Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is manipulatie en wat doet het?

Manipulatie wat is dat en mag je dit toepassen om je doelen te bereiken?


Pagina status: Prematuur

Antwoord:

Manipulatie is het op verdekte manier opleggen van jou wil aan een ander.

  • Door te manipuleren ontneem je de ander de mogelijkheid om in vrijheid eigen keuzen te maken.
  • Manipulatie is vaak het gevolg van het niet kunnen omgaan met de autonomie van andere mensen.
  • Doordat er een behoefte is de dingen om je heen onder jou controle te brengen word gemanipuleerd. Controle is een gebroken manier om voor jezelf veiligheid te creëren.

Je komt manipulatie in heel veel situaties tegen, in het huwelijk, in ouder-kind relaties, op school, kortom overal waar mensen zijn. Je komt dit tegenwoordig ook tegen in sommige bedrijfs en management cursussen waarin dit word gepresenteerd als een acceptabele “techniek” voor het “effectief” aansturen van mensen.

Ondanks dat je het overal tegen kunt komen is manipulatie beslist niet onschuldig. Manipulatie heeft aan aantal donkere trekken waarvan ik er een aantal zal noemen.

  • De autonomie van een mens is een heel belangrijk onderwerp voor haar schepper. Als manipulatie een vorm van vrijheidsberoving is, en dat is het, dan gaat dit rechtstreeks in tegen de wil van God.
  • Manipulatie maakt gebruik van rommelen met de waarheid chantage en intimidatie. Dit zijn strategieën van de duisternis.
  • Manipulatie schept verwarring
  • Het brengt mensen in gebondenheid

Door de natuur van manipulatie word ze in het christelijke gedachtegoed gezien als een vorm van toverij. Toverij is per definitie het bereiken van je doel buiten de wetten van de geaccepteerde orde om. Het is iets wat niet openlijk kan geschieden, iets wat het daglicht niet kan verdragen. Hoe acceptabel manipulatie soms ook kan lijken, als je het eerlijk en recht bekijkt gebeurd het altijd in het verborgene en is het een onethisch handelen.

Manipulatie door zwijgen

Je wil afdwingen door te zwijgen is is een zeer ernstige vorm van manipulatie. Door te zwijgen leg je een druk op de ander waarbij de motieven bij voorbaat onbesproken blijven. Het motief en het doel zijn vaag maar de druk is hoog. Hiermee leent deze strategie zich zeer goed voor onrechtvaardige motieven. Je ontneemt de ander de mogelijkheid om te reageren of om zijn of haar grenzen aan te geven.
Home pag.