Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Vergeving als de pijn (te) groot is

De pijn die je voelt

Als iemand anders je een zeer groot verdriet heeft aangedaan, je pijn gedaan heeft of je misbruikt dan zal deze pijn jou zicht op hoe je verder moet ernstig belemmeren. Zie in dit verband ook de tekst over grote pijn (of ernstig lijden)

Ontkenning van jou eigenwaarde

Het lijden is al een groot probleem op zichzelf maar doordat de pijn je door een ander is aangedaan, kan dit ook tot gevolg hebben dat het je eigenwaarde aantast. Seksueel misbruik, geweld (fysiek of geestelijk), ze hebben een vernietigend effect op je geest. Vaak zegt zoiets tegen je: “je bent niets waard”, “ik loop over je heen en jou rechten laten me koud”. Dit is een heel krachtige ontkenning van wie je bent. Als je die gevoelens hebt, stop ze dan niet weg maar doe er iets mee. Kort na een trauma kun je daar nog niet zo veel mee, maar blijf er geen maanden mee rondlopen. Dergelijke gevoelens kunnen zich in je denken vastzetten en je een leven lang neerhalen. Wees hier dus alert op en als ze er zijn en ontken ze dan niet.

Net als bij het lijden zelf, leid onrecht voornamelijk tot geestelijke schade. Onrecht is in feite een vorm van pijn en de effecten zijn vergelijkbaar, maar vaak nog heftiger. Net als bij het lijden zelf zul je de neiging hebben om jezelf terug te trekken. Maar bij misbruik e.d. komt daar ook nog eens het gevoel van vernedering en verwerping bij. Het kan dan heel moeilijk worden om in te zien dat er nog mensen zijn die jou de moeite waard vinden om te helpen om of bij bij je te zijn.

Contact met andere mensen

Misschien zie je jezelf als een lopende depressie die andere mensen het liefste uit de weg gaan. Niet iedereen zal dit zo voelen maar misschien jij wel. Je kunt je niet voorstellen dat mensen bij je willen zijn. Als er iemand langs komt ervaar je dit misschien als een verplicht beleefdheids bezoekje waarbij de ander dingen zegt waaruit blijkt dat ze er niets van begrijpt. Probeer daar niet al te boos op te reageren.

Je contact met andere mensen nodig om je eigenwaarde te laten herstellen. Hierna volgen een aantal tips en uitspraken waarvan het goed is ze te overwegen. Ze kunnen je helpen het contact met anderen te onderhouden.

 • Als je van mensen weet dat ze van je houden, blijf daar dan op vertrouwen, ook al zie je dat nu niet meer zo. Als ik van iemand houd die een traumatische ervaring krijgt dan lijd mijn ziel met ze mee. Wel minder natuurlijk, maar het is er wel degelijk.
 • Probeer door de onhandigheid van mensen heen te kijken en niet boos op ze te worden. Probeer ze niet af te wijzen omdat ze je niet begrijpen. Probeer onder woorden te brengen wat je van ze nodig hebt. Heel veel mensen proberen je probleem te fixen of af te zwakken. Je kunt het beste deze onhandigheid bijsturen door duidelijk aan te geven wat je nodig hebt of als het je te erg word, hen vragen later nog eens terug te komen. Als je dat doet dan zul je hen voorlopig niet meer zien, maar probeer je familie niet af te danken als ze er niet mee om kunnen gaan. Goed omgaan met iemand die zoiets heeft meegemaakt is niet iedereen gegeven.
 • In het begin zul je waarschijnlijk vooral zelf moeten praten. Je pijn uitspreken en erkennen. Doe dit bij iemand die van je houd maar niet te veel kletst.
 • Voel jezelf niet te snel tot last. Die ander zal dit misschien niet zo leuk vinden maar dat hoeft ook helemaal niet. Vaak is het toch een kans, een voorrecht om bij een lijdende naaste te mogen zijn. Vaak is het wegduwen van de ander, als ze van je houden, veel pijnlijker.
 • Je bent wel degelijk de moeite waard, ook al zie je dat nu misschien niet. Als iemand je iets aanbied, zeg dan niet te snel nee maar bedenk eerst of je het nodig hebt, of het je helpt. Durf die dingen te accepteren. Het is waarschijnlijk zelfs een gave aan die ander als je dat toelaat.
 • Denk niet te klein over eenvoudige dingen. Met een vriend of vriendin boodschappen doen, bij iemand gaan eten zonder iets terug te moeten doen, een wandeling maken in het bos of langs het strand. Misschien door de regen of harde wind zodat de natuur jou gevoel woorden geeft. Laat zoiets toe, vraag het als je er behoefte aan hebt.
 • Denk niet te snel dat je dit wel aan moet kunnen. Durf te huilen, ook als je een man bent. Verstop jezelf niet en loop niet over je eigen grenzen heen.
 • Vermijd mensen die te veel praten over de dader. Het is niet verstandig om je haat te voedden. Wees hier voorzichtig mee!

Het huwelijk

Het huwelijk kan door ernstig lijden zware schade oplopen. Dit probleem zul je niet direct moeten aanpakken maar na ongeveer een maand is het toch verstandig ook eens te overwegen wat er tussen jullie is gebeurd.

