Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Een mens is een schepping in relaties

Relaties

Een mens is geschapen op te functioneren in relaties. Je kunt dit terugvinden in ongelooflijk veel om je heen. Je bent kind van je ouders, je hebt broers en zussen, zonen en dochters, neven en nichten, buren, collega's, kennissen en ga zo maar door.

Je vind betekenis als mens in relaties met andere mensen. Je ziet dit in de neiging om jezelf met anderen te vergelijken, je ziet dit aan hoe zeer een mens leid als ze eenzaam is, aan hoezeer het pijn doet als een mens geen werk kan vinden, aan de nood die mensen ervaren die geen partner vinden of geen liefde ervaren.

Het diepste geluk vind je in relaties en in de liefde tussen mensen. De grootste pijn vind je in eenzaamheid en afwijzing. Al het andere is daarvan afgeleid.

Gaven

Een mens heeft gaven gekregen, dingen waar hij goed in is. Hij (of zij) heeft het vermogen gekregen om voor zichzelf te zorgen, maar ook om zorg te geven aan anderen zodat hij van waarde kan zijn voor die ander. Mensen zijn ook bewust verschillend gemaakt zodat ieder weer andere unieke dingen kan geven in relaties. Geven is niet alleen materieel, het kan ook zijn dat je aandacht geeft of tijd of gewoon door bij die ander fysiek aanwezig te zijn. Gewoon nabijheid is ook van waarde.

Het is heel natuurlijk en gezond dat je de gaven die je hebt gekregen wil gebruiken en ontwikkelen. Het gebruiken van je gaven geeft je in zichzelf al voldoening, maar in de context van relaties krijgen je gaven hun volle betekenis.

Het omspitten van een tuin is op zichzelf betrekkelijk zinloos, maar als je dat doet voor iemand die dat zelf niet kan en je er dankbaar voor is, dan kan zoiets van grote waarde zijn, zowel voor de gever als voor de ontvanger.

Het maken van mooie schilderijen en het inrichten van een galerie kan een leuke bezigheid zijn, maar als er niemand naar komt kijken dan verdwijnt de waarde al snel en kan het je zelfs deprimeren.

Gaven hebben dus een grote rol in wat je in relaties geven kunt en vinden hun betekenis in relaties.

Gaven kunnen relaties echter ook afbreken. Het ontwikkelen van gaven kan een doel op zichzelf worden. Een relatie, je huwelijk bijvoorbeeld, kan het vrij ontwikkelen van je gaven “in de weg staan”. Als zoiets leid tot een breuk in een relatie dan is dit heel vaak een groot verlies. Gaven zijn niet bedoeld om relaties af te breken of om uitsluitend jezelf als onafhankelijk individu groot te maken. Ze zijn bedoel om je de mogelijkheid te geven om te geven in relaties. Houd dit steeds voor ogen als je keuzen moet maken in het leven.

Het maakt je beslist niet gelukkig als je een groot kunstenaar wordt maar daarbij in eenzaamheid leeft en in eenzaamheid sterft.

Het geluk van de spotlights is maar heel tijdelijk en heel beperkt. Je kunt er aan verslaafd raken maar het raakt je uiteindelijk niet zo diep en blijvend als bijvoorbeeld een gezonde huwelijks relatie.

Bedenkingen

Natuurlijk is hiermee niet alles gezegd. Het kan best dat jou partner je waarde als mens niet ziet, of dat er misbruik van je wordt gemaakt. Ieder zal zijn eigen grenzen moeten aangeven en er voor moeten waken dat hij of zij in gezonde relaties leeft. Het doel van de tekst hierboven is om je bewust te maken van het belang van relaties. Een gave mag nooit de relaties in je leven gaan verdringen doordat je er te veel in opgaat.






Home pag.