Home pag. Pag. terug      christelijke-antwoorden.nl

Wat is het teken van het beest?

Wat is het teken van het beest in de eindtijd? Hierover zijn heel veel speculaties, de meest gehoorde is dat het een microchip is die in mensen geïmplanteerd gaat worden. Een andere is een afbeelding van een “sunburst”. Maar laten we eerst eens kijken wat er werkelijk is voorspeld in de bijbel:Openbaring 13
11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.


Openbaring 14
9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.


Als we kijken naar Openbaringen 14:9-11 dan kun je duidelijk zien dat het niet de bedoeling is om het beest te aanbidden of zijn merkteken te dragen. Om deze reden is het belangrijk om te weten hoe je dit merkteken kunt herkennen als het je word aangeboden. Dit staat beschreven in Openbaringen 13. Hierin staan een aantal tekenen genoemd die duidelijk herkenbaar zijn en het is goed om deze informatie op je te laten inwerken zodat je dit weet wanneer het nodig is.

  • Er is sprake van een machtig beest, dat is een heerser of een koninkrijk
  • Het voert oorlog tegen de heiligen, de gelovigen in christus dus.
  • Er is sprake van een beeld wat door iedereen aanbeden moet worden
  • Dit beeld gaat zelfs spreken
  • Iedereen word verplicht dit merkteken te dragen op de rechterhand op op het voorhoofd.
  • Niemand kan kopen of verkopen zonder dit teken.
  • Het merkteken is geassocieerd met het getal 666 of met de naam van het beest

Dit zijn nogal wat aanwijzingen, en ik vermoed dat als je deze kent, dat je vrij zeker kunt zijn van wanneer dit teken je word aangeboden.

De exacte plaats van het teken is aangegeven, op de rechterhand, op op het voorhoofd. Dit is dus geen microchip in je arm of zoiets. Het echter wel mogelijk dat dit teken vergezeld zal gaan met een microchip, maar houd de aanwijzingen in Gods woord voor ogen en niet de speculaties van mensen.

Als je het mij vraagt dan is dat gedoe met microchipping in deze dagen een proces van desensualisatie, gewennen aan en ongevoelig worden voor dergelijke ingrepen. Ik wil u met klem adviseren om nooit dergelijk ingrepen op uw lichaam te laten uitvoeren, ook al voldoen ze niet aan de omschrijving van het teken van het beest.


Hieronder een voorbeeld van hoe het eruit zou kunnen zien.

(https://youtu.be/30gGLyU-WsY, niet meer beschikbaar)


Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.