Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Risico's van psychiatrische medicatie

Nieuw / Kladversie

Dit artikel geeft u een kort overzicht van negatieve effecten en risico's van psychoactieve medicatie. Het is niet mijn bedoeling om elk symptoom in detail te beschrijven, daarvoor heeft u de bijsluiter. Ik wil hier precies het tegenovergestelde doen. Niet focussen op de details maar meer een overzicht geven van de risico's opgedeeld in groepen zodat u ook een overzicht krijgt van wat er speelt. En u zult zien dat dit heel verhelderend is.

Negatieve bijverschijnselen

Vele van deze medicijnen hebben negatieve bijverschijnselen zoals een droge mond, vermindering van emotie en vermindering van libido. Het is voor mij onmogelijk om die lange lijst van bijverschijnselen hier te behandelen.

Wel kan ik een waarschuwing geven. Neem de lijst van bijverschijnselen in de bijsluiter serieus en denk niet te snel:

Ja, als ik daar naar moet kijken dan kan ik geen enkel medicijn nemen”

want met die redenatie word heel vaak deze lijst, die de fabrikant verplicht is erbij te doen, genegeerd. Het is echt de bedoeling dat je serieus nadenkt of je het risico van deze medicatie wel aan wil gaan. Zijn de klachten dermate dat het echt nodig is?

Comorbiditeit

Bij gebruik van psychoactieve medicatie zie je vaak andere problemen opduiken waardoor er na een tijd een heel palet aan diagnoses word verzameld.

Onverantwoordelijk verhogen van de dosis

Het verhogen van de dosis van psychoactieve medicatie word veel te makkelijk gedaan. Het is goed te beseffen dat bij hoge dosis de balans heel snel doorslaat naar het negatieve. De bijwerkingen worden ernstiger en de risico's op het opwekken van andere psychische aandoeningen word evenredig vergroot.

Als een bepaald medicijn bij jou niet goed uitpakt dan is het misschien beter weer af te bouwen en niet als een blind paard door te hollen in de richting van meer medicatie.

Stapelen van medicijnen

Wees je er van bewust dat psychoactieve medicatie vrijwel altijd ALLEEN getest is, nooit is combinatie met andere medicijnen. Als men jou dus meerdere medicijnen gelijktijdig aanbied dan is dit zonder meer een verhoging van de risico's.

Verder word het aanbieden van meerdere medicijnen vaak gedaan om bijwerkingen te onderdrukken. Maar denk je eens in: Meer medicatie verhoogt het risico op bijwerkingen en op het ontwikkelen van andere psychische problemen. Ga je dan juist niet in de verkeerde richting?

Sommige psychiaters schijnen hierin helemaal geen grenzen te kennen en zijn compleet zonder besef van verantwoordelijkheid. Ik heb voorbeelden gehoord van 10 tot 20 verschillende medicijnen over elkaar heen. Op die manier word je lichaam zonder enige twijfel vergiftigd.

Resistentie tegen medicatie

Het grootste probleem met psychoactieve medicatie is dat ze vaak maar een beperkte tijd werkzaam zijn. Soms kunnen ze je door een crisis heen helpen, maar het zijn GEEN medicijnen die je genezen. Je lichaam beschouwd deze stoffen als een verstoring van de balans en gaat trachten de effecten te compenseren. Je lichaam past zich dus aan, waardoor het effect grotendeels verdwijnt. Soms resulteert dit ook in een grotere instabiliteit dan je eerst had.

Je hebt dan de lastige keuze: Afbouwen en lijden, of verhogen en het probleem uitstellen. Maar als er dan na een tijd weer een fase van gewenning optreed. Wat dan?


Onnozelheid van de cliënt

Het is een beetje onbeleefd om dit zo te stellen, maar het is de enige manier om het probleem duidelijk te beschrijven. Je kunt de verantwoordelijkheid voor jou leven en welzijn niet overdragen op een arts of psychiater. Als je kunt lezen, lees dan eerst eens wat kritische lectuur over psychoactieve medicatie, bijvoorbeeld van Peter Gøtzsche, Robert Whitaker of Peter Breggin. Een aantal van deze boeken is ook in de Nederlandse taal beschikbaar en zijn goed te lezen, ze staan niet vol vakjargon. Ook is het bekijken van enkele informatieve video's zeer nuttig. Die zijn helaas vrijwel allemaal Engelstalig. Mocht geen van beide voor u toegankelijk zijn dan kunt u altijd nog vragen om er een van ondertiteling te voorzien. Dat is echter vrij veel werk wat ik alleen doe als er ook echt gebruik van word gemaakt. Ook zal deze ondertiteling weliswaar zeer nuttig en bruikbaar zijn, maar zeker niet perfect.

Vergiftiging door een Enzymen afwijking

Psychoactieve medicatie heeft een beperkte werking omdat deze stoffen door de lever worden afgebroken. Dit word (o.a.) gedaan door enzymen in de lever. Nu werkt dit niet bij iedereen hetzelfde. Sommige mensen missen de enzymen die nodig zijn voor het afbreken van deze medicijnen zodat deze stoffen zich gaat ophopen in het lichaam. U kunt zich misschien voorstellen wat dit tot gevolg heeft.

Bij de meeste mensen worden de medicijnen afgebroken en elke nieuwe dosis vult dit weer aan zodat er een min of meer stabiel niveau van medicatie is. Maar voor mensen bij wie deze medicijnen niet, of niet goed worden afgebroken, daar is elke nieuwe pil een verhoging van de medicatie. Je komt dan dus in een paar dagen al tot heel hoge niveaus en dat is levensgevaarlijk. Het is me niet bekend hoe vaak dit probleem voorkomt maar ik weet wel dat het al tot diverse incidenten heeft geleid waarvan sommige de dood tot gevolg hadden.

Bijgewerkt: 2016-12-24


Home pag.