Ook is het zo dat men zich voor de omgeving schaamt en dat ze jou de pijn van onzekerheid willen besparen. Ze weten heel goed hoe ontwrichtend zoiets is voor hun kind. Ze willen je leven niet op zijn kop zetten voordat ze alles geprobeerd hebben om de dreigende breuk te herstellen, tenminste, dat is de gedachte die erachter zit want zoals ik al eerder aangaf weten heel veel mensen niet hoe je een huwelijk onderhoud of als het kapot dreigt te gaan, wat je dan moet doen.

Geen oplossing

Een scheiding is in veruit de meeste gevallen geen oplossing. De vlucht brengt wel een tijdelijke opluchting maar de pijn van de scheiding en de pijn over wat je je kinderen aandoet blijft heel lang. Deze pijn zal uiteindelijk een extra pijn in het leven van je ouders zijn. De pijn van het uit elkaar gescheurd worden en de pijn van het zien wat het met jullie, hun kinderen doet.

Ook is een scheiding geen erkenning van de oorzaken van het probleem. Vaak komt men niet veel verder dan elkaar de schuld geven en zegt men: We passen niet meer bij elkaar. Dat is best vaak gewoon onzin. Ik zeg daar verderop nog wel meer over. Een scheiding is geen herkennen van het probleem en vaak ook geen oplossing, het probleem zal in een volgende relatie vrij vaak weer terugkomen omdat het probleem niet is herkend en niet is weggenomen. Het zat hem niet in die ander.

Oorzaken voor een scheiding

Verwachtingen: Er word ons tegenwoordig voorgehouden dat als mensen trouwen, dat ze dan bij elkaar moeten passen. Men denkt daarbij dan vaak aan “interesse hebben voor dezelfde dingen”. Deze visie is afkomstig van het idee, enigszins plat beschreven: “Dat we op de wereld zijn om samen leuke dingen te doen en om jezelf te ontplooien”. Wat dat “leuk” dan precies is dat word er niet bij gezegd. We vullen dat dan in met uitgaan en winkelen, kopen van luxe artikelen en beleven van avonturen of zoiets.

Hoe passen partners bij elkaar: Mensen die op elkaar verliefd worden zijn echter vaak helemaal niet zo hetzelfde. Vaak zijn ze juist heel verschillend en hebben ze ook verschillende eigenschappen. In verliefdheid zie je juist een sterke aantrekkingskracht van eigenschappen in die ander die je zelf niet hebt. Dat begint natuurlijk met de verschillen tussen een man en een vrouw, maar dat gaat veel verder.

Mensen die verliefd worden en met elkaar trouwen passen dus, volgens de huidige wereldse normen niet bij elkaar. Volgens onze cultuur moeten mensen bij elkaar passen (lees: dezelfde interesses hebben) maar de verliefdheid richt zich juist op verschillen. Wat moet je daar nu van denken? Zijn we dan verkeerd geschapen?

Ik ben er van overtuigd dat de manier waarop mensen verliefd worden op elkaar juist heel vaak wel mensen bij elkaar brengt die bij elkaar passen, maar dat de manier hoe men in de wereld tegen een huwelijk aan kijkt niet klopt. Een mens is helemaal niet op de wereld om samen leuke dingen te doen. Dat is grote onzin. En doordat we met dat idee rondlopen gaat er heel veel mis in huwelijken. (Zie verderop)

Een eerste rede is dus dat we het idee hebben dat we dezelfde interesses moeten hebben. Als dat niet zo blijkt te zijn dan is dat een teleurstelling. Met is dan verward en denkt dat de partners niet bij elkaar passen, men gaat twijfelen aan het huwelijk. Als er dan spanning komt in het huwelijk dan denken de partners dat ze “uit elkaar gegroeid zijn” en zegt men: “we passen niet bij elkaar”. Daarbij vergeet men dat die verschillen er altijd al waren en men weet niet dat dit toch echt zo bedoeld is.

Een tweede rede is de overbelasting waaraan we onszelf blootstellen. We stellen te hoge eisen aan onszelf. Deze uitgeputheid breekt je geestelijke weerstand. Je gaat vlucht gedrag vertonen waardoor je niet meer met elkaar praat.

Het is ook mogelijk dat als bijvoorbeeld de man langzaamaan tot de ontdekking komt dat hij het niet meer aan kan en dat hij wat anders (in zijn werk) wil gaan doen, dan kan dit bij zijn partner een gevoel van onzekerheid en angst geven. Veranderen van werk brengt onzekerheid over inkomsten. De zekerheid van het bestaan gaat wankelen en de vanzelfsprekendheid van geld en luxe word bedreigd. Niet zelden zijn er grote verplichtingen door een auto die nog afbetaald moet worden en de hypotheek van het huis. Hierdoor kan zijn partner zich met alle kracht tegen deze verandering gaan verzetten. Dit verzet kan, als de verandering echt nodig is, een grote druk in het huwelijk veroorzaken.

