Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Hoe spreken demonen tegen je

Ik hoop dat u geen ongezonde belangstelling hebt voor deze types. Doorgaans kun je beter niet te veel aandacht aan ze schenken!

Echter, als ze jou rechtstreeks lastig vallen dan kan het wel degelijk zinvol zijn om wat meer over ze te weten te komen. De tekst hieronder in gebaseerd op de bijbel en op getuigenissen. (ervaringen)

Wie zijn ze?

De geestelijke wereld is verdeeld in twee domeinen:

  • De wereld van het licht en de waarheid.
  • De wereld van de duisternis en de leugen.

Demonen behoren tot de wereld van de duisternis. Ze zijn gevallen engelen die in de dienst staan van de satan. In de beschrijving hierna maak ik verder geen onderscheid tussen deze leider en zijn dienaren.

De satan is een leugenaar vanaf het begin, alles wat hij tegen je zegt is erop gericht om je te misleiden. Hij gebruikt hiervoor grove leugens, halve waarheden en, ook waarheden. Voor het laatste is er een aardig voorbeeld:

Rattengif is voor 99% goed voedsel (waarheid) en toch is het dodelijk. Dat komt door die enen procent vergif (leugen) die erbij zit. De satan doet iets vergelijkbaars, hij komt met waarheden maar koppelt daar dan vervolgens dingen aan vast die er niet bij horen. De reclame industrie doet dit ook, zo word kauwgom aan sport gekoppeld, sigaretten aan een stoer cowboy leven etc. Kauwgom kan best aardig zijn en sport ken bast leuk en gezond zijn, het heeft alleen niets met elkaar te maken. Als jij je dat niet realiseert dan werkt het. Zo werkt de satan ook.

De satan is een inbreker. Hij zal zich aan jou op proberen te dringen (inbreken) en daarbij trachten ervoor te zorgen dat hij niet word opgemerkt, ook net als een inbreker.

Hoe spreken ze?

Demonen spreken in veruit de meeste gevallen tot je geest omdat ze daar onopgemerkt kunnen werken als je hun taal niet kunt onderscheiden.

Communicatie verloopt in afzonderlijke gebieden of lagen zijn in ons innerlijk. Je kunt verstaan, ergens een waarde aan toekennen zonder meteen de woorden erbij te hebben. Er is dus

  1. een laag of gebied waarin een mens voelt, interpreteert en verstaat

  2. en er is een laag van de taal, waar gedachten onder woorden gebracht worden

  3. en er is de hoorbare spraak

De mens is echter zo gewend om in de "taal" laag (2+3) aangesproken te worden en de sprong van ons denken (1) naar het denken in woorden (2) gaat zo snel dat we meestal helemaal geen besef hebben van die diepere laag (1).

(Meer gedetailleerd schema)

In normale omstandigheden is de werking van boze geesten volgens mij erg beperkt. Ik heb het vermoedden dat dit komt omdat ze normaal geen autoriteit (= geen zeggenschap) hebben in jou leven om dat ingrijpend te beïnvloeden en verstoren. Demonen spreken je meestal aan in de diepste laag van ons bewustzijn (1). Dit kan ook iets te maken hebben met hun afkomst maar dat is alleen een vermoedden. Ik vermoed dat ze onder normale omstandigheden je alleen mogen beproeven.

Hoe herken je hun taal?

Voor zover mij bekend kun je hun taal alleen herkennen aan de inhoud, de context en te toon waarin gedachten op je af komen. Met toon bedoel ik de toonzetting van de gedachten die je krijgt. Een gedachte kan bijvoorbeeld kritisch, sarcastisch en blij van “toon” zijn. Deze gedachten die demonen je geven dragen het kenmerk van de duisternis. Ze sporen je aan tot opstandigheid, trots, boosheid, haat, oppervlakkigheid, veroordeling, angst, roekeloosheid, haast, ontevredenheid, egoïsme, trouweloosheid en zelf-gerichtheid. Ze jagen je op, beschuldigen en veroordelen, ze zaaien tweedracht en maken eenzaam. Ze kleineren en vertrappen. Als je door deze gedachten word lastig gevallen dan leid dit tot gevoelens van waardeloosheid uitputting en depressie.

Als je dit zo leest dan denk je whoow, dat is heftig. Maak bedenk dat dit een lijst kenmerken is en dat je normaal slechts beperkt iets van hen merkt. Hun invloed word duidelijker merkbaar als je bijvoorbeeld heel boos of angstig bent.

Wat als ze brutaal worden?

Soms komt het voor dat demonen hoorbaar tegen je spreken. Blijkbaar is er dan iets doorbroken. Je komt dit o.a. tegen bij drugs gebruikers. Ik vermoed dat de drugs dan je geestelijke weerstand heeft gebroken.

Daarnaast zijn er diverse redenen waarom kwade geesten autoriteit kunnen krijgen in je leven om zo brutaal op te treden. De beschrijving hiervan valt buiten het doel van deze tekst, maar heel in het kort komt het er op neer dat diegene die je volgt, ook autoriteit krijgt in je leven. Volg je de suggesties van de satan op dan zal hij steeds meer invloed krijgen in je leven, tot op het punt waarop ze je inderdaad hoorbaar toespreken en je rechtstreeks gaan kleineren, bang maken en uitdagen.

Waarschuwing!

Het is mijn bedoeling om u opmerkzaam te maken op de de geestelijke wereld. Om deze zaken van hun mystieke sluier te ontdoen en u een denk model aan te bieden wat praktisch is, hanteerbaar en niet tegen de bijbel in gaat. Het is mijn bedoeling om u hiermee te waarschuwen voor misleiding. Ik waarschuw u er opnieuw voor dat het geen goed idee is een nieuwsgierigheid te ontwikkelen naar de werken van de satan. Het is beslist geen goed idee om bewust contact te zoeken met de dienaren van de satan. Je weet niet waar je aan begint! Je hebt dit niet onder controle, nooit! Je kunt hen niet voor je karretje spannen, nooit! Zijn zullen jou manipuleren met hun leugens! Ze zijn daar veel beter in dan jij! Je bent als een kind in de handen van een (minstens) 6000 jaar oude moordenaar. Het is een afspraak met de dood!

2011-06-12
Home pag.