Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Op een hellend vlak!

Inhoudsopgave

Op een hellend vlak! 1

Inleiding 1

Voorbeelden 2

“Glijbaantjes” de duisternis in 4

De nauwe poort 4

Occultisme 4

Hellend vlak 4

Uit welke hand eet jij? 4Inleiding

De weg die wij dienen te gaan lijkt op een weg over een heuvelrug met aan beide zijden een glooiende helling naar beneden. Op de weg is het licht, het leven is er integer, bescheiden en gematigd.

Naast deze weg vind je dingen die je nieuwsgierigheid kunnen wekken maar die uiteindelijk toch niet goed voor je blijken te zijn. Je kunt die dingen gaan onderzoeken maar dan blijkt dat je bij het verlaten van de smalle weg, verleid word om nog wat verder te gaan en zo steeds verder van de weg af te dwalen naar beneden. Op de hellingen bevinden zich aan de ene kant: Te veel, extreem, heftig, impulsief en cool. Wat verder naar beneden vind je egoïsme en trots, nog wat verder diefstal en geweld. Aan de andere kant van de weg, op de andere helling vind je: Te weinig, gelatenheid, zelfmedelijden en passiviteit. Wat verder naar beneden, afwijzing en kritiek, nog verder naar beneden depressie, zelfhaat, zelfverminking en zelfmoord.

Het punt wat ik hierna duidelijk wil maken is dat je om je heen heel veel van die “rijtjes” vind, waarbij het een tot het ander leid en waarbij je word verleid steeds verder naar beneden te gaan, naar het dal, de kou en de duisternis in.

De rode draad die je steeds tegenkomt is de verleiding te vallen voor een “quick-fix”. Zo'n verleiding maakt gebruikt van kwetsbaarheden zoals ongeduld en egotisme. Ook een onwil om ten gevolgen van een tegenslag, door een dal heen te gaan maakt je kwetsbaarheid voor suggesties om “er onderuit te komen”. Hierdoor beland je in een nog veel dieper dal.

Voorbeelden

Gemakzucht

Handelen

Gevoel

Gemakzucht


Egoïsme

Eenzaamheid

Diefstal

Liefdeloosheid

Ontwijken van de eigen verantwoordelijkheid

Lafheid

Vluchtgedrag

Angst

Geweld

Agressie

Moord

HaatTrots

Handelen

Gevoel

Trots


Egoïsme

Eenzaamheid

Oneerlijkheid

Koud en bitter

Leugen en Manipulatie

Leven in een vijandige wereld

Gewetenloosheid

ZelfverachtingLeugen

Gemakzucht


Liegen

Wantrouwen

Verharding

Eenzaamheid


Gebrokenheid

Oneerlijkheid lijkt een geschikt middel om je doelen te bereiken. In sommige management opleidingen word manipulatie als een geaccepteerd middel gehanteerd. Die doelen zijn dan koud en materialistisch. Ze zijn gebaseerd op menselijke wijsheid. Alleen doelen die oprechtheid en de waarheid verdragen zijn het waard om voor te werken.

Beschuldiging

Tegenslag

Moedeloosheid

Zelfmedelijden


Zoeken van schuldigen

Egoïsme

Veroordeling


Haat


Verzuring, verbittering


Wegkwijnen, lichamelijk en geestelijk

PijnMislukking

Mislukking

Moedeloosheid

Zelfmedelijden (k)


Verharding (v)

Egoïsme

Afwijzing


Harteloosheid

Eenzaamheid

Haat en verbittering


Verstarring

KouLeve de lol

Feest beest


Problemen met je werk, problemen thuis


Drank misbruik


Geweld in het gezin, trouweloosheid


Scheiding

Depressie en armoede

Oppervlakkigheid. Je legt je prioriteiten bij leuke dingen doen. Egoïsme en trouweloosheid zijn vernietigend voor een huwelijk.

Het Luxe paardje

Te veel geld uitgeven aan luxe artikelen

Oppervlakkigheid

Schulden

Zorgen

Gierigheid

Verkeerde zuinigheid, nog steeds te veel geld uitgeven en besparen op onderhoud van je huis of kosten van de kinderen

Koude

Harder werken of een baan nemen die niet bij je past omdat het meer verdiend

Stress, burnout

Scheiding

Depressie en armoede

Financiële problemen zijn een bron van zorg en zetten een huwelijk/relatie onder grote spanning.

Trouweloosheid

Kijken naar andere vrouwen


Ontevredenheid in het huwelijk


Flirten met andere vrouwen

Ontevredenheid

Vreemd gaan (trouweloosheid)


Scheiding

Haat

“Glijbaantjes” de duisternis in

Hiervoor zijn slecht enkele voorbeelden genoemd van die rijtjes van de Verleider, “glijbaantjes” naar de duisternis. De meeste zullen je nogal onnozel voorkomen. Misschien denk je: “Wie trapt daar nou in”. Ik denk echter dat iedereen zo zijn kwetsbare plekken heeft, blinde vlekken.

