Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Waar moet ik op letten als ik naar een alternatief genezer wil?

Inleiding

Dit onderwerp is op 2018-03-21 ingrijpend herzien.

We leven in de westerse wereld in een omgeving waar slechts een visie op geneeskunde een dominante rol heeft gekregen, de reguliere geneeskunde, terwijl andere visies, de alternatieve geneeswijzen, uitgesloten of deels gedoogd worden. Het feit dat u dit stukje leest suggereert dat u geïnteresseerd bent in geneeswijzen die gebaseerd zijn een andere visie dan de reguliere. Hierna beschrijf ik eerst een drie-tal hoofdgroepen van geneeswijzen om je een overzicht te geven.

1: Allopathie

Onze gewone (reguliere) geneeskunde is overwegend allopathisch.

Wat is allopathie?

Genezing door toediening van een antistof (contraria contrariis curantur). Allopathie is primair gericht op het wegnemen van de symptomen van een ziekte. Nu is het wel zo dat een regulier geneeskundige aan de hand van de symptomen tracht om de oorzaak van het probleem te achterhalen, maar in de praktijk blijkt men toch heel vaak te blijven steken op symptoombestrijding.

Problemen met de allopathische benadering:

 • Een probleem van deze benadering is dat ze vaak symptoom gericht is, ze bestrijd de symptomen en heel vaak niet de oorzaak van een ziekte. Als je hoofdpijn hebt, dan krijg je een pilletje tegen de pijn. Aan de oorzaak word heel vaak niets gedaan. Als je bloeddruk te hoog is dan krijg je bloeddruk verlagende middelen maar aan de oorzaak word heel vaak niets gedaan. Als je cholesterol gehalte in je bloed te hoog is krijg je pillen voor het verlagen van je cholesterol, maar waar cholesterol voor dient, en waarom het zo hoog is, waar word vaak niets mee gedaan.

 • Heel vaak werken allopathische middelen tegengesteld aan de natuurlijke reacties van het lichaam. Er is weinig oog voor de genezende kracht van het lichaam zelf, de reacties van het lichaam op ziekten (de symptomen dus) worden vaak bestreden en tegengewerkt met chemische stoffen.

 • De traditionele geneeskunde negeert vrijwel volledig het belang van een goede voeding, de helende kracht van veel voedingsmiddelen en de schade die ontstaat door gebrek aan bepaalde voedingselementen.

 • In de allopathie is medicijngebruik een dominante factor. Dergelijke ingrepen zijn erg vaak grofstoffelijk (niet genuanceerd of voorzichtig en respectvol voor het lichaam) waardoor je al snel heel veel schadelijke chemische stoffen in je lichaam krijgt.

 • De farmaceutische industrie is behoorlijk gecorrumpeerd door de macht van het grote geld en door arrogantie. Financiële belangen zijn vaak sterker vertegenwoordigd dan ethische belangen waardoor er medicatie op de markt is die ronduit schadelijk is voor de gezondheid.

Ondanks dat er toch vrij veel problemen zijn met de allopathische benadering zijn hierin ook heel veel nuttige en levensreddende behandelwijzen.

2: Natuurgeneeswijzen

Natuurgeneeswijzen gaan er van uit dat je geneest d.m.v. in de natuur aanwezige stoffen en ook dat je de natuurlijke reacties van het lichaam op ziekten en problemen respecteert.

Problemen met natuurgeneeswijzen

 • Natuurgeneeswijzen is wat mij betreft een erg brede term waar je niet zo veel houvast aan hebt. Eigenlijk bepaalt de visie van een individuele genezer wat het precies inhoud.

 • Aangezien alternatieve geneeswijzen uitgesloten zijn van de reguliere geneeskunde is hier ook sprake van een ongereguleerd wildgroei, maar daaruit mag je niet concluderen dat hier niets goeds te vinden is.

 • Het gevolg hiervan is dat je steeds heel goed op moet letten met wie je te maken hebt en dat je ook zelf de nodige kennis in huis moet hebben om te kunnen beoordelen of iemand kundig en zuiver te werk gaat.

3: Occulte geneeswijzen

Occulte geneeswijzen zijn handelingen waarbij een (vermeende) genezing komt uit een onduidelijke geestelijke bron.

Problemen met occulte geneeswijzen:

 • Occulte geneeswijzen zijn gebaseerd op een mix van waarheid en misleiding.

 • Vaak word gebruik gemaakt van ingewikkelde theorieën en is er sprake van niveaus van inwijding. Niet zelden is er bij de behandelaar sprake van contact met onreine geesten.

 • In het begin geeft een dergelijke behandeling je vaak een goed gevoel of een bijzondere ervaring, maar jezelf inlaten met het occulte kan leiden tot een geestelijke gebondenheid en andere lichamelijke aandoeningen waardoor je uiteindelijk nog verder in de problemen komt.

Zie in dit verband ook: Occulte praktijken

4: Christelijke gebedsgenezing

Bij goede christelijke gebedsgenezing komt de genezing van een specifieke geestelijke bron. Het vereist dat de behandelaar zichzelf afhankelijk opstelt van onze schepper en Hem nederig vraag om genezing. Het is God die de behandelaar leid in genezing als dat passend is in jouw leven, niet andersom.

Problemen met gebedsgenezing:

 • Werkelijk christelijke gebedsgenezing vereist een goede kennis van wie God werkelijk is en hoe onze relatie naar Hem toe behoort te zijn. Veel te vaak schort het hier aan.

