Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Is een man hoger in rang dan een vrouw?

Is een man hoger in rang dan een vrouw?

Deze vraag komt doorgaans uit een van de volgende bijbel verwijzingen

De eerste brief aan de Korintiërs 11, 3
Maar ik verzoek u wel te bedenken dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man het hoofd van de vrouw

Kolossenzen 3, 18
[18] Vrouwen, schik u naar uw man, zoals het christenen betaamt

Antwoord: Nee

Nee, een man is niet meer dan een vrouw en staat ook niet hoger dan een vrouw. Deze vraag komt ten diepste uit onze gebroken natuur. Een mens is van nature op zoek naar het doel van zijn leven. Hij doet dat door te zoeken naar erkenning van zijn waarde door andere mensen.

Verkeerde uitgangspunten

Helaas is de manier waarop de meeste mensen zoeken naar hun waarde gedoemd om te mislukken omdat hun uitgangspunten niet goed zijn.

 • Als je bij het zoeken naar de waarde van jezelf, uit gaat van jezelf dan is dat gezien het bovenstaande een tegenstelling in zichzelf.
 • Het zoeken van jou waarde bij anderen mensen is een hachelijk onderneming omdat die andere mensen niet zelden (ook) op zichzelf gericht zijn.
 • Het is een misvatting dat “hoger staan als een ander” jouw waarde in positieve zin beinvloed. Er staan talloze verwijzingen in de bijbel die kachelhout maken van dit uitgangspunt.
 • Het vergelijken van jezelf met anderen levert alleen maar verliezers op omdat iedereen verschillende sterke en zwakke kanten heeft. Door je te meten met een ander
  • vergelijk je appels met peren
  • win je niets en
  • maak je jezelf tot een uitdager en een bedreiging voor de ander.
 • Dingen als liefde en respect kun je niet verdienen of claimen, dat is iets wat je krijgt door de op de behoeften van de ander te richten zonder daarbij steeds je eigen belang af te wegen.

Door op een verkeerde manier naar eigenwaarde te zoeken ontstaat er al snel een zelf-gerichte geldingsdrang die destructief is en die bij de meeste mensen een afkeer oproept. Doordat de ander weigert jou te waarderen ga je je misdeeld voelen en ga je proberen respect af te dwingen. Je komt daarbij doorgaans in een situatie waarin je aan de vermeende top staat maar veracht bent door andere mensen die hooguit bang voor je zijn. Diep in je ziel ben je op die manier ongelukkig en alleen. Je ziet dit mechanisme ook binnen het huwelijk terug.

Sommige vrouwen reageren op ongezonde mannelijke geldingsdrang door hetzelfde gedrag, door zich met hem te meten en te proberen aan te tonen dat er geen verschil is tussen man en vrouw. Ook dat levert alleen maar verliezers op. Het is bijzonder tragisch om te zien hoe vrouwen op deze manier een misvormd karakter ontwikkelen.

Hoe moet het dan wel?

Het ontwerp

Man en vrouw zijn verschillend gemaakt om elkaar aan te vullen. Verschillend, gelijk van waarde maar met verschillende gaven. Zij zijn gemaakt als verschillende individuen om samen in eenheid te leven.

[Gen 1:26] En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend...

[27] En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Merk op dat de relatie met het weze van god zelf er vier keer kort achter elkaar staat en dan vervolgens “mannelijk en vrouwelijk”. Iemand dit dit negeert mist werkelijk iets zeer essentieel als het zo word benadrukt!

De verschillen tussen man en vrouw kun je zowel positief als negatief laten uitwerken:

Positief

 • De ander kan me helpen met wat ik niet kan, of waar ik zwakker ben

 • Ik kan de ander helpen en daarmee mijn liefde en zachte kant laten zien

 • De omgang met de ander is uitdagend en levert steeds weer onverwachte situaties op. De ander verwondert me.

Negatief

 • De gebreken van de ander worden gezien als bron van irritatie. Je vergelijkt de ander met jezelf en er is onbegrip voor het onvermogen van de ander. Je vind de ander lomp en dom.

 • Omdat je jezelf als uitgangspunt neemt zijn je eigen zwakheden wel acceptabel. De ander heeft daar geen begrip voor, je vind dat gemeen.

 • Het anders zijn van de ander is vermoeiend en het maak de ander “onbertouwbaar”, er is onbegrip voor het anders zijn van de ander.

Gemeenschappelijk

Hier blijkt dat zelf-gerichtheid leid tot vervreemding en dat het totaal niet te past bij het ontwerp van man en vrouw.

De waarde van een vrouw voor een man

[Spreuken 31:10]

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven! [11] Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken. [12] Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven.

[Prediker 9:9]

Geniet van het leven met de vrouw van je hart; van heel het ijdele en kortstondige bestaan dat God je geeft onder de zon. Dat is het enige dat je krijgt in dit leven voor al je harde werken en tobben onder de zon.

In mijn eigen woorden:

Een gezonde levenskrachtige vrouw is haar gewicht in goud waard. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. [Kol 3:19]

Destructie

Als een man zijn vrouw overheerst dan zal haar geest langzaam uitdoven. Als ze bang voor je is dan zal blijken dat de vreugde en haar schoonheid van haar wijken. Ze word een levenloos omhulsel wat jou afkeer opwekt. Je ziet dat heel goed bij strenge geloofs-vormen waar de vrouw door de man word overheerst en onderdrukt. Bij deze vrouwen doet niets nog denken aan haar levendige jeugd. Ze sjokken lusteloos en geslagen door het leven, geestelijk dood gemaakt door hun eigen man.

Besef jezelf mannen:

 • Zij is een dochter van de Heer. Let toch op hoe je haar behandeld! Pas op dat je de woedde van haar vader niet over je afroept.

 • Zij is je kostbaarste bezit, laat je dit niet roven door de satan. Hij zal haar beschuldigen en jij zult dat moeten weerstaan zodat hij haar niet afbreekt in jou ogen!

 • Als je een vrouw de liefde geeft die ze nodig heeft dan is ze trouwer dan jij!

 • Gun haar de vrijheid en de ruimte voor het maken van fouten zoals de Heer dat ook bij jou doet!

De brief aan de Kolossenzen 3, 19

Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar.

Zie wie de ander is

Ik denk dat je in je huwelijk, op zoek moet gaan naar wie de ander is. Zo zal de man ontdekken dat zij bijvoorbeeld aandacht heeft voor details, houd van een opgeruimd huis, oog heeft voor kleding en het vermogen heeft om vele dingen in de gaten te houden.

Hij is misschien veel beter in staat zich te concentreren op een ding, heeft ruimtelijk inzicht, kan beter kaart lezen.

zo maar wat voorbeelden die zeker niet altijd op deze manier verdeeld zijn.

Dit zijn echte gaven maar zoals ik al aangaf, het kan zich ook tegen je keren als je geen oog hebt voor elkaars zwakheden. Zij kan zich ergeren aan zijn “slordigheid”, omdat ze haar eigen eisen als uitgangspunt neemt. Hij kan haar uitschelden als ze niet in staat is een kaart te lezen en ze van de snelweg af midden in Parijs belanden.

Oog hebben voor wie de ander is, en je er op toeleggen de ander te helpen met jou gaven, is een sleutel tot een gelukkig en liefdevol huwelijk. Ontdekken wat de sterke kanten van je partner zijn en daar op vertrouwen geeft de ander waarde en versterkt de band van het huwelijk. De ander is soms een mysterie en een ontdekkingstocht. Geniet daar van en laat je niet bang maken voor wat je niet volledig beheersen en plannen kunt.


Home pag.