Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is de weg naar genezing?

Langs welke weg zal ik genezing vinden? Moet ik naar de dokter? Of naar de Kerk voor gebed?

Als je een serieuze aandoening hebt die niet zo maar verdwijnt dan kan deze vraag een zware last op je ziel zijn. Waar doe je goed aan? Wat wordt er van je verwacht als je gelooft? Dit stukje probeert je te helpen deze vragen te beantwoorden.Inhoudsopgave

Vraag: Wat is de weg naar genezing?

Inleiding

Vertrouw op God

Overwin je boosheid

Barrières voor genezing

1. Onwetendheid

2. Ongeloof

3. Ernstige zonde in ons leven

3.1 Bitterheid / on-vergevingsgezindheid

3.2 Liefdeloosheid

3.3 Contact met het occulte

4. Vervloeking

5. Negatieve beïnvloeding vanuit de geestelijke wereld

6. Structurele overbelasting

6.1 Je doet werk wat je frustreert

6.2 We dragen te veel verantwoordelijkheden

6.3 Je bewaakt je grenzen niet

6.4 Je ambities zijn te hoog

6.5 Je maakt je zorgen over de toekomst

6.6 Een streven naar controle

6.6 Symptomen

7 Zelf-rejectie

8 Ons lichaam wil ons iets vertellen maar we luisteren niet

9 We vergiftigen ons lichaam

Wegen voor genezing

Genezing in een notendop

Het belangrijkste

Verwijzingen

Inleiding

Deze relatief korte tekst geeft je waardevolle aanwijzingen over welke weg je het beste kunt volgen om tot genezing te komen. Toch moet ik je er echt voor waarschuwen dat niet iedereen altijd (meteen) van zijn klachten verlost zal worden. (2-Korintiërs 12:7-9) Niemand kan je garanties geven. We kunnen die niet geven omdat:

 • We, zeker op voorhand, de oorzaak van uw ziekte niet kennen
 • Omdat we de wegen van God niet kunnen overzien (Jesaja 55:9)
 • En niet omdat we de diepere motivaties van ons zelf soms niet onder ogen willen zien

Dat gezegd hebbende, zoals je hieronder zult zien kunnen we zeker een grote invloed hebben op onze gezondheid. Laat hetgeen hier is beschreven op je inwerken, beproef of het in overeenstemming is met de bijbel en handel overeenkomstig uw geloof, dan zult je niet onnodig lang hoeven te lijden.

Een aantal van de punten hieronder kunnen bij jou gemeente omstreden of controversieel zijn. Ik kan het echter niet verantwoorden om ze weg te laten omdat ook de Bijbel hier melding van maakt. Ook hiervoor geld: Beproef en bid. Laat je niet te snel afschrikken door iets wat je niet gewend bent.

Vertrouw op God

De eerste en meest belangrijke aanwijzing is “vertrouw op God, en niet op mensen”. Heb geloof in zijn woord en doe wat hij zegt.

Overwin je boosheid

Als er een probleem is met jou genezing dan heeft het niet zo veel zin God hier van te beschuldigen. Dat mag wel maar het zal je last uiteindelijk alleen maar zwaarder maken. Boosheid over wat je overkomt is begrijpelijk, soms moet je zoiets ook even toelaten, maar het is geen oplossing. Als je hier in vast blijft zitten dan zul je van binnen verzuren.

Barrières voor genezing

Regelmatig zijn er problemen bij ons zelf die een blokkade vormen om tot genezing te komen. Wat ik hierna wil doen is de veel voorkomende barrières voor genezing beschrijven zodat je jezelf, of met behulp van bijvoorbeeld een pastoraal werker, kunt onderzoeken op de aanwezigheid van dergelijke problemen.

