Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is goed en slecht?

Wat is goed of slecht? Het komt me zo voor dat dit een vraag is die veel mensen zich vroeger helemaal niet stelde. Maar in onze moderne wereld waarin steeds minder zo maar voor waar wordt aangenomen, waarin alle normen en waarden wankelen, is het lang niet voor iedereen meer helder wat goed of slecht is. Sommige vragen zich zelfs hardop af, of er wel zoiets bestaat als goed of slecht. (Oosterse mystiek, de New-Age)

Antwoord:

Een impulsieve beoordeling

Doordat het weten van wat goed of slecht is, of de acceptatie van een gemeenschappelijke definitie van goed of slecht, steeds verder van ons af is komen te staan, komen we steeds meer terecht in een impulsieve beoordeling over goed of slecht. Wat je daardoor steeds meer ziet is dat men zegt:

Wat ik prettig vind is goed, en wat me frustreert is slecht.

Uiteindelijk zal dit, als je deze impuls blijft volgen, resulteren in het afwijzen van de eigen verantwoordelijkheden. Zo'n visie heeft iets naïefs, iets kinderlijks.

Een duidelijke beschrijving van goed en kwaad

Zoals hierboven aangegeven leeft er in onze wereld geen duidelijke en algemeen geaccepteerde definitie van wat goed of slecht is. Toch er er een heel eenduidige, ondubbelzinnige en hanteerbare definitie te geven van goed en kwaad:

Goed is God's schepping en alles wat deze schepping respecteert.

Slecht is alles wat God's schepping afwijst, beschadigd of afbreekt.

Slecht is alles wat kapot maakt en vernietigd. Het is dat wat Gods schepping haat en zich ertegen keert.

Voordat je deze definitie afwijst als religieus geneuzel is het goed je eerst eens af te vragen wat de consequenties zijn van het hanteren van een dergelijke definitie.

God heeft de aarde gemaakt, Hij heeft mensen gemaakt en relaties tussen mensen. Hij heeft mensen gemaakt als relationele mensen die hun eigenwaarde vinden in hun relaties. in wat zij doen, in wat hun effect is op de ander. Deze definitie doet recht aan de natuur, aan ons zelf, aan andere mensen en aan de manier waarmee we met elkaar om gaan. Ik denk dat je hier heel ver mee komt. Daarnaast denk ik dat ze heel Bijbels is want ook God's geboden zijn hiermee in lijn. Ook God's geboden respecteren zijn schepping.

Slecht is het tegengestelde van goed. Het is dat wat afbreekt en kapot maakt. Egoïsme, zelfgerichtheid en grofheid maakt relaties kapot. Pas als je het huwelijk, het gezin en relaties tussen mensen gaat zien als deel van de schepping, ga je ook zien hoe verstrekkend deze definitie is.

Niet eenvoudig

Het feit dat hier een eenvoudige eenduidige definitie is gegeven van goed en slecht, betekend niet dat het ook altijd even eenvoudig is om in elke situatie de juiste keuzen te kunnen maken. Het is een illusie dat er hiermee een einde is gekomen aan problemen en het maken van fouten. Toch heeft zo'n definitie een grote waarde. Ze maakt een einde aan de misleiding dat goed en slecht iets vaags is, voor iedereen verschillend. Het geeft je een basis van waaruit je de wereld in kunt gaan met een hanteerbare referentie voor je doen en laten.

Engelse woordspeling

Evil is ‘Live’ spelled backward.” Evil is in opposition to life.

Mensen die verstrikt zitten in het kwaad zijn leugenaars, ze misleiden anderen, waarbij ze leugen op leugen stapelen. Ze worden zelf misleid en proberen anderen mee te slepen in hun kwade wegen. Door anderen te overtuigen hetzelfde te doen, overtuigen ze zichzelf dat ze intelligent zijn.

Ze zijn er zich echter vaak niet van bewust dat een hogere macht hen aanzet tot dit kwaad (Ef.6:12) en dat het “hogere doel” hiervan is gedrag en geloof te stimuleren wat destructief is voor het leven.


Home pag.