Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Onderwerp: Hoe ga ik om met stress?Inleiding

Omgaan met stress lijkt op het eerste gezicht een vrij werelds (niet aan geloof gerelateerd) thema. Het is is iets waar velen van ons wee worstelen, de een meer bewust dan de ander. Ik zelf worstel daar in elk geval zelf ook mee. Ik zou mezelf dus een ervaringsdeskundige kunnen noemen. Daarbij ben ik er inmiddels we achter dat er toch heel veel raakvlakken zitten tussen stress en het geloof. Ik denk zelfs dat dit onderwerp uiteindelijk de kern raakt van je geloof.

Daarom wil ik beginnen met enkele bijbel teksten:

Een psalm 31

[2] Bij U, heer, kom ik schuilen, beschaam mij nooit ofte nimmer, bevrijd mij in uw rechtvaardigheid.
[3] Leg uw oor te luisteren en kom mij snel te hulp;
wees mijn machtige rots, de burcht die mij zal beschermen.
[4] Ja, mijn rots en vesting bent U. Omwille van uw naam, leid mij en geef mij rust;

Matteüs 11, 28

[28] Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. [29] Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, [30] want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’Deze teksten kunnen gemakkelijk worden opgevat in een religieuze context, als een geloof zonder te begrijpen waarin je gelooft of waarom je dit zegt.

Wat ik vandaag wil doen is het begrip

De rust van de Heer”

duidelijk en verstaanbaar te maken.

Wat is eigenlijk geloof

Wat is eigenlijk geloof in de context van waar we het vanavond over hebben?

Geloof is vertrouwen, stress is gebrek aan vertrouwen

Geloven in Jezus Christus is vertrouwen op Jezus Christus. Door het woord geloof te vervangen door “vertrouwen op Jezus” wordt het een concreter begrip. Geloof en vertrouwen zijn sterk gerelateerde begrippen. Geloven is vertrouwen op een almachtige God. Een geloof zonder vertrouwen is een leeg vrijblijvend geloof.

Matteüs 6, 34
[30] Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? [31] Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? [32] Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. [33] Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. [34] Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Ik heb hierover een paar indringende vragen:

 • Nemen we deze tekst wel voldoende serieus?
  Staan we er wel bij stil wat zoiets betekent in ons leven?
  Realiseren we ons dat dit een heel praktische tekst is die je dagelijks kunt toepassen?
 • Hoe blijven wij christenen staande op de Rots als we die rots niet begrijpen wat het is om te vertrouwen?
 • Hoe Blijven wij staande als het gaat stormen? Als het erom gaat spannen, en we weten niet waar onze redding vandaan komt? Niet in theorie, maar in de dagelijkse praktijk.
 • We leven nu in een tijd waarin we niet vervolgd worden, maar mogen we zo maar als vanzelfsprekend aannemen dat dit zo blijft? Moeten we ons daar op voorbereiden?

Wij westerse mensen weten niet eens wat gebrek is. als God tegen ons zegt: Heb ik je ooit een keer in de steek gelaten? Welk weerwoord hebben wij daar dan op?

Redenen van Stress

Onrust en zorg door ongehoorzaamheid

Geloven is vertrouwen op Gods wijsheid. Gehoorzaamheid is erop vertrouwen dat je door God te volgen het goede doet. Ongehoorzaamheid is vertrouwen op eigen wijsheid.

Hebr. 3
[18] En aan wie anders heeft Hij onder ede de toegang tot zijn rust ontzegd dan aan hen die weigerden te gehoorzamen? [19] Het is duidelijk dat ongeloof hun belet heeft zijn rust binnen te gaan.

Hebr. 4

[11] Laten we dus ons best doen om die rust binnen te gaan. Laat niemand ten val komen door het slechte voorbeeld van hun ongehoorzaamheid na te volgen.

In deze teksten zie je dat “Gods rust” tegenover ongehoorzaamheid staat. Rust en ongehoorzaamheid aan God zijn tegengesteld aan elkaar, ze sluiten elkaar uit. Door jezelf onder zijn gezag te plaatsen geniet je zijn leiding en zorg.

Dit betekend niet het einde van elk probleem op deze wereld, zeker niet, maar het betekend wel dat je met God aan je zijde strijd en niet tegen God. Dat lijkt me een groot verschil, toch?

Stress wordt mede veroorzaakt door te veel controle

Een van de oorzaken van stress is dat we de ander niet vertrouwen, dan we alles zelf “moeten” doen. Dit geld voor de aardse zaken bij mensen onder elkaar, maar dit gaat ook op voor God. Hoe vaak gebeurd het niet dat we het liever zelf doen dan dat we op God vertrouwen? Dat als we weten dat God voor ons zorgt dat we het toch liever zelf doen om dat dit ons het gevoel geeft dat we er controle over hebben. Tot zo ver gaat het nog, maar het wordt nogal confronterend als je jezelf realiseert dat dit betekend en dat we ons zelf dus eigenlijk meer vertrouwen dan God?

Opbouwen van vertrouwen is opbouwen van je geloof

Gebruik de uitdagingen van de huidige tijd om jezelf te oefenen in het vertrouwen op God. Beklaag je niet over de uitdagingen die je krijgt, maar zie de als kleine beproevingen die je een kans geven om getraind te worden in vertrouwen op Hem.

Onderscheid wat voor jou is

Vertrouw op God, daar waar jij het niet zelf kunt. Probeer te ontdekken wat voor jou is, en wat voor God is. Als je leeft in stress dan is het mogelijk dat je deze grens niet goed hebt liggen. Dingen waar jij geen, of beperkte invloed op hebt zijn:

 • De toekomst.
 • Reacties van anderen

Stress door ongeduld

Het overwinnen van ons ongeduld is een van de grote uitdagingen. Dit veroorzaakt op twee manieren stress.