Het is zeker niet mijn bedoeling je met een last op te zadelen door te suggereren dat de oorzaak van jou zieke door jezelf wordt veroorzaakt. Wat ik wel zeggen wil is: Wij mensen zijn beperkt, allemaal stuk voor stuk. Ik ben niet beter dan u. We maken allemaal fouten en we zijn allemaal op weg en ontdekken soms dat we iets gedaan hebben waarvan achteraf blijkt dat het schadelijker was dan we ook maar konden vermoedden. Daarom is het goed je ogen open te houden en je niet in schaamte te verstoppen als blijkt dat er iets is mis gegaan in je leven. Ik wil je uitdagen in het licht te gaan staan en God te vragen wat hij je wil zeggen. En als je iets ontdekt waar je vandaan moet gaan, doe dat dan ook. Zoiets kan lastig zijn maar achteraf is het volgen van Gods aanwijzingen altijd, zonder uitzondering, zeer de moeite waard.

Dus in het kort, een ziekte kan mede veroorzaakt zijn door het eigen handelen maar dat hoeft niet. Het is dus verstandig en het meest praktisch om eerst eens na te gaan of er iets is wat binnen je eigen invloed ligt om de weg naar genezing vrij te maken.

1. Onwetendheid

De eerste barrière voor genezing is onwetendheid van Gods woord en Gods wil. Dit is een veel voorkomend probleem, ook binnen de hedendaagse kerken. Heel veel christenen zijn niet goed op de hoogte van de dingen die de Bijbel ons leren wil.

Mijn mensen worden in gevangenschap weggevoerd omdat ze geen kennis hebben. (Jes.4:13)

Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is (Hosea 4:6, HSV)

Geen kennis van Gods woord en geen kennis van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Geen kennis van wat we beter niet kunnen doen. Velen van ons zijn niet op zoek naar God en verwachten dat het komt aanwaaien of we weten helemaal niet waar het vandaan moet komen.

We verspillen onze tijd, uren per dag met computers spelletjes, smartphones en de tv maar voor God hebben we geen tijd. Onze jeugd jaagt van de ene ervaring naar de andere, steeds maar haast, geen tijd voor hun ouders, geen tijd om rustig te eten, geen tijd voor hun studie. Onze meiden gaan over straat zonder nog te zien waar ze lopen, gefixeerd op hun GSM, ze verbeuzelen hun tijd met zinloos getwitter. Maar God je maker, waar is die in je leven?

2. Ongeloof

Deze blokkade is gerelateerd aan de vorige en net als de vorige komt ze veel voor in de hedendaagse kerken. Doordat we God niet zoeken kennen we hem niet, en omdat we Hem niet kennen, kunnen we Hem niet vertrouwen. (Geloven in = vertrouwen op) Vertrouwen is altijd gebaseerd op ervaring. Dit werkt zo tussen mensen onderling, maar ook tussen een mens en zijn schepper. Doordat je Hem leert kennen ga je vanzelf op Hem vertrouwen. Dit heeft te maken met wie Hij is.

Hebr.3:12-13 Zie er op toe dat er nooit in iemand van je een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God.

Voor diegene onder je die dergelijke harde woorden niet gewend zijn: Het zijn woorden in liefde gesproken van een vader tot zijn kinderen. De woorden zijn echter ondubbelzinnig en streng gesteld omdat hij weet wat de gevolgen zijn van het afdwalen. Ongeloof leid tot wantrouwen en wantrouwen tot het afdwalen naar andere “goden”. Het volgen van andere goden leid tot je ondergang.

Als ik je de naam van een van deze goden noem zult je waarschijnlijk schrikken: “Geld”, Geld of de Mannon. De westerse wereld wordt gedomineerd door geld, men baseert zijn beslissingen op geld, men geloofd in geld als bron van geluk en aanzien. Met vertrouwd op geld als bron van zekerheid en schoonheid.

Mat 6:24: [24] Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel (=Mannon) niet tegelijk dienen.

Als je deze passage bestudeerd dan zult je ontdekken dat dit hoofdstuk gaat over het uw vertrouwen geven aan God. Heel toepasselijk dus.

