Home pag. Pag. terug      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Hoe stevig staat de bijbel?

Je kunt je afvragen, hoe stevig staat de bijbel eigenlijk? Waar kan het woord van God tegen? Deze tekst gaat hier op een uitdagende maner op in. Ze bevat een ernstige waarschuwing aan de gelovigen.

Als Een Rots

De bijbel is de rots waarop je staat. Het woord van God bouwt je op en geeft je houvast voor het leven. Ik ga hier nu niet verder op in en beschouw dit als bekend. Als je vasthoud aan het woord in zijn geheel, dan sta je stevig.

Als een kaartenhuis

Maar wat nu als je de Bijbel niet in zijn geheel neemt? Maar delen eruit, en andere weer niet, wat gebeurd er dan?

In zekere zin gedraagt de bijbel zich ook als een kaartenhuis, hoe vreemd dit ook mag klinken. De bijbelse waarheden zijn als een netwerk, elk woord en elke zin heeft zijn plaats in het geheel en is verbonden met andere woorden en zinnen. In tegenstelling met een kaartenhuis zijn er veel meer van die verbindingen. Een kaart in een kaartenhuis is alleen maar verbonden met de kaarten direct naast zich, maar een woord van god heeft veel meer verbindingen en indirect is elk woord verbonden met elk ander woord van God.

Maar nu de overeenkomsten. Elke kaart draagt de andere kaarten. Als je er een, of slechts enkele kaarten uittrekt, dan stort het hele bouwwerk in. Zo is het ook met het woord van God, de bijbel. Je kunt daar niet naar believen woorden uithalen die jou niet passen. Als je zoiets doet dan gaat het bouwwerk, jou geloof, wankelen en stort het hele bouwwerk in. Het woord van God stort natuurlijk niet in, dat is niet afhankelijk van jou als gelovige, maar jou bouwwerk, je geloof is wel kwetsbaar. Als het niet op een goed fundament staat, een fundament wat is gelegd door de bouwmeester Jezus, dan blijft het niet overeind. Het blijft niet staan als het fundament een prutswerkje van jezelf is.

Als je dus ziet dat er in jouw geloof woorden van god ontbreken, die je niet hebt willen aannemen, bijvoorbeeld omdat ze niet overeenstemmen met de "wijsheid" van de mensen om je heen, weet dan dat jouw bouwwerk gevaarlijk wankelt. Je kunt niet zelf gaan knutselen aan Gods woord. In die zin is het woord van God als een kaartenhuis. Het stort vrij snel in. En het is best mogelijk om te midden van die puinhoop, midden in die stapel onsamenhangende kaarten te blijven zitten en vol te houden dat je gelooft, maar als dit jou situatie is dan zal jou geloof, een ingestort huis, je geen enkele bescherming bieden tegen de storm en de hagel.

Mijn advies is dus, overweeg een hoe dicht jij leeft bij het woord van God?

  • Denk je als een democraat, Ieder doet waar hij zelf voor kiest?
  • Of probeer je God te volgen, maar sla je een zijweg in zodra je problemen op je pad ontmoet?
  • Of denk je dat Gods woord met de tijd mee moet gaan? (Terwijl toch Gods woord zegt dat God en zijn woord onveranderlijk zijn)

Overdenk eens, hoe staat jou geloof ervoor? Ben je echt een onderdaan in een koninkrijk met een koning? Of ben je toch meer een toeschouwer, die alles van een afstandje gadeslaat?


Home pag.