Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Verdieping: Ongewenst zwanger.

Kwetsbaar

Het is in de inleiding al gezegd, als je ongewenst zwanger bent, of misschien is het beter om te spreken van onverwacht zwanger, dan ben je heel kwetsbaar. Je bent in een proces terecht gekomen wat heel ingrijpend is en waar jij niet voor gekozen hebt. Ik wil dit hierna verder toelichten maar voordat je verder leest wil ik benadrukken dat jou (waarschijnlijk) emotionele toestand het lastig maakt om alles wat hierna staat goed in je op te nemen of objectief te beoordelen. Neem hiervoor de tijd en als het je te veel word, neem dan even wat tijd voor jezelf. Ook word hier een benadering gekozen vanuit een duidelijke christelijke visie. Voor overtuigd atheïsten kan zoiets aanstootgevend zijn en daar ben ik bij jou nu niet op uit.

Angst en vlucht

Een van de meest basale reacties van ons als mens op een onverwachte beangstigende situatie is vluchten. Hoe kan ik via de kortste weg bij het gevaar wegkomen. In veel gevallen is dit een effectieve reactie maar in het geval van een onverwachte zwangerschap ligt dat toch wat anders.

Daarnaast is de “bedreiging” die op je afkomt voor iedereen heel verschillend. Bij de een is het “alleen maar” de verstoring van een carrière plan, bij anderen de verstoring van, of de beëindiging van een onbezorgde de tiener-tijd. Je woont dan nog bij je ouders en beschikt niet over een eigen inkomsten. Nog heftiger word het als je veilige woon omgeving in gevaar komt doordat de mensen om je heen een zwangerschap buiten het huwelijk niet kunnen accepteren. Dit kan zelfs je leven in gevaar brengen. Of zelfs wanneer de zwangerschap is veroorzaakt door een verkrachting.

Ik wil hierna een aantal invloeden op jou benoemen om te proberen je inzicht te geven in wat er zich in je hoofd afspeelt en om je zodoende, zoveel als mogelijk zelf een goede beslissing te laten nemen. Wel zijn niet al deze invloeden op jou specifieke situatie van toepassing, probeer daar op te letten.

Aanwakkeren van de angst

Onze tegenstander, die ik hierna verder niet bij naam zal noemen, zal jou kwetsbare positie zeker proberen te misbruiken. Hij zal jou angsten aanwakkeren en proberen ze af te schilderen als onneembare hindernissen. Let op, ik suggereer hiermee niet dat het allemaal wel mee valt! Ik zeg alleen dat de problemen soms groter lijken dan ze werkelijk zijn. En... als je echt in God geloofd, dan is het nu zijn kans om te laten zien dat hij er ook nu voor je is. (Meestal) niet door je probleem meteen weg te nemen, maar wel door met je mee te gaan door dit dal en door je de weg te wijzen.

Beschuldiging

Ook zullen er wel beschuldigingen in je hoofd zijn, of uitgesproken door de mensen om je heen: “Je had dit kunnen weten”, “Met jou opleiding...”, “Dan had je maar moeten luisteren” enzovoort. Die dingen mogen dan voor een deel wel waar zijn, let erop dat je jezelf hierdoor niet laat afbreken. Enig realisme over je eigen aandeel is zeker nuttig maar het moet je niet neerhalen.

Realiseer je dat je een kwetsbaar mens bent die op zoek is naar liefde en bevestiging. Soms laten we ons ertoe verleiden om seks te hebben in een onveilige situatie. We worden daar toe aangezet door wat we om ons heen zien. Aan de ene kant lijkt de wereld ons te zeggen:

Toe maar, waarom zou je wachten? Iedereen doet het toch? Je loopt toch geen risico?

Maar daarbij word de kracht van het verlangen naar liefde volledig onderschat! Niemand verteld je dat je met vuur speelt!

