Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Hoe oud is Jezus de Zoon van God?

Inleiding

Als we de bijbel lezen dan is het goed om je te realiseren dat God daarin dingen zegt over mensen en voor mensen, en daarnaast dingen zegt over zichzelf. De dingen die Hij zegt over ons en voor ons zijn doorgaans relatief eenvoudig te begrijpen, de dingen die Hij zegt over zichzelf die zijn vaak helemaal niet zo eenvoudig te begrijpen. Soms kunnen we er met ons hart niet bij komen en hebben we logica nodig om een beetje te kunnen begrijpen wat hij zegt. Dit is ook zo als je wild weten hoe oud Jezus is.

De Zoon

Er staat dat Jezus de zoon is van God, voor ons mensen betekent zoiets onvermijdelijk dat er eerst God de Vader was en daarna Jezus de Zoon, voor ons mensen… Maar mensen zijn geschapen in een wereld die gevangen zit in 4 dimensies: Lengte, breedte, hoogte en tijd. Alles wat wij kennen bevind zich in ruimte en tijd, binnen Gods schepping dus. God zelf is daar niet aan onderworpen, Hij heeft het gemaakt (zie Joh. 1:1) maar maakt er zelf geen deel van uit.

De eeuwige

We zeggen wel eens: “God is een eeuwig wezen” of “Hij is uit de eeuwigheid”. Ook de bijbel gebruikt dergelijke woorden:

  • De oude van dagen (Daniel 7:9)

  • de eeuwige (Genesis 21:33, Psalmen 24...)

  • Hij is er vanaf het begin (Spreuken 8:23)

et cetera. Maar dat zijn beperkte termen, want deze termen verwijzen naar een sequentiële wereld die nooit ophoud te bestaan. Er is dus tijd en de dingen gebeuren sequentieel, maar er is alleen geen begin of einde. Met deze woorden gebruikt God woorden uit deze wereld, uit ons denkraam, om zichzelf te beschrijven. Je moet je realiseren hoe beperkt deze woorden zijn als je God gaat beschrijven.

God staat buiten tijd en ruimte, buiten zijn schepping. Dat is een staat van bestaan die wij helemaal niet kennen en waar we ons ook geen voorstelling van kunnen maken. We zitten met ons lichaam gevangen in ruimte en tijd, maar ook onze geest, ons denken word erdoor gedomineerd. Alles wat we ons kunnen voorstellen is afgeleid van de wereld waarin we leven.

Als er dus staat “Jezus de zoon van God”, dan zegt dat wat betreft God helemaal niets over zijn leeftijd, want God bestaat buiten de tijd. Ik kan ook niet zeggen dat Hij eeuwig is want daarin zit het woord “eeuw”, ook dat verwijst naar een tijdlijn. Eeuwig betekend een oneindige aaneenschakeling van eeuwen, maar dat is nog steeds een tijdlijn. Zo’n uitdrukking is niet meer dan een poging om aan te geven dat er geen begin of einde is aan het bestaan van God, maar het geeft geen uitdrukking aan zijn bestaan buiten de beperkingen van de schepping waar wij mensen in leven.

Als je dus vraagt: Hoe oud is Jezus, of, Is God de Vader ouder dan Jezus, dan gebruik je woorden uit deze wereld die niet van toepassing zijn op God zelf. Het is een beetje alsof je vraagt “Hoe oud is een kilo”. Het zijn twee verschillende dingen, het een kan het ander niet uitdrukken. Zo kun je dus ook niet vragen: hoe oud is Jezus.Nu heeft de vleselijke mens1 de gewoonte om de dingen van God kleiner te maken zodat hijzelf het kan begrijpen en vatten. De mens is geneigd Gods wegen te willen naspeuren en beoordelen om te zien of die mens God volgen wil. Als gevolg hiervan zijn er geloofsstromingen, of vanuit het christendom voortkomende geschriften die dingen over Jezus zeggen die Hem kleiner maken en die Hem plaatsen in onze wereld van tijd en ruimte. Het is goed om te weten dat niet alles wat je leest over Jezus ook waar is.

1Dit verwijst naar de niet geestelijke onbekeerde mens. Wees voorzichtig met deze uitspraak. We zijn allemaal beperkt en we worstelen met het begrijpen van God. Het gaat hier over mensen die niet kunnen accepteren dat God te groot is voor hun denkvermogen.

Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.