Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Hebben we een bestraffende God?

Binnen onze westerse maatschappij vind je vrij veel mensen die zich hebben afgekeerd van God omdat ze de bestraffende boze god die ze kennen niet langer kunnen verdragen? Wat is hier aan de hand en wat moeten we hier mee?

Antwoord: Nee

Ons “beeld” van God

Het probleem met het kennen van God is dat wij mensen vaak een beeld hebben van Hem wat op ons is overgebracht door andere mensen. Mensen zijn echter maar zeer beperkt en dus is dat beeld van God, de manier hoe dat we naar hem kijken en hoe we denken dat zijn karakter is, niet altijd even goed. In een aantal gevallen is dit beeld zelf een misvormd gedrocht wat niets meer met het origineel te maken heeft. Als je een goed beeld van Hem wild krijgen dan zul je ook zelf op zoek moeten gaan. Mensen zijn faalbaar en mensen hebben stokpaardjes. De een is verzot op het zichzelf afknijpen, de ander denkt dat God er is om hem luxe te brengen, een soort butler of zoiets. De manier waarop een gelovige God ziet word sterk gekleurd door zijn of haar eigen karakter en beperkingen. Zo iemand zal deze karaktertrekken van zichzelf, die zijn Gods vormen, ook uitdragen. Voor die persoon zelf is zo'n beeld, aangepast aan zijn eigen beperkingen, misschien nog wel hanteerbaar, maar voor een ander mens, kan dit een volstrekt onaanvaardbaar karakter opleveren wat hem of haar afschrikt of zelfs met afschuw vervuld. Dit vervormd overbrengen van het Gods-beeld gebeurd door “gewone” mensen, maar ook door schriftgeleerden, of zoals dat tegenwoordig heet, theologen. (Zie ook De parabel van de slechte schilder)

Hoe kom je er achter hoe hij dan wel is?

Als je dus een goed beeld van God hebben wil, ga dan vooral ook zelf op zoek. Ga zelf dat avontuur aan! laat Gods Geest tot jou zelf spreken terwijl je zijn boek (= de bijbel) leest. Laat je verrassen en ondervind dat God tot jou spreekt op een manier waaruit blijkt dat hij je kent. Als je hem oprecht zoekt dan laat hij zich vinden.

  • God is in de eerste plaats een liefhebbende Vader, maar ook dat is een probleem want veel te veel mensen kunnen zich vanuit hun eigen ervaringen niet voorstellen wat dat is, een liefhebbende vader.
  • God is ook geen watje die je maar eindeloos kunt sarren of negeren
  • Hij heeft gevoel
  • Hij houd van je.
  • God hecht heel veel waarde aan autonomie, Hij zal je niet snel dwingen om naar Hem te luisteren.

Vrijheid

Vrijheid of autonomie is een centraal thema in Gods relatie met ons. Hij geeft je heel veel vrijheid, maar dat betekent ook dat als jij dingen doet waardoor je jezelf of anderen schade toebrengt, dat hij je daar dan ook de gevolgen van laat ondervinden en dat is zeker niet altijd leuk. Vooral als je weigert oorzaak en gevolg onder ogen te zien en steeds de schuld bij “de ander” zoekt, dan is het al snel ook Gods schuld. Vrijheid impliceert echter verantwoordelijkheid en het ondergaan van de gevolgen van je eigen keuzen. Hiermee is natuurlijk niet elk leed op aarde verklaard, maar het verklaard wel hoe God met jou omgaat.

Om met God om te kunnen gaan, als je jezelf wild openstellen voor zijn wijze raad, dan moet je je trots afleggen en het toelaten dat Hij je corrigeert. Je kunt dit tegenhouden en een muur om jezelf optrekken, Hij laat dat toe, maar als je het horend wilt: Het is niet verstandig om de adviezen van jou maker in de wind te slaan. Denk je eens in hoe onwijs knap Hij moet zijn om jou te kunnen maken! Zo iemand moet je niet negeren.

Straft Hij?

Bovenstaande is nog geen rechtstreeks antwoord op de vraag “hebben we een bestraffende god”, hoewel je nu al wel een idee zou moeten hebben. Nee Hij vind het niet leuk om je te straffen. Ik denk dat hij dit slechts zelden doet als er geen andere weg is om je te weerhouden van het onheil. In dat opzicht is hij dus net als een liefhebbende vader die in zijn handelen jou welzijn voor ogen heeft. Je hoeft daarom ook helemaal niet bang voor hem te zijn. Wees liever bang voor je eigen onwetendheid en roekeloosheid. Wees liever bang dat je niet luistert naar zijn aanwijzingen of niet doet wat hij zegt, dat zijn dingen om bang van te worden.

Omdat God het goede met je voor heeft, is het negeren van zijn aanwijzingen een recept voor onheil. Niet omdat Hij dat dan over je afroept, maar omdat je eigen keuzen ook onvermijdelijk gevolgen met zich meebrengen. Net als een kind wat consequent de aanwijzingen van zijn ouders negeert neem je grote risico's door Hem te negeren. Ik zal daar een voorbeeld van geven: Zoals een vader die zijn kind probeert te laten begrijpen dat ze niet met vreemde meneren moet meegaan die het meelokken met snoep, zo zegt onze Vader tegen ons dat we ons niet moeten inlaten met het occulte. In beide gevallen zal het gevaar misschien niet direct herkend worden maar een vertrouwen en gehoorzamen van vader, zonder direct alles te begrijpen, kan ons weghouden van groot onheil.
Home pag.