Home pag. Pag. terug      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Hoe test ik of mijn geloof echt is?

Hoe test ik of mijn geloof wel echt is? Hoe kan ik weten of ik wel echt ben gered? Dit is best wel een gevoelige vraag en het beantwoorden van deze vraag is niet zonder risico omdat je hiermee het geloof van een ander ter discussie kunt stellen. Toch wil ik een poging doen om deze vraag te beantwoorden. Ieder die met deze vraag worstelt heeft een nood aan een oprecht antwoord.

Antwoord:

Voor de vraag hoe je kunt weten of je gered bent verwijs ik naar “Hoe weet ik of ik gered ben”. In feite is dit deze vraag heel sterk gerelateerd aan de vraag of je geloof wel echt is. Toch ga ik proberen om hier te antwoorden, juist vanuit een verlangen naar een echt geloof, of misschien wel vanuit een twijfel aan hoe je omgaat met je geloof.

De echtheid van je geloof kun je herkennen aan...

De bijbel verteld ons dat een werkelijke bekering een diepe invloed heeft op ons leven en op wie we zijn. Het word zelfs aangeduid als een wedergeboorte, als een nieuwe mens. Een werkelijke bekering moet je dus kunnen merken aan een andere gezindheid, andere verlangens. De echtheid van je geloof kun je herkennen aan verschillende dingen in je leven:

 • De mate waarin er een verlangen in je is om Gods woord te begrijpen en om het ook te volgen in jou leven.
 • De bijbel is tot je gaan spreken, ze word een levend boek en je ziet er dingen in die je eerder niet zag.
 • Volg je het woord van God? Of volg je wetten van Mensen? Maak je jezelf bezorgd om wat mensen van je vinden en probeer je bij hen in de gunst te komen, of ben je op zoek naar Gods wil voor jou leven?
 • De mate waarin je zoekt naar en relatie met God. Of is je geloof meer een Religie?
 • Is God iemand die je volgen wil, ook als het moeilijk is voor je? Of moet God jou zegenen en instemmen met jou plannen? Anders gezegd:
 • Ben je een volger van God of ben je een moderne consument die een uit is op een fijn geloof wat vooral plezierig is?
 • Is het de bedoeling dat God jou leiden gaat, of is god meer “iets” wat jij gebruiken en manipuleren wil voor je eigen voordeel?
 • Je kunt het ook afmeten aan de afwezigheid van zaken die niet bij een gelovige passen zoals trots, veroordeling, haat en en bitterheid naar andere mensen.
 • In hoeverre je tijd besteed aan Hem. De tijd die je besteed aan iets zegt heel veel over hoe belangrijk het voor je is. Hoeveel tijd besteed je aan het kijken naar de TV? Hoeveel tijd besteed je aan je Hobby? Je sport? En hoeveel tijd besteed je aan God je Vader? Zit Hij bovenaan of onderaan je prioriteiten lijstje?

Beperkingen in objectiviteit

Het geloof is een geestelijke zaak, geloof is niet objectief meetbaar. Bovenstaande zijn duidelijke aanwijzingen, maar het leven van een gelovige is doorgaans niet zo eenvoudig dat het zich laat afmeten door dergelijke eenvoudige aanwijzingen. Je moet een mens van binnen kunnen aanzien zoals God dat doet, om zoiets echt te kunnen beoordelen.

Er zijn wel wat zaken die een beoordeling van het geloof in de weg kunnen staan:

 • Het zal in de meeste gevallen zo zijn dat een gelovige op weg is met God en steeds verder komt in gehoorzaamheid, maar nog steeds niet alle zonden onder controle heeft. Over het algemeen zie je bij iedere gelovige wel zaken die je daar volgens de wet niet zou mogen aantreffen.
 • Een gelovige kan een tegenslag ervaren waardoor hij of zij tijdelijk ontmoedigd word en terugvalt. Zoiets mag je niet ertoe brengen te geloven dat je geloof in God niets waard is. Sta op en ga verder op Gods weg voor jou leven.
 • Een gelovige kan een oprecht verlangen hebben naar het volgen van God, maar een last dragen die hem dit belet (Een demonische belasting.) en hulp nodig hebben om dit te overwinnen.

Degene die na god het beste kan beoordelen hoe het erbij staat met je geloof ben je zelf. Jij kunt tot op zekere hoogte jezelf van binnen zien. Ik wil je voor de beoordeling van jezelf wat tips mee geven:

 • Beoordeel jezelf naar de aanwijzingen van God en ga niet af op je eigen gevoel van gerechtigheid.
 • Wees genadig met jezelf maar wees ook eerlijk. Het is niet goed om jezelf in deze voor de gek te houden en in slaap te sussen.
 • Laat je niet veroordelen. Je zult zeker aangevallen worden in je geloof, wees je daarvan bewust, volhard in je zoeken naar God en laat je niet ontmoedigen.
 • Als je jezelf aan een oprecht eerlijk zelfonderzoek wild onderwerpen dan is dat op zichzelf al een bemoedigend teken.

De meest duidelijke aanwijzingen

De meest duidelijke aanwijzingen voor een echt geloof zijn:

 • Dat de wil er is om de Heer te dienen
 • Dat er oprecht verdriet is als je zondigt tegen de Heer

Beide zijn dingen zie je alleen zelf van binnen kunt waarnemen. Een ander kan dit niet (goed) bij je zien, dus beoordeel eerst en vooral jezelf. Wees heel terughoudend met het oordelen over een ander.

Nogmaals, dit is een kwetsbaar onderwerp en ik neem hiermee toch wel een risico. Deze website, en de maker van deze site zijn beide “een werk in uitvoering”, daarom, ook als je de ervaringen die voortvloeien uit zelfonderzoek wil delen dan graag. Ik wens je in elk geval sterkte en zegen toe.


Home pag.