Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is heiliging in geestelijke zin?

Wat is heiliging? Hoe zorg je er voor dat je schoon blijft in de ogen van de Vader?

De vorige pagina over persoonlijke heiliging ging voornamelijk over de meest directe en zichtbare vormen van reinheid. Deze pagina gaat over het geestelijk aspect en, zoals u zult zien, is de impact daarvan zeker zo groot.

Antwoord: Let op wat je zegt

Lees eerst het onderstaande eens door en het gaat me dan uiteindelijk om het tweede deel vanaf vers 16:

Matteüs 15:11 – Wat uit de mond komt, maakt onrein

[1] Toen kwamen uit Jeruzalem farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus toe met de vraag: [2] ‘Waarom overtreden uw leerlingen de traditie van de oudsten? Want ze wassen hun handen niet als ze brood gaan eten.’ [3] Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Waarom overtreedt zelfs u het gebod van God door uw traditie? [4] Want God heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en ook: Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. [5] Maar u zegt: “Wie tegen zijn vader of moeder zegt: Ik geef als offergave datgene waarmee ik u had kunnen ondersteunen, [6] die hoeft zijn vader niet meer te eren.” Zo ontkracht u het woord van God door die traditie van u. [7] Huichelaars, treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd: [8] Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. [9] Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen zijn voorschriften van mensen.’

[10] Hij riep de mensen bij zich en zei tegen hen: ‘Luister, en begrijp Me toch. [11] Niet wat de mond binnenkomt, maakt de mens onrein, maar wat uit de mond komt, dat maakt de mens onrein.’ [12] Toen kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Weet U dat de farizeeën, toen ze hoorden wat U zei, daarover gevallen zijn?’ [13] Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Elke aanplant die mijn hemelse Vader niet heeft geplant, zal uitgetrokken worden. [14] Laat ze dus maar. Het zijn blinden die blinden de weg wijzen. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil.’ [15] Petrus zei daarop: ‘Leg ons dat beeld eens uit.’ [16] Hij zei: ‘Zijn ook jullie nog altijd vol onbegrip? [17] Weet je niet dat alles wat de mond binnenkomt naar de buik gaat en er weer uitgaat op het gemak? [18] Wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens. [19] Want uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. [20] Dat zijn de dingen die de mens onrein maken; met ongewassen handen eten maakt de mens niet onrein.’

Wat de mond uit komt maakt het hart onrein, dat is waar onze Vader naar kijkt, niet (alleen maar) naar de buitenkant. Het is belangrijk hoe je met elkaar om gaat, hoe je over elkaar denkt en wat je over elkaar zegt.

Onreine woorden of gedachten zijn

  • Veroordeling, niet de handeling beoordelen maar de persoon veroordelen. Ze je tegen je kind: “waarom heb je dit weggenomen zonder het te vragen?” of zeg je: “Je bent een dief, rotjong, het is steeds ellende met jou. In het tweede geval is er geen correctie maar alleen het oordeel.
  • Roddel verspreiden of overnemen zonder je af te vragen of hetgeen je zegt wel klopt en of je zoiets wel zeggen moet.
  • Leugens, laster, manipulatie.
  • Maar ook, “het leugentje om bestwil”, overdrijving of bagatelliseren.

Dit alles heeft te maken met een bewuste keuze. Wil je leven in Waarheid en met de Geest der waarheid?
Of kies je voor de weg van de minste weerstand, voor het leven in onwaarheden, voor een leven wat uiteindelijk verwarrend is en complex zonder vaste grond onder de voeten.

Uiteindelijk zal blijken dat “de weg van de minste weerstand” de weg naar de duisternis is. Uiteindelijk zal die weg zeer zwaar zijn, alsof je jezelf door een moeras sleept en daardoor alleen maar leiden tot nog meer “slordigheden” en het nemen van onverstandige “shortcuts”.

Het heeft te maken met de keuze, of je kiest voor de liefde,
of kiest voor egoïsme en zelf-gerichtheid.


Lectuur verwijzingen

Geïnspireerd op, of aanbevolen lectuur:

Titel


Schrijver


Pag.


ISBN


Waarheid in het verborgene Arthur Katz & Paul Volk 118 90-6067-866-4

Home pag.