En aan de andere kant, als het dan mis gaat, dan lijkt iedereen met zijn vinger naar jou te wijzen zodat ze hun eigen kwetsbaarheid en hun eigen roekeloosheid niet onder ogen hoeven te zien. Maar ik zeg je, al diegene die jou nu durven te veroordelen, nu je zo kwetsbaar bent, die veroordelen zichzelf. Je bent nog steeds waardevol en je bent het nog steeds waard om voor te vechten. (Niet fysiek bedoeld)

Gevoel van waardeloosheid

De beschuldigingen hiervoor, in je hoofd of door anderen geuit, die doen je eigenwaarde geen goed. Ze ontnemen je kracht en maken dat je nog zwakker word. Je kunt je waardeloos voelen en depressieve gevoelens krijgen. Ook lijkt je leven ineens op zijn kop te staan, dat doet er ook al geen goed aan. Het kan zijn dat jou partner ineens laat zien hoe slap zijn karakter is. Probeer tegen deze gevoelens in te gaan. Ik de eerste periode, met name tot het moment waarop je beslist hebt hoe je verder wild gaan, heb je deze kracht juist nodig om geen fatale fouten te maken. Ga op zoek naar mensen die je echt helpen willen, die je tijd willen geven en naar je kunnen luisteren. Laat je adviseren, maar laat je niet iets aanpraten of beschuldigen.

Onze plannen zijn naïef

Een grote en onverwachte klap kan het zijn, als onze plannen voor de toekomst ineens overhoop worden gehaald. We leven vaak in de illusie dat we ons leven kunnen plannen. Als dit dan nu ineens door zo'n ingrijpende gebeurtenis overhoop word getrokken dan zijn we in eerste instantie niet bereid om “alles” dan maar op te geven. En ook, zoals ik eerder al aangaf, het krijgen van een kind betekend niet ineens dat er van je dromen voor de toekomst niets meer terecht zal komen, je hebt er alleen veel minder grip op, je word ineens veel afhankelijker van anderen.

Spreuken 19, 21
[21] In het hart van een man zijn veel plannen, maar wat de heer besluit, dat komt tot stand.

Psalm 40:6
[6] Veel hebt U tot stand gebracht voor ons, heer mijn God: in wonderwerken en plannen voor ons kan niemand zich met U meten. Al zou ik ervan willen getuigen en spreken,

Hoe reageren we als onze plannen niet uitkomen?

Hoe reageer je erop als je beeld van de toekomst niet blijken uit te komen? Houd je dan krampachtig vast aan die geplande toekomst? Of pas je jezelf aan? Een grote vraag is ook, ben ik nog wel aantrekkelijk voor een man als ik een kind heb? Dat is inderdaad lastig om je voor te stellen. Toch is het wel zo dat een geestelijk volwassen man word aangetrokken door een vrouw die liefde en zorg toont voor haar kind. Egoïstische mannen zul je niet meer zo makkelijk krijgen als je een kind hebt denk ik.

Wat is eigenlijk ongewenst zwanger?

En dan toch nog even teruggrijpen op een vraag die ik aan het begin ook al stelde. Wat is dat eigenlijk, ongewenst zwanger? Onverwacht? Van een man die niet van je blijkt te houden? Of is het de angst dat je het niet alleen aan kunt? Dit zijn toch indringende vragen waar getrouwde vrouwen ook wel eens mee geconfronteerd worden. Maar is daarom ook jou kind ongewenst? Want als je zegt ongewenst zwanger, dan zeg je eigenlijk “een ongewenst kind”.

Bemoediging

Ik hoop dat ik iets heb kunnen bijdragen aan je worsteling in onzekerheid door je er van een andere kant naar te laten kijken. Ik hoop dat ik je steun mocht geven in het vinden van jou weg en tegenwicht mocht geven aan de eenzijdige oplossingen van de wereld om je heen. Als je dan alles overwogen hebt dan kan het toch zijn dat je met pijn in je hart besluit dat je het kind niet kunt houden. Als de vader je te veel pijn heeft gedaan, of als je familie zich massaal tegen je keert. Dan kun je als moeder nog steeds het leven van je kind redden.

Exodus 2:2
[2] De vrouw werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Toen zij zag hoe mooi het kind was, hield zij het drie maanden lang verborgen. [3] Maar toen zij geen kans meer zag hem nog langer verborgen te houden, nam zij een mandje van riet, streek het dicht met aardhars en pek en legde het kind erin. Toen zette zij het tussen het riet aan de oever van de Nijl.
In je vlucht gedreven naar het noodlot?

