Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Hoe krijg ik een relatie met God?

Soms hoor je mensen spreken over een relatie met God alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, maar wat is dat eigenlijk, een relatie met God? En hoe doe je dat? God is zo groot en lijkt (soms) zo ver weg. Hoe doe je zoiets?

Antwoord: Hoe ga je een relatie aan met een mens?

Vraag: Hoe krijg je een relatie met God?

Antwoord, vraag je eens af: “Hoe krijg je een relatie met een mens?” want er zijn best veel overeenkomsten. Je doet dat door hem of haar te naderen, respect te tonen, door interesse te tonen, door te luisteren naar wat hij of zij zegt. Door met die persoon te praten en je gevoelens te delen.

Als je een relatie met God zoekt, dan is het essentieel om Hem in de eerste plaats te zien als een persoon, en dus niet als een onpersoonlijke kracht. Hij is dicht bij en niet ver weg. Het feit dat je Hem zelf niet ziet, kan het wat abstract maken maar de sporen van zijn aanwezigheid zijn overal om je heen. Als je jezelf er voor open stelt dan is zijn aanwezigheid overweldigend.

Genisis 1:26
[26] En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ [27] En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Hier staat verschillende keren achter elkaar dat de mens lijkt op God. Ik beperkt me hier nu maar even tot de gelijkenissen van onze geest met Hem. Onze beleving en onze emoties komen dus van onze Vader. Hierin zijn wij beperkt en beschadigd maar de gelijkenis is er wel degelijk. Hij heeft gevoel hij heeft lief, hij houd van je, Hij kan pijn en verdriet voelen. Zijn gevoel, wat wij soms aanduiden met “menselijkheid” is echter helemaal niet zo vanzelfsprekend voor ons. Zijn grootheid en macht zijn voor ons mensen moeilijk te rijmen met gevoel en.... kwetsbaarheid. Als je echt stil staat bij wat er in de wereld gebeurd dan is het heel moeilijk om je voor te stellen dat God gevoel heeft en pijn kan hebben over deze dingen. Toch is dat zo.

Als je op zoek gaat naar God dan zul je ontdekken dat hij zijn ontzagwekkende grootsheid combineert met een intense interesse voor details. Je ziet dat aan hoe hij de wereld geschapen heeft. Kijk 's avonds eens naar zijn grootheid in de sterren, kijk 's morgens eens naar die minuscuul kleine bloemetjes in het natte gras die net boven je schoenzolen uit komen, hoe hij die heeft gemaakt met oog voor detail. Evenzeer is hij ook echt geïnteresseerd in wat er met ons gebeurd. Als je met Hem spreekt in gebed, en verwacht dat Hij naar je luistert, verwacht dan ook dat Hij met je mee voelt en om je geeft. Deel je hart met Hem, wees bovenal eerlijk en niet vroom. Durf je emotie te tonen. Je kunt beter boos zijn op Hem dan jezelf verstoppen. Niet dat ik dat wil aanmoedigen, maar onechtheid is voor Hem een groot verdriet. Je laat daarmee zien dat je Hem verschrikkelijk onderschat.

Hiervoor noemde ik de schijnbare tegenstelling tussen zijn grootsheid en zijn interesse voor ons, tot in het kleinste detail. Deze “tegenstellingen” maken het voor ons lastig om Hem te begrijpen. Zo zijn er nog wel meer lastig te bevatten dingen aan Hem. Hij is almachtig, en heeft alles in zijn hand, maar daarbij kiest hij er voor om ons autonomie te geven en hij geeft het ons om ook de consequenties van onze keuzen te dragen. Dit principe druist in tegen onze drang tot controle. Zijn wijsheid is echter vaak te groot voor ons.

Jesaja 55:8
[8] Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn niet uw wegen – godsspraak van de heer. [9] Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.

Ik vermoed dat een beperking van onze vrijheid en dwang, in zijn ogen een te hoge prijs hebben. Strikt genomen is het hele Offer van Jezus, de hoge prijs die hij voor ons betalen moest, volledig terug te voeren op Gods keuze om ons autonomie te geven. Vrijheid is een zeer kostbaar en waardevol gegeven. Het duurt even voor je de volle impact daarvan door krijgt. Dit is een belangrijke sleutel tot het enigszins kunnen begrijpen van God en de pijn die hij voelt voor zijn kinderen.

