Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Is het humanisme een geloof?

Wat is het humanisme? Is het een gedachtengoed wat eenvoudig naast het christendom kan bestaan? Of is het een geloof op zichzelf?

Antwoord: Humanisme is het geloof in de mens (zonder god)

Humanisten geloven in de mens en plaatsen die mens centraal. (Bron: http://www.demens.nu)
Humanisten bepalen zelf hoe ze hun leven zin geven in het hier en nu. We doen dat met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur.

In deze eerste zin treffen we al direct een belangrijke tegenstelling aan t.o.v. het christendom. Christenen geloven in een God die hen heeft verteld wat goed is. Zij hebben een vaste standaard en het draait niet om henzelf maar om God.

Uit de korte omschrijving van humanisten hierboven mag voor u misschien niet direct een conflict blijken met het geloof in een god, maar als je vooral gelooft in jezelf en zelf bepaald wat je doet, dan heeft God geen rol in jou leven. “Humanisten geloven in de mens en plaatsen die mens centraalis een zeer expliciet verwoord atheistisch standpunt. Harder en duidelijker kun je het nauwelijks brengen.

Nu zult u misschien nog tegensputteren, ik kan toch best nog in het bestaan van god geloven, naast het geloof in het goede van de mens en de creerende kracht van de mens? Ja, dat kan, u kunt darin geloven maar hoogstens voor jezelf om zachtjes het geweten te sussen... voor het geval dat. Maar voor ieder die de bijbel serieus neemt is het zonneklaar dat dit geen geloof is en dat het ook volstrect betekenisloos is. Het is gewoon atheisme met enige inconsistentie. Het humanisme verwijderd u van god en maakt dat u op uzelf gericht word. Uw eigen carriere planning en u persoonlijke ontplooiing zijn dan belangrijk. Als u op deze manier bij de God van Abrahan Isaac en Jacob komt na dit leven dan zal hij tegen U zeggen: “Wie bent U? Ik ken u niet”

De humanisten zeggen ook, “We doen dat met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur”. Dat klinkt heel vroom, maar ook dat is nagenoeg betekenisloos. De mens heeft aangetoond voor het eigen belang te gaan en op de korte termijn te denken. De mens heeft geen visie die veel verder reikt dan zijn eigen belang. Ik zie geen reden om aan te nemen waarom dat nu ineens, na 6000 jaar mislukkingen ineens veranderd is. Het vertrouwen in de mens zonder God is misplaatst. De aanprijzingen van het humanisme zijn “mooie woorden” meer niet, net zoals op de TV-Reclame, leuke zinnetjes en verder niets. “Wij hebben zin in de mens”, een holle kreet, geen vaste bodem. Geen rots om op te staan. De regels en wetten van mensen veranderen met het jaar, daarbij woord de uitvoering ervan geteisterd door kortzichtigheid en corruptie. Alleen De Eeuwige is betrouwbaar, Hij veranderd niet en zijn wetten zijn voor altijd.

Het humanisme vervangt christelijke religie

Het humanisme gaat echter nog een stapje verder. Het is ook een vervanger voor de christelijke religie. Voor mensen die zich christen noemen en die christelijke rituelen hebben, maar Jezus niet persoonlijk kennen, is het humanisme een aardige vervanger. Ze merken het verschil misschien niet eens zozeer. Zo is er: Morele bijstand” (Vrijzinnig humanistische dienstverlening in gevangenissen etc), “Plechtigheden”, “Gemeenschapsvorming”.
U ziet vast de oovereenkomsten met “Pastoraat”, Huwelijk en begrafenis”, “De gemeente”. Zo word het christendom vervangen en uitgewist, zand erover, hoofdstuk afgesloten. Het humanisme heeft geen lastige problemen zoals de creatie van de aarde in 6 dagen en geen onwetenschappelijke dingen zoals een geloof in een geestelijke macht of zoiets. Nee, je gelooft gewoon in mensen van vlees en bloed en de evolutie duurde miljoennen jaren, bewijs maar eens dat het niet waar is. Ik hoop dat u inziet, dat een “volwaardige humanist” het christelijke hoofdstuk dient af te sluiten en dat hij aan een nieuw hoofdstuk moet beginnen.

Ik hoop ook dat u inziet dat een christen geen halfslagtig geloof moet hebben wat hij mixt met andere “wijsheden”, een beetje van dit en een beetje van dat. Nee, alleen het onverdunde woord van god houd stand in deze wereld vol verdwaalde mensen. Kies en wees overwinnaar of ga tenonder!

Psalmen 118, 8
[8] Beter is het te schuilen bij de heer dan op mensen te vertrouwen. [9] Beter is het te schuilen bij de heer dan op hoge heren te vertrouwen.

Jeremia 8, 9
[9] Beschaamd staan de wijzen, verbijsterd zijn zij en verslagen. Ze hebben het woord van de heer geminacht; wat voor wijsheid hebben ze dan? [10] Daarom geef Ik hun vrouwen aan anderen, hun akkers aan nieuwe meesters. Want iedereen, groot en klein, zoekt zijn eigen voordeel; profeten en priesters, allemaal bedriegen ze. [11] Ze genezen zogenaamd de kwaal en ze beweren: ‘Het gaat goed, alles gaat goed.’ Maar het gaat helemaal niet goed. [12] En schamen zij zich nu over hun slechtheid? Nee, ze schamen zich helemaal niet, ze weten niet eens wat schaamte is. Daarom vallen ze, de een na de ander. Als de tijd van de straf komt struikelen zij, zegt de heer.

Kronieken 21, 13
‘Ik voel me erg in het nauw gedreven, maar ik wil liever in de handen van de heer vallen, wiens medelijden groot is, dan in de handen van de mensen.’

Wijsheid van Jezus Sirach 2, 18
[17] Wie de Heer vrezen houden hun hart bereid en vernederen zich voor Hem. [18] Laat ons maar in de handen van de Heer vallen en niet in de handen van de mensen, want zoals zijn grootheid is, zo is ook zijn medelijden

Aanverwante onderwerpen

Andere doc formaten: pdf

Home pag.