 • Ten eerste is het lastig als God onze problemen niet weg neemt op onze tijd.
 • Verder is ongeduld een grote bron van stress dat we ons zelf opjagen omdat we “iets voor elkaar willen krijgen” en dat het niet direct lukt. Als ik voor mezelf spreek, ik zie me dan veel te vaak het tempo opvoeren en rustpauzes overslaan tot dat het gewenste resultaat er is, zonder dat er echt een noodzaak is om zoiets te doen.

Stress uit vrees voor God

Er bestaat ook een vrees voor God die leid tot stress. Ik heb eens gehoord van een man die geloofde in de uitverkiezings-leer. Hij kon daarin volgens zijn geloof niet weten of hij nu wel of niet uitverkoren was.

Maar ook in onze kringen kan het besef van zonde een schaduw werpen over je leven en over hoe je over jezelf denkt. Als je hier mee worstelt dan is het zeker aan te raden hierover in gesprek te gaan met je mentor of een van de oudsten van je gemeente.

Stress kan worden veroorzaakt als je Gods schepping afwijst

Het kan zijn dat je jezelf niet accepteert zoals je bent, of dat je jezelf vergelijkt met iemand anders. Je kunt het beste jezelf zijn en je richten op jou gaven, de dingen doen waar jij goed in bent.

Als je jezelf vergelijkt met een ander dan plaats je jezelf in je onvermogen.

Verder worden wij er ook veel te vaak toe aangezet om ons zelf qua status te vergelijken met anderen. Dit is iets waar we het beste verre van kunnen blijven.

Stress uit relaties

Stress kan voortkomen uit relaties met andere mensen. Liefdeloosheid, bitterheid en afwijzing zijn bronnen van Stress. Door heel de bijbel heen zie je dat God ons heeft geschapen in relatie met anderen. Als je alle thema's in de bijbel zou onderstrepen die te maken hebben met relaties met andere mensen dan heb je minimaal de helft van de hele bijbel onderstreept.

Ga wijs om met relaties. Relaties zijn essentieel in je leven. Ze vormen de zuurstof voor je ziel. Door slordig of onverstandig om te gaan met relaties kun je zeer grote spanningen oproepen. Neem ook hierin de bijbel zeer serieus.

Stress uit liefde voor deze wereld

Voor de volledigheid moet ik ook deze tekst voorlezen. Laat ieder voor zichzelf uitmaken in hoeverre dit voor hem of haar van toepassing is.

Jacobus 4
[1] Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort? Toch alleen uit uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? [2] U begeert wat u niet hebt. U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen. Dan gaat u vechten en strijden. U hebt niets, omdat u niet bidt. [3] En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat u krijgt, uit te geven voor uw eigen hartstochten.

[4] Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God.

Stress over Geld

Schulden: Ga wijs om met geld. Te veel geld uitgeven legt een grote last op je schouders. Meer geld uitgeven dan er binnen komt leid vroeg of laat tot een gevangenis van schulden.

Stress kan ook worden veroorzaakt doordat je God niet kent als Hij die voorziet. Er is ons westerse mensen diep ingeprent om te vertrouwen op ons Geld. Zonder geld geen eten. Een tekort aan geld leid al snel tot stress. Ik heb echter gezien dat Geld veel meer ongrijpbaar is, veel minder tastbaar is dan we denken. De een kan met een euro veel meer doen als een ander. Geld kan je ook toekomen uit onverwachte kanten, maar er zijn vele andere manieren waarop God in jou behoefte kan voorzien. Pas op dat Geld niet jou God is waar alles van af hangt.

Andere bronnen van stress

Onderstaande onderwerpen zijn ook bronnen van stress, maar ze zijn per stuk een zelfstandig onderwerp, daarom kan ik ze maar heel even aanstippen.

Frustraties en wonden uit het verleden. Het kan zijn dat je vanuit het verleden een last met je meedraagt. Je kunt bijvoorbeeld in je jeugd veel afwijzing gekregen hebben. Zoiets kan er toe leiden dat je continu bezig bent jezelf te bewijzen.

Frustraties doordat de eisen die aan je gesteld worden niet reel zijn.

Frustraties doordat de eisen die je aan jezelf stelt niet reel zijn

Een onvermogen om grenzen te stellen. (overal ja op zeggen)

Korte termijn strategieën toepassen op lange termijn. Sommige “coping” strategieën zijn waardevol op korte termijn om jezelf tegen overbelasting te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn “Zwijgen” en “Afsluiten”. Deze strategieën worden echter al snel schadelijk als je ze op de lange termijn gaat toepassen.

Samenvatting

Als ik het voorgaande samenvat, dan krijg je ongeveer het volgende

 • Geloven is vertrouwen, vertrouwen op Gods wijsheid en vertrouwen op Gods zorg in jou leven
 • Stress wordt veroorzaakt door wantrouwen, wantrouwen van God en wantrouwen van mensen
 • Het leid onvermijdelijk tot stress als je te veel hooi op je vork neemt
 • Stress wordt veroorzaakt als je buiten je kracht functioneert, als je dingen doet die niet voor jou zijn bedoeld en als je jezelf aan anderen afmeet.
 • Stress kan voortkomen uit spanningen in relaties met mensen

Geloven is vertrouwen op Gods zorg in jou levenLinks naar andere informatie:

Titel van de video

Spreker

Taal

Video/Audio link

Ondertitel bestand

Extra

Status NL vertaling

Getting Ready For The End Of All Things

David Wilkerson

Eng.

qr_VlHO3DpQ

Niet beschikbaar

-

Niet geplandAndere doc formaten: pdf odt

Home pag.