 • Heel vaak tracht een gebedsgenezer genezing af te dwingen waardoor hij zich niet afhankelijk opstelt van die ene God. Het gevolg hiervan is dat men het christelijke gebedsgenezing noemt, maar dat er occulte principes worden toegepast. Het is dus ook bij deze aanpak erg opletten.

Mixen van geneeswijzen

Niet zelden zie je dat een geneeskundige een mix van deze typen geneeswijzen toepast.

 • Een “natuurgenezer” kan bijvoorbeeld een geneesmiddel uit de natuur toepassen met een allopathische instelling (bestrijden van symptomen).

 • Een “christelijke” gebedsgenezer kan misleid zijn en occulte werkwijzen hanteren

 • Een “natuurgenezer” kan ook Occulte technieken gebruiken

 • Een “reguliere geneeskundige” kan ook Occulte technieken gebruiken. Zo kan een fysiotherapeut je bijvoorbeeld Yoga, Reiki of oosterse meditatie aanbieden.

Vaak zie je van alles door elkaar en door al die mengvormen zie je dat er vaak totaal geen onderscheid is tussen wat goed is en wat schadelijk is. Veel “genezers” zijn veel te naïef en onwetend. Dit geld helaas ook voor te veel christelijke behandelaars.

Waar ga ik dan naartoe voor genezing?

Ik noemde een aantal probleemgebieden in de reguliere geneeskunde, maar het is beslist niet mijn bedoeling om u daar geheel weg te houden. De allopathische of reguliere geneeskunde heeft wel degelijk zijn plaats. Als je een auto ongeluk hebt gehad en je been ligt eraf, dan ga je niet naar een natuurgenezer of naar een occultist, maar gewoon naar het reguliere ziekenhuis. Het is wel mijn bedoeling om u wat kritische er weerbaarder te maken, om u er bewust van te maken dat je zelf een verantwoordelijkheid draagt en dat het beslist niet verstandig is om jezelf geheel in handen te geven van een willekeurige arts zonder te weten en enigszins te begrijpen wat die met je gaat doen.

Wees je er van bewust dat de medische wereld ook een industrie is geworden met financiële belangen. Er is een sterke tendens om de mensheid te medicaliseren. Er komen steeds meer vaccinaties, steeds meer periodieke onderzoeken, steeds meer medische hulpmiddelen in de privé omgeving. Hierdoor worden we ook steeds meer onderworpen aan medische ingrepen die vaak helemaal niet zonder risico zijn. Wees je hier van bewust en laat je niet zo maar willoos meedrijven op deze grote stroom.

Ze heeft een darmonderzoek ook significante risico's, maar weet je dat ook?

Een mammografie werkt met straling die zelf nieuwe risico's inhoud. Er zijn schattingen dat door deze straling je na 10 jaar een 30% grotere kans hebt op borstkanker.

Is er een gezonde afweging gemaakt of is dit gebaseerd op medisch opportunisme? Ga op onderzoek voordat je jezelf aan dergelijke onderzoeken onderwerpt en maak een geïnformeerde keuze. Zorg ervoor dat je meer waarde hecht aan je gezondheid dan aan het uitkiezen van een laptop of een tablet, en zorg ervoor dat dit ook blijk uit de manier waarop je jezelf informeert.

Mijn advies is daarom:

 • Neem verantwoordelijkheid voor je eigen ziekten en je eigen genezing.

 • Doe geen onverantwoordelijke dingen met je lichaam

 • Laat je informeren en durf kritische vragen te stellen. Artsen die hier niet mee om kunnen gaan kun je beter mijden, die hebben waarschijnlijk last van sleutelgatvisie.

 • Let erop dat ze je niet vol stoppen met pillen zodat je langzaam vergiftigd word. Ik ga niet zeggen dat pillen uit den boze zijn. Soms moet het gewoon, maar voorkomt dat het een uitzichtloze opeenstapeling van medicatie word. Zorg ervoor dat je zelf op zijn minst enigszins begrijpt waar het voor dient, hoelang het ongeveer gaat duren en waar het naar toe gaat.

 • Lees eens een boek. Zie hiervoor o.a. de boekentafel, maar hierover is natuurlijk veel meer te vinden.

 • En last but not least, als je christen bent, bid tot die ene God dat Hij je leid, beschermd en wijsheid geeft bij wat je doet en bij de keuzen die je maakt.

Als je op internet op zoek gaat, wees dan kritisch en gebruik specifieke zoek-teksten, niet zo maar een woord, want op die manier vind je niets zinnigs.


https://duckduckgo.com/In de voorbeelden hierboven worden meerdere woorden gebruik waardoor je meer specifieke zoekresultaten krijgt.

Veruit de meeste mensen die zich op dit gebied begeven zijn niet christelijk en ze kunnen vaak geen onderscheid maken tussen natuurlijke geneeswijzen en occulte geneeswijzen. Wees dus voorzichtig en informeer jezelf. Ga niet direct met een hulpverlener in zee maar vraag eerst welke technieken hij toepast. Doe daar dan onderzoek naar, bijvoorbeeld op: http://www.stichting-promise.nl/artikelen of http://www.christelijke-antwoorden.nl/subjects/OP/Occulte-praktijken.htmlOok de kaart https://avig.nl/kaart/ is niet christelijk en ook daar vind je alles door elkaar.
Schrik niet: een kleine steekproef door mij bleek dat meer dat 60% van deze alternatieven zorgverleners occulte technieken gebruiken en dit wat een zeer snelle en voorzichtige schatting. Dit percentage zou wel eens een stuk hoger kunnen liggen. Wees dus voorzichtig!


Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.