Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is het doel van deze site?

Antwoord: Eerlijke antwoorden op indringende levens vragen

Doelen

Wat is het doel van deze site?

Deze site is primair bedoeld voor mensen die al enige kennis hebben van het Christendom. Het doel is duidelijk antwoorden geven op concrete vragen. Antwoorden in heldere onomwonden taal die aansluiten op het hedendaagse leven. Ik wil je, voor zover nodig, weer wakker maken en je bewust maken van het feit dat het christelijk geloof een serieuze zaak betreft. Ik wil je uitdagen de bijbel (weer) serieus te nemen, erover na te denken en ik wil graag misvattingen over het christendom wegnemen. Daarbij ga ik het niet uit de weg dat Christenen er te vaak ook een rommeltje van gemaakt hebben. Ik hoop dat deze site ook nuttig mag zijn als naslagwerk.

Deze site is niet speciaal bedoeld voor u als u nog helemaal niets van het christendom af weet, het is geen alfa cursus en geen evangelisatie site, maar ze is bijvoorbeeld weer wel nuttig als u bij het benaderen van het geloof een of meerdere obstakels ondervind waar u geen vrede mee heeft. Deze site zou u met deze specifieke vragen verder kunnen helpen.

Overwegingen

Bij het invullen van deze site streef ik naar:

  • Duidelijk heid
  • Je uitdagen om verder op zoek te gaan
  • toegankelijkheid voor een zo breed mogelijk publiek, eenvoudige taal en dus vermijden van onnodig formeel taalgebruik.
  • vermijden van langdradige uitleg waarbij alles tot in detail wordt toegelicht
  • Vermijden van al te expliciete bewoordingen waarbij e.e.a. wel duidelijk, maar misschien ook kwetsend is.
  • Het is mijn bedoeling in relatief compacte teksten een vraag te beantwoorden.
  • Ondanks dat ik dit probeer te vermijden zou u toch sommige teksten als een veroordeling of afwijzing kunnen opvatten. Dit is zeker niet de bedoeling.
  • Als het goed is dan zult u merken dat deze site door alle bijbel getrouwe denominaties heen gaat, dwars door kerkmuren heen. U treft hier bijvoorbeeld aan: Het verlangen naar de heilige geest, geloof in tekenen en wonderen, realisme t.a.v. de afwezigheid van tekenen en wonderen, besef van zondigheid en gebrokenheid en de vreze des heren.

Begrippen worden steeds zo veel mogelijk in een context geplaatst en uitgelegd. Als u merkt dat er ergens begrippen voorkomen die niet zijn toegelicht en die u niet begrijpt, laat het dan weten. In verband hiermee zal ook een woordenlijst worden opgenomen onderaan de pagina's. Deze wordt steeds aangevuld waar nodig.

Het bespreken van het geloof is een persoonlijke zaak, maar als u opbouwende kritiek heeft die voor anderen nuttig is dan is deze welkom.

Advies

Gedurende de tijd worden zoveel mogelijk verwijzingen in de teksten opgenomen. Probeer echter steeds een onderwerp geheel door te nemen zodat u een onderwerp volledig kunt overwegen. Probeer te voorkomen dat u al klikkende door alle pagina's heen loopt en alleen onsamenhangende stukjes leest.Ik hoop oprecht dat ik u met deze site mag helpen in uw zoektocht naar de Vader, Hans van Buitenen.


Home pag.