Eigenlijk geld in grote lijnen wat hierboven ook is gezegd. Het is goed als je een begrijpende partner hebt maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Niet iedereen zal in staat zijn hier goed mee om te gaan en dat kan best hard zijn. De grootste bedreiging voor je huwelijk zijn je gevoelens van onwaardigheid, boosheid, afwijzing en jezelf terugtrekken zodat de ander je niet meer kan bereiken. Hierdoor kan een huwelijk letterlijk afsterven. Laat dit niet toe. Als je ziet dat het de verkeerde kant op gaat, zoek dan professionele hulp en zie het gevaar onder ogen. Denk niet dat een psycholoog er alleen is voor gekken want dat is gewoon niet waar. Je geest kan net zo goed verwond raken als je lichaam en het is zeer onverstandig om een wond onverzorgd te laten etteren.

Overweeg ook, pastorale hulp als je daar open voor staat. Zowel voor een psycholoog als voor pastorale hulp geld, je hebt goede en minder goede. Vooral bij pastorale hulp moet je oppassen voor mensen die overal een antwoord op hebben of mensen die geen gevoel tonen.

Christelijk geloof

Als je gelooft in Jezus als jou raadgever dan heb je een machtige raadgever die je niet in de steek zal laten Ook al zie je hem nu niet, ook al ben je verblind, weet dat hij je juist nu niet los laat. Het zit niet in hem om op te geven als het moeilijk word.

Als je niet geloofd maar je wild daar nu wel steun wild zoeken, laat je dan nu niet in met de leer en allerlei doctrines maar ga rechtstreeks naar Jezus zelf. Bid tot hem, het protocol is: Wees eerlijk en echt. Vermijd vroomheid en omzichtige woorden. Hij ziet hoe je er aan toe bent. Schreeuw het uit naar hem en vraag hulp en kracht. Vraag hem je te gaan leiden door deze moeilijke tijd, maar ook daarna. Onthoud wat hij voor je doet maak een dagboek, en vervloek de ander niet! Als je zijn antwoord wild horen, dan hier een aantal tips:

 • Probeer de boosheid weg te doen. Als de boosheid of zelfs haat door je hoofd raast kun je zijn zachte stem niet goed horen.
 • Wees erop bedacht dat hij tot je geest spreekt, in inzichten en meestal niet in woorden.
 • Zijn antwoorden zijn zelden hetzelfde als wat jij verwacht wat ze zouden moeten zijn.
 • Heel vaak horen we Hem niet omdat we zijn ingevingen te snel afwijzen. Vaak zijn we te trots of te verongelijkt om daar op in te gaan.
 • Zijn antwoorden worden gekenmerkt door nederigheid, zachtmoedigheid kracht en liefde.

Vergeving

Ik denk niet dat veel mensen dit snel zullen kunnen doen, maar ook bij een ernstige misdaad is vergeving nodig om van de pijn af te komen. Hierna geef ik wat aanwijzingen. Deze kunnen onmogelijk op alle situaties volledig van toepassing kunnen zijn maar ze kunnen je wel een idee geven van hoe je daar mee om kunt gaan.

Die ander die jou heeft beschadigd is uiteindelijk een mens misleid door de satan, gevangen in trots, egoïsme, pijn en zelfrechtvaardiging. Hoe minder hij (of zij) spijt heeft van zijn daad, hoe steviger de satan hem bij de keel beet heeft. Maak je geen illusies, hij is er erger aan toe als jij. Ondanks zijn harde blik, die een teken is van een stervend hart. Ook al spreekt zijn mond andere taal. Een misdadiger is een eenzaam mens in een duistere wereld. Bijna onvermijdelijk is hij zelf een beschadigd mens. Dank God dat jij niet in zijn schoenen staat. Dat mag wat vreemd lijken, normaal gezien moet je zoiets nooit zeggen maar in deze situatie geeft het je het juiste perspectief.

Probeer te bidden dat de Heer zijn hart tot leven wekt. Vraag de heer of hij hem leid naar heling en het onder ogen zien en belijden van zijn zonden zodat er niet nog meer ellende uit voort komt. Vraag of God je wil laten zien met zijn ogen en al biddende zul je langzaam maar zeker de schuld los kunnen laten.

Tot slot

Als laatste kan ik je alleen nog kracht en zegen voor je vragen.

Ik hoop dat ik je verder kon helpen met deze tekst. Als je wild kun je ook reageren. Zie de contact pagina.

Als de pijn je maar niet verlaten wil

Als de pijn je maar niet verlaten wil, dan kan ik je nog iets aanraden wat tegen elke menselijke logica in gaat. Probeer dit lied mee te zingen, je zult het misschien niet kunnen begrijpen maar als je het doet, elke keer als de duisternis je overvalt dan vermoed ik dat jou hart heel diep geraakt zal worden.

https://youtu.be/kigbo_Z10Hg – I Will Exalt You

Engels

Nederlands

I will exalt You (3x)

You are my God

Ik wil U verhogen (3x)

U bent mijn God

Chorus:

My hiding place My safe refuge

My treasure Lord You are

My friend and King Anointed One

Most Holy.

Refrein:

Mijn schuilplaats, mijn betrouwbare redder

Mijn schat, dat bent U

Mijn vriend en koning, gezalfde

Meest heilige

Because You're with me (3x)

I will not fear

Omdat U bij me bent (3x)

zal ik niet bang zijn.

Chorus

RefreinAndere doc formaten: pdf

Home pag.