Een derde rede kan zijn dat we erg teleurgesteld zijn in ons leven. De sleur van het huwelijk gaat ons beklemmen en we realiseren onszelf dat we nog helemaal niet aan dat “leuke dingen doen” toe zijn gekomen. Zoiets kan ook weer angst en een gevoel van grote onvrede veroorzaken. Het kan zijn dat de kostwinner zijn leven om wil gooien. Zie ook hiervoor, maar het kan ook zijn dat een van beide dit probleem oplost door uit het huwelijk te stappen en ergens anders opnieuw te beginnen.

Eigenlijk zijn alle drie de redenen een verschijnsel van deze tijd. Dit zou dus heel goed kunnen verklaren waarom en de laatste jaren zo veel scheidingen zijn.

Hoe een huwelijk zou moeten functioneren

Het is ook goed voor je ouders om dit te lezen.

Een mens is ten diepste een wezen wat gericht is op relaties. In die relaties hoopt men liefde en erkenning te vinden. Essentieel hierbij is dat je bij een relatie op elkaar gericht bent, op die ander dus. Een huwelijk is juist de relatie waarin mensen dit kunnen vinden. Door jezelf aan elkaar te geven en elkaar trouw te beloven geeft je heel veel.

Een relatie vanuit zelf-gerichtheid is een tegenstelling in zichzelf. Als je een relatie aan gaat met een ander voor je eigen doelen dan gebruik je die ander. Zoiets lukt alleen als je elkaar misleid en jezelf mooi voor doet. We noemen zoiets egoïsme. Het is dus heel belangrijk om de zien en te begrijpen dat voor een goede relatie een gerichtheid op die ander essentieel is.

Het is de kunst in een huwelijk:

  • Deze gerichtheid op elkaar vol te blijven houden. Eerst gaat dat vanzelf, later moet je dat bewust doen.
  • Elkaar te blijven aanvullen door de zwaktes van de ander te zien als een kans om jou toewijding en liefde te tonen. Dit kan een beetje zweverig klinken maar dat is het niet. Als je dit los laat dan worden de zwaktes van de ander irritaties. Je gaat dan de ander bekritiseren op plaatsen waar hij of zij zwak is en waar het dus ook al snel pijn doet. Realiseer jezelf dit. Zwakte is vaak onvermogen. Hij of zij heeft jou gekregen om te voorzien in deze nood.
  • Bewaak je grenzen. Eis niet te veel van jezelf en laat je niet opjagen door onze consumptie maatschappij. Beter een wat kleinere auto, of desnoods geen, en een kleiner huis, als je daarmee die financiële molensteen om je nek kwijt kunt raken. Realiseer jezelf dat een overbelast mens is als een stad zonder muren.

En nu komt het belangrijkste. Als je de adviezen hierboven leest dan kun je gemakkelijk ontmoedigd raken. Je denkt misschien: “dat lukt me nooit”. Het punt is, ik begon daarmee, een mens is een sociaal wezen. In relaties ben je op elkaar gericht. De regels hierboven zijn een beschrijving hoe je op de meest directe manier aan deze behoefte van “innig sociaal contact” en “belangrijk zijn voor de ander” invulling kunt geven. Je krijgt op die manier een liefdevolle relatie. Door zelfgerichtheid neem je een “shortcut” die je niet brengt waar je wezen wil. Ze brengt je in een koude lege wereld zonder liefde.

Helaas geld ook hier weer dat onze zelfgerichte consumptie maatschappij het verkeerde voorbeeld geeft. We moeten iets doen wat in gaat tegen alles wat we om ons heen zien. Onze consumptie maatschappij is egoïstisch tot op het bot en we worden van alle kanten gewetenloos hierin aangemoedigd omdat men geld aan je wil verdienen. Daarom, als u geloofd in de God van Israël, bid dan tot Hem en vraag hem jou wijsheid en kracht te geven voor deze dingen.

Geloof je niet in Hem, Hij gelooft wel in jou. Ga naar Hem op zoek! Je zit met een geestelijk probleem, je oplossing is een Geest van liefde, kracht en volharding. Het komt je niet aanwaaien maar met Zijn hulp is het zeker te doen.

Meer informatie

Hoe behoud ik mijn huwelijk?

In Hoe moeten partners bij elkaar passen? word beschreven waarom partners verschillend mogen zijn.

Hoe een huwelijk zou moeten functioneren is meer uitgebreid beschreven in Wat is de liefde van een man voor een vrouw?

Lees deze verwijzingen eens rustig door.
Home pag.