3. Ernstige zonde in ons leven

Als je zonden in je leven hebt en deze niet in het licht gebracht hebt dan kan dit ernstige gevolgen voor je gezondheid hebben. Om dit te begrijpen en aan de gevolgen te ontkomen moet je:

 1. Eerst begrijpen wat zonde eigenlijk is. Zie hiervoor: Wat is zonde?
 2. Vervolgens moet je jezelf bewust worden van het feit dat je een zonde last draagt. Waar zit het probleem bij jou?
  Omdat zonden tegenwoordig soms algemeen geaccepteerd gedrag is ben je jezelf soms niet bewust van wat je aanricht. Maar wie zoekt en bid zal de zonde geopenbaard worden.
  Maar let op dit is slechts een van de mogelijke oorzaken. Je probleem hoeft niet direct aan een specifieke zonde gerelateerd te zijn, laat je dus door deze aanwijzing geen schuld opleggen!
  Aan de andere kant, iedereen heeft rommel in zijn leven en het is goed om dat op te ruimen voor je er over struikelt.
 3. Je zonde belijden, ten minste aan God, maar beter nog, ook aan minstens een mens die je nabij is. Het doel van belijden aan God is niet om God jou zonden bekend te maken, dat weet hij allang. Het is de bedoeling dat je naar hem toegaat en toegeeft dat het fout was en dat je Hem vraagt je te vergeven. Je moet dit zelf doen, vrijwillig. Dingen waar je aan vast houd zal hij je niet zomaar afpakken.
 4. Keer je af van de zonde. Tracht uit alle macht te voorkomen dat het weer gebeurd. (Jak. 4:7) Soms is dat makkelijk, soms lijkt het onmogelijk en lukt zoiets niet ineens. Hier wordt volharding beloond.

3.1 Bitterheid / on-vergevingsgezindheid

Bitterheid in je ziel is een zeer ernstig probleem. Als je in het verleden onrecht hebt meegemaakt dan kan het zijn dat je dit nooit echt verwerkt hebt. Als je vast houd aan de schuld van die ander, dan is dit een zware last voor je gezondheid. Het oplossen van dit probleem zal zeker verlichting brengen en mogelijk zelfs spontane genezing van je ziekte.

Vergeving van andermans zonden is echter geen lichte zaak. Je moet goed begrijpen wat je doet. Het is dan ook zeker aan te raden hier wat over te lezen als je hier voor open staat. Zie ook “Vergeving, hoe kan ik? Waarom zou ik?”. Als je vermoed dat je hier een serieus probleem heeft, overweeg dan ook om een geestelijk begeleider te zoeken die je hierbij helpen kan.

Voorbeelden van symptomen ten gevolgen van dit probleem:

 • Huidziekten

3.2 Liefdeloosheid

Liefdeloosheid en veroordeling zijn zeer schadelijk voor je welzijn. Er wordt in de bijbel talloze malen gesteld dat veroordeling van anderen een ernstig probleem is. Het is daarom belangrijk om ook te begrijpen wat hier mee bedoeld word. Met veroordeling wordt bedoeld, het oordelen over andere mensen in veroordelende zin. Het kenmerkende hierbij is dat het niet is gericht op heling van de ander maar dat de uitspraken een definitief karakter hebben waarbij je de ander als het ware bij het grof vuil zet.

Een kenmerk van veroordeling is ook dat je jezelf daarbij verheft boven de ander. Zie ook “De strijd tegen de zonde” waar ook op dit onderwerp wordt ingegaan.

3.3 Contact met het occulte

Contact met het occulte is zonder uitzondering zeer schadelijk voor je gezondheid. Zie in dit verband: Occulte praktijken.

Voorbeelden van symptomen veroorzaakt door het occulte:

 • Scheiding
 • Gebondenheid
 • Onverklaarbare angsten
 • Onmacht, afhankelijkheid
 • Onvermogen in je eigen onderhoud te voorzien
 • Het gevoel dat je onder een vloek leeft
 • Zelfmoord of pogingen daartoe

4. Vervloeking

Als je in contact bent geweest met personen die zich bezighouden met het occulte kunt je door hen vervloekt zijn. Dit is echter een heel specifiek onderwerp wat ik hier niet uitgebreid behandel omdat het buiten de beperkte doelstelling van dit stuk valt.