Jesaja 53:6
[6] Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan; maar de heer heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen. [7] Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich; hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht wordt geleid. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders,

Het is dus belangrijk dat je contact met hem zoekt en dat je hem als een persoonlijkheid behandeld. Als iemand die in je geïnteresseerd is en die je volgt. (d.w.z. hoe je jezelf ontwikkeld) Je kunt het beste op zoek gaan naar de wijsheid van de dingen die hij ons vraagt. Je kunt laten blijken dat je beseft dat Hij gevoel heeft en dat je Hem niet wild kwetsen. Schat Hem hoger in dan jezelf, praat met Hem en vraag Hem om raad en hulp. (dat noemen we bidden). Probeer je aandacht erbij te houden en dwaal niet steeds af, zoals wanneer je met iemand spreekt die ineens zomaar wegloopt zonder verder iets te zeggen. Zie ook: “Hoe God spreekt”. Als je merkt dat Hij je gebeden beantwoord, dank Hem daar dan voor en houd deze dingen bij in een dagboek zodat je ze niet vergeet. Wij vergeten zo gemakkelijk maar, het besef dat hij bij je is groeit met de keren dat je zijn aanwijzingen in je voelde.

Hindernissen

Ik denk dat ik ook nog iets moet zeggen over enkele grote hindernissen om een relatie met God te krijgen. In zijn algemeenheid is het goed jezelf te realiseren dat contact zoeken met iemand in eerste plaats betekend: "luisteren naar". In dit geval naar God. Luisteren, tijd geven en ook zijn raad opvolgen. Neem zijn aanwijzingen serieus. Ik heb het vermoeden dat hij vaak wacht tot je eerder gegeven aanwijzingen opvolgt voordat hij je weer iets meegeeft.

Zijn aanwijzingen in de wind slaan kan dus wel eens de oorzaak zijn van "geen antwoord krijgen". Ook een belangrijke hindernis is de communicatie vloedgolf die nu over ons land rolt. Kranten, tijdschriften, internet media zoals youtube, twitter, facebook, etc. GSM Chat, Computer spellen, sport verenigingen, over dat alles is wel iets nuttigs te zeggen maar het wordt wel wat veel allemaal. Heb je nog wel tijd over voor God? En waar leg je je prioriteiten? Veel te vaak is dat:

  1. “Leuke” dingen doen
  2. Huiswerk of studie
  3. Slapen
  4. Communicatie binnen het gezin
  5. God

Dit is echter de volgorde van de emotie, of als ik het wat Bijbelser zou moeten formuleren, de prioriteiten van het vlees, de dingen van deze wereld. Nu is het beslist niet mijn bedoeling om je te verplichten of tegen je zin in aan te zetten tot meer tijd aan God besteden. Wat ik wel onder je aandacht wil brengen is dat de dingen van deze wereld erg betrekkelijk zijn. Al die computer gadgets blijken achteraf toch ook heel veel gebakken lucht en verspilde tijd. Ik zou het je gunnen daar zelf achter te komen maar de hypes volgen elkaar zo snel op dat je wel het besef moet hebben dat het heel vaak meer van hetzelfde in een ander jasje is en dat je het nu wel gezien hebt. God is veel interessanter dan al dat andere. Je moet alleen wel de moeite nemen er naar op zoek te gaan.

Besef dat een relatie met God belangrijk is voor je

Besef je dat het hebben van een relatie met God belangrijk is voor je? We leven in een wereld waarin de dingen niet zijn wat ze lijken. We worden nog al eens “voor de gek gehouden” of misleid. Het is hier op deze aarde heel normaal om andere mensen te manuipuleren en ze te laten doen wat jij wil. Zoiets gaat echter recht in tegen de wil van God voor jou leven. God wil ons vrijheid geven, geen gebondenheid. Een echte relatie met God, eentje waar je tijd in steekt en die je belangrijk vind, is de enige manier om bij het doel van je leven te komen, om jezelf te zijn en om in vrijheid te leven.

De enige manier waarop je zoiets vol kunt houden is, door te ontdekken dat God echt God is en dat hij de basis van je leven is, de rots waarop je staat. Het belang van een relatie met God kan onmogelijk overschat worden. Als je daar achter komt dan wordt het een stuk eenvoudiger om Hem een belangrijke plaats te geven in je leven.

Ga naar Hem op zoek

Ga naar Hem op zoek, probeer meer over Hem te weten te komen. Vraag Hem om zich steeds meer aan je bekend te maken. Lees over hem, lees zijn boek, de bijbel. Ga op zoek naar mensen die over Hem spreken en leer ook van hen, maar je mag best kritisch zijn als je naar mensen luisterd. Niet alles wat ze zeggen is waar.
Home pag.