Heel beeldend in dit verband is de uitdrukking: “een zwak voor vrouwen”. Je hebt een zwakke weerstand tegen vrouwelijk schoon. De satan heeft dit snel in de gaten en zal je precies daar verleiden. Als er een verlangen in je hart opkomt naar een andere vrouw dan zal je ook voor die verleiding geplaatst worden. Gezien de bedoelingen van de verleider mag je verwachten dat hetgeen hij je geeft zijn doelen dient en niet de jouwe. Dat is slecht schijn. Het is zijn doel je te verleiden en je huwelijk kapot te maken. Hij zal je verlangen naar vrouwen en je ontevredenheid nog verder aanwakkeren.

En ook dit: Als je met een mislukking geconfronteerd word, dan kun je er voor kiezen om je positie te heroverwegen, om te zien of je van koers moet wijzigen. Heb je wellicht te hoog gegrepen? Of is het gewoon een tegenslag waar je zelf weinig invloed op had? Je kunt dan doorzetten en het opnieuw proberen. Deze houding draagt verantwoordelijkheid en schuwt de inspanning niet. Je kunt je echter ook laten verleiden om de schuld buiten jezelf te zoeken of om je af te sluiten voor de buitenwereld zodat zij je niet opnieuw kunnen afwijzen. Deze houding duid op onvolwassenheid. Dit is wat kinderen bij elkaar doen.

De nauwe poort

Met bovenstaande hoop ik aan te tonen dat je niet zomaar wat kun doen. Steeds extremer en gekker is zeker niet beter. Het is juist de kunst om je niet tot extremen te laten verleiden en behoedzaam op die smalle weg van gematigdheid te blijven.

Mat, 7:13
[13] Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt; er zijn vele mensen die daarlangs gaan. [14] Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt; er zijn maar weinig mensen die hem vinden..

Occultisme

In deze context moet ik ook het occultisme noemen. (Zie ook de lijst van Occulte praktijken). In de occulte stromingen kom je steevast hetzelfde patroon tegen. Er worden je dingen aangeboden, waardoor je “kennis” krijgt, waardoor je een “positie” krijgt, interessante dingen kunt zeggen en “verborgen wijsheid” kunt verwerven. Aan deze dingen ga je jezelf hechten en het neemt je identiteit over. Echter hoe dieper je komt, hoe meer je gaat zien dat dit werken uit de duisternis zijn.

Het patroon is steeds zo dat je steeds verder gebonden word en dat de duisternis toeneemt naarmate die binding sterker word. Maar wel steeds zo dat hetgeen je bind net iets groter is dan je wil om te vluchten.

Hellend vlak

Je bevind je met deze dingen op een hellend vlak, op een soort zeephelling waarop je langzaam naar beneden glijd. Je moet jezelf er bewust van worden dat je dit niet wild, opstaan en met wilskracht tegen de stroom in terug naar boven gaan.

Als je het er bij laat zitten en jezelf niet verzet, dan word je ingepakt en meegenomen de duisternis in.

Uit welke hand eet jij?

Bovenstaande gebruikt de smalle weg met hellingen aan beide zijden als beeld om duidelijk te maken wat je het beste kunt doen.

Een ander beeld wat me steeds weer in gedachte komt is die van het eten uit een hand. Dit beeld is wat explicieter. God geeft je de dingen die je nodig hebt. Als je hem volgt dan eet je bij wijze van spreken uit zijn hand.

De satan weet je echter elke keer weer “snellere” wegen te wijzen. Je moet daarbij echter wel Gods weg van waarheid, wijsheid en de liefde verlaten. De satan leid je van de weg af naar de wegen van egoïsme en snelle zelfvoldoening. De dingen die je zodoende krijgt zijn je gegeven door de satan.

Uit wiens hand eet jij? Uit die van God, of uit die van satan?

En welk van de twee denk je dat goed is voor je?

De langzamer weg van God, afgestemd op de lengte van het leven dat hij je gegeven heeft? De weg die uit is op volwassen worden en een gezonde geest? De weg die leid naar het leven?

Of de snelle weg van de satan? De weg die leid naar de snelle zelfbevrediging, naar zelfgerichtheid, liefdeloosheid, strijd en verlatenheid? De weg die leid naar onderwerping aan de satan en naar de eeuwige dood?

Wijsheid van Jezus Sirach 15, 16

[14] Hij heeft vanaf het begin, toen Hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen.
[15] Als je wilt, kun je de geboden onderhouden en het is verstandig te doen wat Hem behaagt.
[16] Hij heeft vuur en water voor je neergezet:je kunt je hand uitstrekken naar wat je verkiest.
[17] Vóór de mensen liggen het leven en de dood, en dat waar een mens genoegen in schept.
[18] Want groot is de wijsheid van de Heer; zijn macht is geweldig en Hij ziet alles.
[19] Zijn ogen zijn gericht op degenen die Hem vrezen en iedere daad van de mens is Hem bekend.
[20] Hij heeft niemand de opdracht gegeven te zondigen en Hij heeft niemand toestemming gegeven kwaad te doen.

Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.