Home pag. Pag. terug      christelijke-antwoorden.nl

Hoe verhinderen wij het werk van de Geest in ons leven?

Hoe houden wij, de gelovigen, de Geest van God tegenhouden en Hem verhinderen om ons Zijn kracht te geven?

Inleiding

De autonomie van de mens

Om de werking van Gods Geest in ons te kunnen begrijpen is het vooral belangrijk te beseffen dat wij mensen autonomie hebben gekregen. Doordat God de autonomie van de mens zeer belangrijk acht word de Geest beperkt in wat Hij met ons kan doen. Hij kan pas met ons aan het werk nadat wij Hem daartoe uitnodigen en er ook bij aansluiten met onze daden.

Hindernissen voor de Geest

Er zijn diverse manier en waarop je de werking van de Geest tegen kunt houden. Natuurlijk kan dit door onwil of door rebellie tegen God, maar er zijn ook wat meer subtiele manieren om Hem tegen te houden.

Rigiditeit

Rigiditeit, het vasthouden aan wetten van mensen en systemen geeft de Geest geen kans zich buiten de door mensen afgebakende paden te begeven. Zo zal Hij zich al snel terugtrekken.

Liefdeloosheid

Liefdeloosheid is nauw verbonden met wetticisme. Wettische mensen lijken vaak erg vroom, maar hun motieven zijn liefdeloos. Liefdeloosheid is volgens mij een van de ergste zonden. Ze staat lijnrecht tegenover God.

Naïviteit, onvolwassenheid

Onvolwassenheid is een belangrijke hindernis voor het verkrijgen van Geestelijke gaven. Begrijp me goed, ik zeg niet dat een nieuw, pas bekeerd christen niet door God gebruikt kan worden. Ik zeg zelfs niet dat God geen grote dingen door zo iemand kan doen. Zo'n uitspraak zou de soevereiniteit van God tegenspreken en daarnaast talloze gebeurtenissen in de praktijk negeren.

Waar ik hier op doel is dat wij christenen ons begeven in een geestelijke strijd en dat we een zekere volwassenheid nodig hebben om onze verantwoordelijkheden en beperkingen te kennen.

Het is onverantwoord in het leger, om een jong enthousiast rekruut meteen met een machinegeweer het slagveld op te sturen. Net zo, zal God een nieuw gelovige niet meteen in het vuur van de strijd met de duisternis van deze wereld gooien. Onze tegenstander kent onze zwakke plekken veel te goed. Het is daarom belangrijk geduldig te zijn en open te staan voor de lessen van God.

Eigengereidheid, ongehoorzaamheid, gebrek aan nederigheid

Om de geest te kunnen dienen is het belangrijk om Hem voor te (kunnen) laten gaan en Hem te volgen. Hoe kan de Geest jou gebruiken als jij het “zelf wel weet” en je eigen weg gaat?

In feite is het “je eigen weg gaan” zelfs de kern van de erfzonde. Op deze manier kom je al snel op dwaalwegen die je wegvoeren van God. Wat zal het krijgen van geestelijke gaven met je doen als je niet luisteren kunt en onvoldoende nederig bent? Zouden deze gaven je dan niet verheffen boven de andere gelovige, je het idee kunnen geven dat je meer bent en je trots aanwakkeren? Trots is wel het laatste wat de Geest je wil geven daarom denk ik dat het niet geven van Geestelijke gaven een teken van genade is voor hen die deze gaven (nog) niet in nederigheid kunnen dragen.

Gerichtheid op de gave zelf

Er is een verlangen naar geestelijke gaven waarbij men het verkrijgen van de gaven ziet als een erkenning van het eigen geloof. Het verkrijgen van Geestelijk gaven is dan het bewijs dat men geestelijk volwassen is. Afgaande op het voorgaande zit hier een grond van waarheid in, echter, de gerichtheid is dan niet goed. De rede voor het verlangen van de gaven zou de rede van Jezus moeten zijn, d.w.z. ter opbouw van de gemeente. Ze mag geen verkapt soort zelfverheffing worden want dat gaat juist recht in tegen de wil van God voor jou leven.

Nederigheid maakt ruimte voor volwassenheid, welke weer ruimte maakt voor de gaven.

Verlangen naar de gaven om je volwassenheid in het geloof aan te tonen is dus een “shortcut” die deze dingen omdraait.

Afdwingen van de gaven

Afdwingen van de gaven is gerelateerd aan het voorgaande: Gerichtheid op de gaven. Afdwingen ervan is echter ronduit gevaarlijk omdat je dan de deur wagenwijd open zet voor een andere geest dan die van God. Bij afdwingen van de gaven zet men de eigen wil voorop. De eigen wil zal dan de zachte aanwijzingen van Gods Geest gemakkelijk overschreeuwen waardoor je “gaven” uit een andere bron aantrekt. Hierdoor word je haast onvermijdelijk ook dienaar van die andere (onreine) geest.

Zonde en onreinheid

Zonde en onreinheid is als het uitnodigen van een Koninklijk bezoeker is een gastenverblijf vol drek. Wat moet ik daar over zeggen. Hiermee doel ik er niet op dat je volmaakt zonder zonden moet zijn, ik doel er op dat het je een oprecht verlangen moet hebben zonder zonde te leven.Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.