Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Hoe behoud ik mijn huwelijk?

Hoe zorg ik er voor dat mijn huwelijk goed blijft? En wat als het in zwaar weer verkeerd? Hierna geef ik een aantal “sleutels” tot een goed huwelijk. Je kunt deze ook gebruiken om je huwelijk te herstellen.

Sleutels tot een goed huwelijk:

Verantwoordelijkheid

Draag je verantwoordelijkheden. Als er een kostwinner is, beschouw de inkomsten dan als voorziening voor beiden. Als je partner slordig is, herinner hem of haar dan liefdevol en vasthoudend aan de eigen verantwoordelijkheden maar besef je ook dat die ander anders is en waarschijnlijk zwakker is in deze dingen. Corrigeer elkaar met liefde, niet vanuit frustratie.

Geef je huwelijk de prioriteit in je leven die het verdient. Laat het niet als een weeskindje achterop raken en verwaarlozen door de zorgen van het leven. Realiseer je dat je huwelijks partner als tweede in prioriteit, direct na Jezus en gelijk aan jezelf is. Je hebt dus geen geldige excuses om dit te verwaarlozen.

Respect

Heb respect voor elkaar. Respecteer de ander in wie hij of zij is. Voel jezelf niet beter of superieur. Ook als je het idee hebt dat je intelligenter bent mag je nooit op de ander neerkijken. Ook die ander is een kind van God en weet dat Hij ziet hoe je met zijn kind omgaat, het kind dat hij je tot partner gegeven heeft. Gebruik nooit lichamelijk overwicht om te domineren (mannen?) en gebruik ook nooit verbaal overwicht om de ander te domineren (vrouwen?). Spreek altijd respectvol over je partner in bijzijn van anderen. Luister naar wat de ander zegt, neem de tijd om te luisteren en praat niet door elkaar heen.

Wees eerlijk

Zorg ervoor dat je altijd eerlijk bent. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Laat je bedoelingen oprecht zijn en manipuleer niet. Wees je ervan bewust dat als je iets niet openlijk onder woorden kunt brengen, dat het dan zeer waarschijnlijk geen goed idee is. Geef de ander het recht op de waarheid en verstop je problemen niet. Het vertrouwen van de ander is een zeer waardevolle gave, wees daar voorzichtig mee.

Autonomie

Heb respect voor de autonomie van de ander, zie de ander als een zelfstandig persoon die er uit vrije wil voor kiest om bij je te blijven, zie de ander niet niet als de invulling van jou verlangens.

Wees gevoelig voor de noden van de ander

Richt je niet alleen op wat jezelf nodig hebt maar wees ook gevoelig voor wat je wederhelft nodig heeft en toon daarin je liefde.

Besteed tijd aan elkaar en geef elkaar rust, verzorg elkaar.

Je moet hierin echter niet doorschieten, het is wel de bedoeling dat die ander zoveel mogelijk zijn autonomie behoud. Je mag de ander niet onnodig afhankelijk maken en je mag jezelf niet onnodig afhankelijk maken. Als de ander ziek of overbelast is, dan is dat een uitgelezen moment om eens over die grens heen te stappen en taken van de ander over te nemen zodat je daarin niet hulpeloos word.

Probeer de ander te helpen waar dat nodig is maar laat ook toe dat die ander aan jou geeft door je te helpen. Je mag dit niet verhinderen.

Waardeer de verschillen

Waardeer de dingen waarin de ander, anders is dan jij. Dat zijn vaak de eigenschappen waar de een, de ander helpen of verachten kan. Een zwakheid van de ander kan je ergernis oproepen, of het kan een gelegenheid zijn je liefde te tonen.

Wees je van de volgende dingen heel bewust

  • Ieder, zowel een man als een vrouw heeft sterke en zwakke kanten
  • Je eigen gaven (of sterke kanten) zijn voor jou vanzelfsprekend, je weet het zelf vaak niet. Hierdoor is het soms lastig in te zien dat de ander daar moeite mee heeft. Dit kan leiden tot ergernis.
  • Je bent verschillend om elkaar aan te kunnen vullen.
  • Een mens wordt vaak verliefd op iemand die gaven heeft die jezelf niet hebt. Diezelfde eigenschappen kunnen, als je daar niet bewust mee om gaat, later tot een ergernis worden.

Liefde

Onderhoud de liefde. Liefde wordt vaak verwar met verliefdheid, iets ongrijpbaars wat komt als je het niet verwacht. Verliefdheid is een emotie die wordt veroorzaakt door je zintuigen. Liefde daarentegen is niet vluchtig of ongrijpbaar maar ze is een geestelijke kracht die zich ontwikkeld in mensen die kiezen voor God's weg. Liefde is een keuze, je kiest ervoor jezelf toe te wijden aan de ander en je kiest er voor om dat vol te houden tot de dood jullie scheid. Daar is karakter en doorzettingsvermogen voor nodig, geen vluchtig en wazig gevoel wat er het ene moment is en het volgende weg is. Verliefdheid is wel het opstapje naar de liefde maar je kunt er zeker niet je huwelijk op bouwen! Liefde is onvoorwaardelijk en toch ook, laat je liefde zien door te geven. Je investeert in de ander waar je verliefd op werd, je toont dat je betrouwbaar bent (voor zover dat voor mensen is weggelegd) en en om de ander geeft. (Let op het woord “geef” in die uitdrukking) Er groeit liefde, vertrouwen en respect tussen jullie uit de tijd die je met elkaar doorbrengt. Liefde laat zich ook zien doordat je ontspannen bij elkaar bent en helemaal jezelf durft te zijn zonder dat je daar bewust bij nadenkt. Je voelt je volkomen veilig bij de ander.

Elk probleem is oplosbaar

Het is geen wet van meden en perzen maar “Elk huwelijks probleem is oplosbaar” is wel een goed uitgangspunt. Als je de hiervoor genoemde tips beide werkelijk serieus neemt dan is elke hindernis in het huwelijk een te overwinnen uitdaging.

Een huwelijks probleem heeft niets te maken met wat de ander niet heeft, maar wel met wat jij niet geven wild. Ik bedoel hiermee niet dat het altijd aan jou ligt, wat ik zeggen wil is dat er altijd een oplossing is als beide huwelijks partners hun zelfmedelijden opgeven en durven te geven wat de ander nodig heeft zonder eerst te onderhandelen over de prijs die we ervoor opeisen. Als beide de hand in eigen boezem steken en de eigen verantwoordelijkheden oppakken, als we weer op zoek gaan naar de liefde in plaats van naar de eigen gerechtigheid, dan is er een weg terug naar een liefdevol huwelijk.

Als je huwelijk in zwaar weer zit dan kun je er met een gerust hart van uit gaan dat jullie beiden de aanwijzingen hierboven overtreden. Het is dan nodig om tijd te investeren in wat verwaarloosd is. Het huwelijk is de basis van je bestaan dus geef het de prioriteit die het nodig heeft en verstop je niet achter je werk of je zieke moeder of je zieke kind. Als je hulp nodig hebt omdat je er zelf te dicht op zit om te zien wat er mis gaat, zorg er dan voor dat je die krijgt.

Helaas worden we soms zo in beslag genomen door onze ambities en zijn we zo ongeduldig in het bereiken van onze doelen dat het opzij duwen daarvan (om je huwelijk de plaats te geven die het verdient) welhaast het ondenkbare lijkt.
Home pag.