Home pag. Pag. terug      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Bestaat de hel echt?

Bestaat de hel echt? Wat moet ik me bij zoiets voorstellen? Is dit een uitvinding van de oude kerken om het kerkvolk er met angst “onder te houden”?

Antwoord: Ja

Inleiding

Dit is beslist niet mijn favoriet onderwerp. Het spreken over de hel heeft iets dreigend iets onheilsspellend in zich. Het spreken over de hel staat ook op gespannen voet met de menselijke autonomie. Door een mens te bedreigen met eeuwige verdoemenis kom je al snel in de manipulatie. En manipulatie is vrijheidsberoving. De bijbel spreekt echter van bevrijding. Ze wil de mens bevrijden uit zijn verloren staat, maar niet tegen zijn eigen wil in. Helaas is de mens zwak van geest en geneigd tot het kiezen van de weg van de minste weerstand. Hij/zij laat zich gemakkelijk door de boze verleiden tot het kwade. Het gevolg is dat de mens onherroepelijk afstevent op zijn ondergang. Door ernstige waarschuwing te geven voor de gevolgen van zondig handelen hoopt onze vader zijn kinderen tot inzicht te brengen.

Het spreken over de hel is dus zeker een geladen en paradoxaal onderwerp. Toch ga ik ook dit onderwerp niet uit de weg omdat het gewoonweg te belangrijk is om het zo maar links te laten liggen.

Vraag en antwoord

V1: Bestaat de Hel?

A1: Ja, de hel bestaat. Ze word vele keren in de bijbel genoemd en De bijbel is Gods woord dus je kunt dit beter niet in twijfel te trekken.

V2: Wat moet ik me voorstellen bij de hel?

A2: De bijbel geeft ons niet zo heel veel informatie over de hel. Toch zijn er wel voldoende aanwijzingen om je enig idee te geven van wat de hel inhoud. Ik geeft hierna 3 mogelijke interpretaties.

  1. Eerst de meest letterlijke interpretatie: In Mat.3:12, Mat.9:43 en Luc.3:17 word gesproken over onblusbaar vuur. Als je dit letterlijk neemt dan zou je aan zoiets als de zon kunnen denken. Geestelijke eeuwige wezens in een zee van onblusbaar vuur.
  2. Een tweede interpretatie gaat er van uit dat de dood afwezigheid van God is. Als je daar je fantasie op los laat dan zou een ijsplaneet als Pluto een beeld van deze hel kunnen schetsen. Ijzig koud door de afwezigheid van God. (Echte koude voelt ook als brand aan.) Dit is dus een wat vrijere interpretatie maar naar mijn inzicht in effect haast net zo afschrikwekkend. Wat nog voor deze interpretatie pleit is dat mensen die God afwijzen zo eigenlijk letterlijk krijgen waar ze om gevraagd hebben: Voorbestaan in afwezigheid van God.
  3. De derde interpretatie is nog wat vrijer. Ze is gebaseerd op Korintiërs 13, 12: “Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.” Dit lijkt een heel onschuldig vers, maar als je in onbekeerde staat, met al je zondenlast nog op je, in de eeuwigheid terecht komt en je kent jezelf te volle, je bent jezelf dan dus bewust van elke zonde en van alles wat dit bij een ander heeft uitgewerkt, dan kan dit werkelijk een geestelijke hel voor je worden. In deze situatie krijg je dus net als de geredde de gave om te zien maar door je zondenlast word dit voor je tot een vloek. Wat voor deze interpretatie pleit is dat ze volledig door de eigen keuzes en de gevolgen daarvan tot stand komt.

Het is nu niet mijn bedoeling dat je er een van de drie uitkiest, welke je het minst vervelend vind of zoiets. Het is eerder mijn bedoeling om je over het concept hel te laten nadenken en om je te laten zien dat de Hel, hoe je er ook tegen aan kijk, een reel gevaar is wat je serieus moet nemen. De hel is een gevolg van de keuzen die we maken. In onze zondige staat kunnen we niet bij de koning zijn.

Na voorgaande overwegingen is het toch goed om terug te gaan tot Gods woord en te zien wat daar nu eigenlijk precies over de hel is geschreven:

Openbaring 21:8
Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Dit schrijven is zeker niet bedoeld als een bedreiging, het is meer zoiets als je medemens waarschuwen dat er een bom onder zijn huis ligt, en dat hij die beter door een expert onschadelijk kan laten maken. Wat zou het mij kunnen schelen als u iets doet wat U leuk vind en daarbij uzelf of een ander geen kwaad doet? Nee, alleen als het afwijken van Gods weg echt schade veroorzaakt wil ik u daar voor waarschuwen.

Is dit een uitvinding van de oude kerken

Is dit een uitvinding van de oude kerken om het kerkvolk er met angst “onder te houden”? Daar leek het soms wel op ja. Ik kan het je niet kwalijk nemen als je dit denkt. Wees je er echter van bewust dat er binnen de kerk en binnen het christendom ook veel “onbekeerde” mensen actief zijn die gewoon vanuit hun eigen “wijsheid” aan het werk zijn in hun zelf gebouwde koninkrijkjes. Dit is dus inderdaad voorgekomen en zal nog wel op verschillende plaatsen zo gebruikt worden. Ik vrees echter voor de ziel van de “geestelijken” die zoiets doen. Het zou me niet verbazen als ze, te zijner tijd zelf datgene gaan ervaren waar ze al die tijd hun schapen mee gedreigd hebben.

Het is in onze tijd van seksueel misbruik door “geestelijken” onnodig te vermelden dat er binnen de kerken veel mis gaat. Toch is het wel erg eenzijdig als je alleen kennis neemt van wat er allemaal mis gaat. Er zijn ook veel gemeentes waar je wel degelijk op een goede manier word begeleid in je geloof en zonder dat je in het proces je vrijheid van handelen kwijt raakt.

Advies

Neem het woord van God serieus, ook als bepaalde passages niet zo leuk zijn om te lezen. Alles wat de Vader tot ons zegt is voor ons eigen behoud. We leven nu eenmaal in een wereld met vele valkuilen. Luister naar je Vader in de Hemel en probeer te begrijpen waarom hij deze dingen heeft opgenomen in Zijn woord. Neem zelf verantwoordelijkheid voor je leven en maak jezelf niet afhankelijk van een menselijke herder. Lees zelf, bid zelf en volg zelf. Jij bent het die uiteindelijk de vruchten plukt van je levenswandel.

Andere doc formaten: pdf

Home pag.