Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat moet ik met de profetieën van de Maya's?

Er is weer voor de zoveelste keer een eind-tijd datum genoemd, gebaseerd op het aflopen van de Maya kalender. Wat moeten we met deze voorspellingen?

Antwoord: Niets

Ik heb me er niet uitputtend in verdiept, maar naar verluid, is er helemaal geen eindtijd profetie van de Maya's. Het feit dat hun kalender in dit jaar afloopt is door mensen uit onze tijd uitgelegd als zou dit wijzen op het einde van de tijd. Hier kunnen we dus niet zo veel mee. Toch kan ik hier wel wat meer over zeggen.

Als je het hebt over eindtijd profetieën dan moet je jezelf altijd een paar vragen stellen:

  1. Kunnen mensen op eigen gezag dergelijke voorspellingen doen?
  2. Geloof ik in een hogere macht?

1. Kunnen mensen op eigen gezag voorspellingen doen?

Het antwoord op de eerste vraag is kortweg: Nee. De mens is in staat heel veel verwarrende theorieën te bedenken en daar veel tijd in te steken maar ze kan niet in de toekomst kijken. Ze kan op basis van gebeurtenissen in het verleden een verwachting uitspreken over wat er in nabij toekomst zou kunnen gebeuren. Dit is echter geen voorspelling, maar een “educated guess”. Als je niet geloofd in een hogere macht dan eindigt het verhaal hier. Dan is een bindende toekomstvisie grote onzin.

2. Toekomst voorspelling op gezag van een hogere macht?

Geloof je wel in een hogere macht dan zijn er volgens de christelijke visie enkele opties: De informatie komt voort uit:

  1. Menselijk redeneren (verzinselen of verdichtselen)
  2. Is een profetie van God.
  3. Is een woord van het rijk van de duisternis

Als we het hebben over profetieën van de Maya's, dan kun je afgaande op de gebruiken van dit volk vrij eenvoudig vaststellen met welke hogere macht zij zich hebben verbonden. Gezien de bloederige offer rituelen die dit volk gepraktiseerd heeft kun je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen dat de Maya's afgoden dienaren waren en dat zij dus in verbinding stonden met het rijk van de duisternis. Hiervan uitgaande zijn er nog twee opties over:

  1. Er zijn geen Maya profetieën over de eindtijd. We hebben hier te maken met menselijke verdichtselen.
  2. Er zijn wel profetieën over de eindtijd, maar deze komen uit het rijk van de duisternis.

In het eerste geval kun je jezelf beter verre houden van deze verwarring brengende woorden.

In het tweede geval hebben we te maken met leugens en of halve waarheden die tot doel hebben de toehoorders negatief te beïnvloeden en/of te manipuleren. De doelen van de duisternis zijn:

  • Verwarring en angst zaaien.
  • Jou door beïnvloeding onder invloed van deze duistere machten brengen.

In het tweede geval is het dus nog dringender geboden om hier ver vandaan te blijven, er niet naar te luisteren en je er niet mee in te laten.


Home pag.