Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Verdieping: Uitgebreid schema van communicatie

Hieronder een wat meer gedetailleerd schema van communicatie. Voor de betekenis en toepassing van dit schema verwijs ik naar Hoe God spreekt en Hoe spreken demonen tegen je.

Uitgebreid schema van de taal

Communicatie verloopt in afzonderlijke gebieden of lagen zijn in ons innerlijk. Je kunt verstaan, ergens een waarde aan toekennen zonder meteen de woorden erbij te hebben. Er is dus

  1. een laag of gebied waarin een mens voelt, interpreteert en verstaat

  2. en er is een laag van de taal, waar gedachten onder woorden gebracht worden

  3. en er is de hoorbare spraak

De mens is zo gewend om in de "taal" laag (2+3) aangesproken te worden en de sprong van ons denken (1) naar het denken in woorden (2) gaat zo snel dat we meestal helemaal geen besef hebben van die diepere laag (1).

Verder kun je opmerken dat het kanaal van emotie naar mimiek bij de meeste mensen (groten)deels buiten hun controle om gaat. Dit is dan ook de reden dat non-verbale communicatie vaak “eerlijker” is dan verbale communicatie.

In het kanaal van de ratio (verticale band) zijn we ons vaak niet bewust van de geestelijke laag, in het kanaal van de emotie zijn we ons juist minder bewust van onze eigen controle over deze communicatie. Het kanaal van de emotie verloopt directer, minder gefilterd door onze eigen controle.


Home pag.