De volgende tekenen kunnen wijzen in de richting van een vervloeking. (Bron: D.P.)

 • Geestelijke en emotionele instorting. met name als dit bij de voorouders ook voorkomt
 • Herhaalde miskramen of vrouwelijk problemen m.b.t. de voortplanting.
 • Scheiding of vervreemding binnen het gezin.
 • De zogenaamde brokkenpiloot, steeds gaat er iets mis waardoor je veel te vaak gewond raakt
 • Een historie van zelfmoord of onnatuurlijke dood in het voorgeslacht
 • Frustratie. Steeds als je op het punt staat om iets te bereiken mislukt het

Als je goed oplet dan valt het op dat de symptomen van een vervloeking veel lijken op die van contact met het occulte. In het ene geval licht het initiatief wat de problemen veroorzaakt bij jezelf, in het andere geval (vervloeking) licht het initiatief bij iemand anders.

5. Negatieve beïnvloeding vanuit de geestelijke wereld

Opnieuw een heel specifiek en onderwerp wat ik hier niet uitgebreid behandel.

Negatieve geestelijke beïnvloeding is doorgaans een gevolg van iets anders. Heel vaak ontstaan dergelijke problemen:

 • Doordat er over je negatieven woorden zijn uitgesproken door iemand die autoriteit over je heeft.
 • Ook kan zoiets beginnen na een traumatische ervaring waarbij je geestelijke weerstand tijdelijk zeer laag is geweest
 • Bij de uitoefening van occulte activiteiten, waarbij je in feite het kwade zelf uitnodigt
 • Bij drugs gebruik, ook hierbij is je geestelijke weerstand tijdelijk zeer laag

6. Structurele overbelasting

Overbelasting van lichaam en geest is een ernstig probleem wat een heel breed spectrum aan klachten kan veroorzaken. Overbelasting wordt niet direct door zwaar werk veroorzaakt. Doorgaans licht de oorzaak in een of meerdere gedrags-fouten. Hierna een aantal voorbeelden van gedrag waarmee je uzelf in de problemen kunt brengen:

6.1 Je doet werk wat je frustreert

Je doet werk wat je frustreert omdat het niet bij je past of omdat je het niet kunt

6.2 We dragen te veel verantwoordelijkheden

We dragen te veel verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden die we ons zelf hebben opgelegd maar die de verantwoordelijkheid van een ander behoren te zijn.

 • Je doet het werk van een ander
 • Je draagt de verantwoordelijkheid van een ander
 • Je denkt dat je onmisbaar bent

6.3 Je bewaakt je grenzen niet

U bewaakt je grenzen niet. Voorbeelden hiervan:

 • Je laat over je heen lopen
 • Je kunt geen nee zeggen
 • Je stop niet als je lichaam zegt dat het genoeg is geweest, je loopt zelf over je grenzen heen

6.4 Je ambities zijn te hoog

Je ambities zijn veel te hoog of irreëel

6.5 Je maakt je zorgen over de toekomst

Als je jezelf zorgen maakt over de toekomst dan is dat een teken van wantrouwen naar God toe, het is een teken dat je denkt het zelf te moeten doen en in feite is dit een irreële eis aan jezelf.

6.6 Een streven naar controle

Het streven naar controle (soms aangeduid met “een geest van controle”) is een houding waarbij je er niet tegen kunt als de dingen om je heen niet op jou manier gaan. Je reageert daar krampachtig op. Deze houding leid gemakkelijk tot weer andere problemen zoals enkele hiervoor genoemde problemen, maar ze kan ook leiden tot manipulatie.