Ik hoop dat het je langzaam duidelijk word dat er in dit geval geen snelle schone oplossingen zijn. Misschien heb je al eens op de twee sites gekeken? Met name de beelden die de op Belgische site staan zijn nogal confronterend. Die zogenaamde schone oplossing, het laten weghalen van een kind blijkt achteraf, toch niet zo onschuldig te zijn als je word verteld. Laat je niet in slaap wiegen, laat je ogen niet sluiten maar kijk juist goed en neem een verstandig besluit.

Wat ik hierboven voorzichtig verwoord heb moet ik misschien nog wat explicieter verwoorden waarbij ik dit keer wel onze tegenstander bij naam noem. Lees dus niet verder als je dat nu niet aan kunt.

Wat ik je nu nog moet vertellen is de neiging van zonden om steeds toe te nemen in ons leven. Voordat je verder leest is het echter wel goed om te weten wat nu precies zonde is, want de meeste mensen hebben daar een totaal verkeerd beeld van. Als je dat nog niet gelezen hebt, lees dat dan eerst.

Ik weet niet waardoor je nu precies in deze situatie gekomen bent, door onwetendheid, door ongeduld, door misleiding of door de zonde van iemand anders. Dat weet je zelf wel denk ik. Door Gods aanwijzingen niet te volgen komen we in de problemen. Zoals ik hierboven al voorzichtig heb beschreven, worden we misleid en verleid om risico volle dingen te doen. Als het dan mis gaat dan zijn we gewond en kwetsbaar. Wat ik hierboven ook heb toegelicht is de beschuldigingen van de satan die je dan naar je hoofd kunt krijgen om je nog verder te verzwakken en de angst die onze tegenstander in je hoofd probeert te zaaien om je op de vlucht te drijven zodat je zonder te lang na te denken accepteert wat je word voorgehouden. Vervolgens bied hij je een uitweg, het weghalen van je kind, wat helaas in onze maatschappij brede acceptatie heeft gevonden. Ze past wel in onze westerse cultuur, maar ze is er, net als alle andere suggesties van de satan op gericht om je nog verder de afgrond in te trekken. Want van onverstandige seks word je verleid tot het doden van je eigen kind. Mij lijkt het tweede toch echt een een heel stuk dieper de duisternis in gaan dan het eerste. Wat zal zijn volgend stap zijn? Ik wil je opnieuw dringend adviseren om dat in elk geval niet als oplossing te kiezen. Er zijn best andere oplossingen als je daar naar op zoek gaat.

Nog eens in het kort:

  • We worden misleid en verleid tot zonden
  • We worden daardoor gewond en verzwakt
  • Je word beschuldigd om de last op je schouders nog zwaarder te maken
  • Er word je angst aangejaagd door je de hoop te ontnemen zodat je vlucht gedrag gaat vertonen
  • Hij bied je een “makkelijke” uitweg, maar dat is zijn weg, een weg die verder de diepte in gaat. En als je toehapt dan zit je nog dieper in de zonde en voelt God nog verder weg.

Het feit dat dit soort oplossingen passen in onze hedendaagse maatschappij zegt niet zo veel over de kwaliteit van de oplossing zelf, maar heel veel over de kwaliteit van onze hedendaagse maatschappij. Ze is door het verliezen van haar relatie met God, hoe gebrekkig die ook was, ook losgeslagen van haar anker. We hebben onze vaste normen losgelaten en zijn op drift geraakt. We bepalen nu zelf wat goed voor ons is. Maar de visie van de mens, los van God, is veel te beperkt om de satan tegen te houden. Hoe kunnen wij mensen de satan weerstaan als we zijn bestaan zelfs al niet onder ogen willen zien.

Ik bid dat God je bij staat in deze moeilijke tijd, dat hij je van angst bevrijd, dat Hij het je geeft om op Hem te vertrouwen, dat Hij je de moed geeft om te doen wat je kunt en dat Hij je wijsheid geeft. Probeer naar Hem te luisteren en laat je niet leiden door angst.


Home pag.