Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is dat, “In de naam van Jezus”?

Wat betekent dat “In de naam van Jezus”? Het zijn de woorden die worden uitgesproken tijdens het gebed om genezing, maar wat is de betekenis ervan? En waarom hebben deze woorden vaak niet de gewenste uitwerking?

Antwoord:

Ik begon me steeds meer af te vragen wat de woorden “in de naam van Jezus” van origine eigenlijk betekenen. Er zijn in de religieuze wereld veel begrippen waarvan de betekenis gedurende de eeuwen behoorlijk is veranderd. Doordat de context waarin die woorden later gebruikt werden, gaat ook de originele betekenis van zo'n uitdrukking geheel of gedeeltelijk verloren.

Een goed voorbeeld is het woord missie, het werd in onze gemeente op een keer, een aantal malen gebruikt in de originele betekenis, net als de betekenis van het Angelsaksische “mission”, maar ik associeerde het met “de missie” bij de negertjes, zoals dat vroeger in de RK Kerk gezegd werd. Dit is een vergroeiing waarbij zo'n woord een veel engere betekenis krijgt en geassocieerd word met een type bedienning.

Ik begin me nu af te vragen of er met “vragen in de naam van Jezus” niet ook iets dergelijks aan de hand is. Dat we in ons Griekse denken, wat er van uit gaat dat we zelf aan het stuur zitten, deze term als een soort formule zijn gaan gebruiken waarmee onze vragen realiteit kunnen laten worden. Een soort sleutelwoord waardoor we toegang krijgen tot een hogere macht.

De originele betekenis is echter bedoeld zoals een heraut die spreekt uit naam van de koning. De heraut, aangesteld door de koning, komt met het woord en met gezag van de koning en niemand trekt zijn woorden in twijfel. De heraut heeft de woorden niet zelf bedacht, het zijn de woorden van de koning. Hij heeft zijn missie niet zelf bedacht, hij komt in opdracht van de koning.

Het is belangrijk om te weten dat de koning je heeft aangesteld. Als bijvoorbeeld de heraut zijn brief van de koning verliest en de plaatselijke smid het vind en ermee rond gaat dan spreekt hij wel de woorden van de koning maar hij doet het werk van een ander en heeft niet de autoriteit om dit te doen. Hij loopt het risico om gelyncht te worden als het bericht niet in de smaak valt van het volk.

Vragen in naam van Jezus, in deze originele betekenis impliceert:

  • Het volgen van de geest, handelen in geleid door en in opdracht van de Koning
  • Dat je bezig bent met het werk van de Heer, wat Hij je gegeven heeft (dus niet iets wat je zelf bedacht hebt)
  • Uit de vorige twee volgt het dragen van het gezag om je taak uit te kunnen voeren

Op die manier, bezig zijnde met Zijn werk, word geloven dat je het al gekregen hebt wat je vraagt ineens een heel ander en duidelijker begrip. Je verwacht dan dat Hij je de middelen geeft om de doen wat Hij je zelf gevraagd heeft om te doen. Dat is heel wat anders dan “uitstappen in geloof” en dan verwachten dat hij jou zelf bedachte initiatieven zal zegenen.

Joh 14:12 – Als jullie Mij iets zullen vragen in mijn naam
[12] Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten; ja nog grotere zal Hij verrichten, want zelf ga Ik naar de Vader, [13] maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. [14] Als jullie Mij iets zullen vragen in mijn naam, dan zal Ik het doen.

Als je dus wild werken in de kracht van de Geest, weet dan welke gaven God je gegeven heeft, weet welke taak je doen mag, in welke fase van je bediening dat je zit. Weet wie je deze taak gegeven heeft en handel dus vanuit Zijn geest en Zijn principes. Ga op zoek naar Hem en naar zijn wil. Ga leven in de waarheid, verafschuw elke leugen, elk bedrog, elke onechtheid en elke manipulatie zodat de Geest van de Waarheid op je kan blijven.


Home pag.