6.6 Symptomen

Voorbeelden van symptomen veroorzaakt door overbelasting

 • Hoofdpijn
 • Slapeloosheid
 • Rug klachten (Let op de symboliek van deze klacht)
 • Burnout
 • Straatvrees
 • Reuma

7 Zelf-rejectie

Als je jezelf bewust wordt van je eigen zondige natuur en van hetgeen je aanricht, kun je gevoelens van afwijzing voor jezelf gaan ontwikkelen. Het feit dat je het falen van jezelf kunt zien is positief. Zelf rejectie is echter uitgesproken negatief. Dit is niet de oplossing, jezelf afwijzen is destructief, je bereikt er niets mee. Zelf rejecte kan ook zijn oorsprong hebben in afwijzing door anderen.

Symptomen

 • Migraine

8 Ons lichaam wil ons iets vertellen maar we luisteren niet

In zekere zin is dit punt al genoemd onder “Structurele overbelasting”. Hier wil ik echter benadrukken dat ons lichaam bij overbelasting heel duidelijke signalen gaat uitzenden als we te ver aan het gaan zijn. Het negeren of onderdrukken van deze signalen is ernstig onverantwoordelijk gedrag naar ons zelf toe. We nemen dan niet de verantwoordelijkheid voor ons eigen lichaam maar wijzen bijvoorbeeld naar anderen die ons “verplichten” om door te gaan. Het gebruikelijke paracetamolletje bij hoofdpijn is hier een voorbeeld van.

Daarnaast zie je dat heel veel klachten vaak gekoppeld zijn aan bepaalde fouten in ons doen en laten. Wij behandelen een ziekte echter als iets wat alleen maar overbodig en lastig is. Het moet weg, zo snel mogelijk. Wat ik wil voorstellen en om toch eerst te zoeken naar een mogelijke oorzaak in je eigen gedrag en pas daarna, naar de dokter te gaan. Ook dit is weer geen wet van Meden en Perzen, ik wil je niet leiden naar zelfbeschuldiging, ik wil je gewoon uitdagen om ook je gezonde verstand te gebruiken en je verantwoordelijkheid te dragen. Ga ook te rade te bij je Vader in de Hemel.

9 We vergiftigen ons lichaam

In onze westerse maatschappij is het algemeen geaccepteerd gedrag om je eigen lichaam, of dat van anderen continu te vergiftigen. Als ik dat zo opschrijf dan denkt je waarschijnlijk: “Nu gaat hij wel erg ver”. De trieste realiteit is dat deze boute uitspraak voor de meeste mensen onverkort van toepassing is:

 • We eten te veel
 • Ons eten bevat allerlei toevoegingen, variërend van betrekkelijk onschuldig tot ronduit giftig. Een voorbeeld hiervan is Aspartaam, maar ook sommige veel gebruikte conserveringsmiddelen zijn zeer schadelijk. Smaakversterkers zijn slecht voor de gezondheid en leiden tot vreetgedrag. (Denk aan chips, “hete” pinda's, Chinees eten etc.) Als je onze voedselkeuze ziet dan hebben we een sterke voorkeur ontwikkeld voor hele sterke smaken. De nuance is weg en de nadruk is komen te liggen op sterke prikkels.
 • We gebruiken te veel kant-en-klaar producten waardoor we onnodig grote hoeveelheden suiker, zout en additieven binnen krijgen.
 • We gebruiken veel te veel alcohol. Soms gaat de jeugd daarin zo ver dat ze zichzelf letterlijk doodzuipen.
 • We gebruiken te veel koffie
 • We roken nog steeds veel te veel
 • We gebruiken veel te makkelijk, te veel medicijnen.
 • Overmatig suiker gebruik. (Broodbeleg, frisdranken, snoep, suiker in de koffie etc.)

Eigenlijk gedragen we ons zelf vaak als verwende kinderen die het ontbreekt aan zelfbeheersing en verantwoordelijkheidsgevoel. We zijn te vaak bezig met leuk, lekker en veel. Een beperking van ons lichaam of een grens waar we beter niet over kunnen gaan wordt al snel afgewezen als beknotting van je rechten. Afbreuk aan je “recht” om te doen wat je leuk en fijn vind.

Symptomen

 • Allergieën, hooikoorts

Advies: Let op wat je eet en overweeg te stoppen met alcohol, helemaal.

Wegen voor genezing

Om tot genezing te komen zijn er dus verschillende wegen die naast elkaar bestaansrecht hebben:

Om tot genezing te komen begint je uzelf ervan te verzekeren dat je geen barrières voor genezing hebt. (Zie hiervoor)

Bid voor genezing en vraag anderen om voor je te bidden. Hierbij is het een groot voordeel als je deel uitmaakt van een kerk of een groep gelovigen. Als je bid, wees dan eerlijk in wat je zegt en open jezelf voor alles wat God je zeggen wil. Je kunt jezelf wenden tot een gebedsgenezer, bijvoorbeeld omdat er in jouw gemeente niet voor de zieken gebeden word, maar let op dat je niet bij zo'n weirdo terecht komt. Mensen die de aandacht op zichzelf of op hun gemeente vestigen en die zonder omhaal zeggen dat zij je kunnen genezen moet je zeker mijden.

Ga op tijd naar de arts en laat je onderzoeken. Let er hierbij op dat je niet noodzakelijk eerst het ene, en daarna pas het andere moet doen. Als je een gevaarlijke aandoening hebt stel het bezoek aan de dokter dan niet uit.

Genezing in een notendop

Een kort overzicht van stappen die je kunt nemen voor genezing:

 1. Zorg er voor dat je relatie met je Heer in orde is.
 2. Onderzoek de dingen waar je zelf verantwoordelijkheid voor kunt en moet dragen.
 3. Neem Gods woord serieus en doe wat je moet doen
 4. Vraag hulp als je dat nodig hebt. Dit betreft zowel geestelijke hulp als de reguliere geneeskunde en wacht daarmee niet te lang. Het naar de dokter gaan verhinderd je niet je eigen verantwoordelijkheden nog eens te onderzoeken. Het bezoek aan de dokter kan zelfs als katalysator werken bij dit zelf onderzoek. (je inzicht geven)
 5. Verstop je problemen niet, wees op je hoede voor schaamte. Dit heeft betrekking op alle hierboven genoemde punten. Bij zelf onderzoek moet je eerlijk zijn naar jezelf. Wees ook eerlijk naar de mensen die je helpen. Laat je door schaamte niet in een isolement duwen.

Wat betreft de reguliere geneeskunde, maak daar gebruik van maar let op dat je niet je eigen nalatigheid oplost door je problemen bij de dokter te dumpen. Dit stuk wil vooral de aandacht vestigen op je eigen rol in genezing. Wat betreft de medische wereld is mijn kennis beperkt. Het is zeker niet mijn bedoeling, doordat ik dit onderwerp maar zeer beperkt bespreek, dat je daaruit de conclusie trekt dat de reguliere geneeskunde niet goed zou zijn. Wat ik je wel wil afraden is:

 • Gebruik de dokter en zijn pillen niet om de door uzelf veroorzaakte problemen weg te moffelen
 • Ga niet naar alternatieve genezers! Op dat gebied is maar zeer weinig volledig vrij van occulte invloeden. Wees hier alstublieft heel voorzichtig mee! Bij twijfel NIET DOEN! Dit is zeer schadelijk! (zie ook Occulte praktijken)
 • Wees zeer terughoudend met medicijnen van de psychiater, zeker op lange termijn.

Het belangrijkste

Het aller belangrijkste wat je moet onderkennen is dat de genezing van je relatie met Jezus het aller belangrijkste is. (Dit is al op een paar plaatsen aangestipt, zie o.a. de onderwerpen “Onwetendheid”, en “Ongeloof”). Als je relatie met Jezus ziek is dan loopt niet alleen je eeuwige leven gevaar, ook de basis van dit aardse leven is ongezond en wankel. (Mat.7:26) Een ziekte hier op aarde kan tot doel hebben je te herinneren aan je beperktheid en je kwetsbaarheid. Als je hier niet voor open staat en jezelf alleen maar zorgen maakt over dit aardse bestaan dan kan dit een hindernis zijn voor je genezing.

VerwijzingenAndere doc formaten: pdf odt

Home pag.