Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Valkuilen in de strijd tegen de zonde

Velen van ons worstelen met de zonden in ons leven, we worstelen ermee en verlangen er naar ervan verlost te worden. Dit stuk kan je inzicht geven in hoe je het jezelf soms onnodig moeilijk maakt.

Hoe we onszelf vrijpleiten van de zonde

Wij mensen hebben de neiging problemen te ontkennen en er voor weg te lopen. Als we problemen bij andere mensen zien dan wijzen we en zeggen we “eigen schuld” had je maar etc... Vaak echter komt de veroordeling bliksemsnel en nemen we niet eens de moeite om te bedenken waarin de ander nalatig was.

Zodoende proberen we onszelf te overtuigen dat dit ons niet zal overkomen. Het is goed om hier even bij stil te staan. Hoe vaak zie je bij een ander iets wat niet klopt en waarvan je weet dat dit had kunnen worden voorkomen. Onwillekeurig verheffen we onszelf zo boven de ander en zeggen we dat wij beter zijn omdat wij beter opletten of niet van die domme dingen doen. De verborgen emotie hierbij is dat we op deze manier hopen aan te tonen dat ons dit niet zal overkomen, dat we onszelf zo op een afstand houden van de zonde.

Wat we ook doen is, als we zelf een probleem hebben, er verklaringen voor te zoeken want we weten dat we niet expres slecht zijn, er moet dus wel een verklaring zijn waarom dit gebeurd en waarom we er niets aan kunnen doen.

Op deze manier komen we echter in de problemen want we veroordelen de problemen bij anderen terwijl we die bij onszelf toedekken. Dit is een zekere weg naar het ontwikkelen van een blinde vlek voor onze eigen zwakheden en het conserveren van elk probleem wat zich voordoet.

De weg van de waarheid

Er is echter ook de weg van de waarheid. De waarheid is dat we allemaal (ongeveer) dezelfde fouten maken en dat we allemaal in een strijd zijn met de zonde. Door dit toe te geven, door er niet voor weg te lopen, door onder ogen te zien dat we allemaal, ook wij zelf, worstelen met zonden, gaan we de dingen meer zien zoals ze werkelijk zijn.

We gaan de kwetsbaarheden van mensen zien, we gaan begrijpen hoe die dingen in zijn werk gaan en hoe we verleid worden. We gaan zien waar we kwetsbaar voor zijn. Dit kun je alleen maar zien als je werkelijk durft toe te geven dat je kwetsbaar bent. We kunnen dan leren van eigen fouten en van de fouten van anderen. Door te denken dat die ander nalatig is voorkom je dat je inziet dat zijn probleem ook jou probleem kan zijn of kan worden. Het lijkt beangstigend (al die) bedreigingen onder ogen te zien maar door dit te doen ben je veel beter in staat om je er tegen te verzetten, het ontkennen van een probleem of een bedreiging heeft zelden iets opgelost of iets voorkomen en als je bang bent dat het je te veel gaat worden, dan kun je beter jezelf wat minder bezig houden met wat een ander doet.

Ik denk dat het open staan voor de zwakte van mensen, door andere mensen te zien als kwetsbare schepselen net als jijzelf, daardoor ga je begrip krijgen voor de problemen bij de ander, daardoor wordt het vergeven makkelijker. Maar hierdoor wordt ook de last bij jezelf lichter. Door vergevend om te gaan met anderen wordt ook de last van de wet op je eigen schouders lichter. Dit betekend niet dat je de zonde niet meer verafschuwd, het heeft tot gevolg dat de last van veroordeling niet meer op je drukt. Een veroordeling van een ander wordt namelijk later gemakkelijk een veroordeling van jezelf met je eigen woorden. Voordat dit gebeurd is het al een last die op je drukt, wat alles is beter dan datgene te doen waarvan je over de ander zei dat het dom was. Maar als het dan toch bij jou gebeurd, dan ben je wel verplicht je eigen probleem te ontkennen omdat je jezelf niet tegen de veroordeling van jezelf kunt verdedigen.

Ik denk dat een begripvol en vergevend hart uiteindelijk je steeds meer vrij maakt van de bindingen met de zonde.

Jezelf belasten door veroordeling van de ander

Het tegenovergestelde is ook waar, als je veroordelend bent naar anderen, of wrok voelt als je tekortkomingen ziet bij een ander, dan komt deze veroordeling bij jezelf tot uiting. Je veroordeeld de ander, maar de wet die je over de ander afroept wordt ook een zelf opgelegde wet. Je ziet dat je niet aan je eigen standaard kunt voldoen, ze ziet jezelf dezelfde dingen doen als de mensen die je veracht, met als gevolg dat je uiteindelijk jezelf veracht. Dit is een vicieuze cirkel die je steeds verder in de problemen brengt.

Om vrij te komen van bepaalde zonde is het toegeven ervan, het belijden van die zonde essentieel, maar als je de veroordeling van anderen niet opgeeft blijft het dweilen met de kraan open. Je kunt de ander niet vergeven, je kunt jezelf niet vergeven en je kunt niet begrijpen, je kunt niet accepteren dat God jou vergeven wil.

Verwantschap

Veroordeling is verwant aan bitterheid. Beide komen voort uit onbegrip en afwijzing van de ander. Over bitterheid en haat-gevoelens jegens de ander wordt wel eens gezegd: “Hoe kun je verwachten dat de ander schade lijd als je zelf een beker vergif drinkt?”. Deze uitdrukking verwijst naar de verwoestende werking van bitterheid op je gestel. Voor veroordeling van de ander geld iets dergelijks. Ik denk dat bitterheid groeit op (of de vrucht is van) de veroordeling.

Een geestelijke dimensie

De toelichting hierboven is nog erg beschreven vanuit het menselijk perspectief, ze is zeer nuttig om je inzicht te geven in de bron en de werking van veroordeling, ik denk echter dat er aan dit onderwerp ook meer geestelijke consequenties zitten. Hierboven is toegelicht hoe we vanuit de eigen wijsheid en uit een soort zelfbescherming, tot veroordeling van de ander komen. Tot op zekere hoogte is dit een begrijpelijk mechanisme wat in zichzelf al bewijst hoe kwetsbaar we zijn. Ook is beschreven hoe die veroordeling uiteindelijk toch weer bij ons zelf komt omdat wij van hetzelfde vlees gemaakt zijn en met dezelfde zwakheden als die ander.

Waar ik het echter nog niet over gehad heb zijn de geestelijke consequenties van deze veroordeling en ik denk dat die nog veel meer invloed kunnen hebben op je dagelijkse leven.

Met veroordeling van anderen, met roddel en met een kritische houding ten opzichte van anderen doe je het vernietigende werk van de satan. Dit heeft een slopende werking op je geestelijke weerstand. Door de satan te volgen in zijn daden krijgt hij steeds meer invloed in je leven. Dit principe wordt in grote lijnen beschreven in “Welke macht heeft de satan” (over jou). Ik kan hier niet te diep op ingaan maar ik heb sterk de indruk dat het veroordelen van de ander uiteindelijk jouzelf op het geestelijke in de problemen brengt. Het is dan de vraag hoe je daar op reageert:

  • Reageer je in nederigheid en erken je je eigen falen, bekeer je jezelf van je hooghartigheid
  • of wordt je opstandig van de (over jezelf afgeroepen) beproevingen en gooi je uiteindelijk er het bijltje bij neer omdat het leven je frustreert?

Hoe kom je van de zonden in je leven af?

Hoe kom je van de zonden in je leven af? Let op, ik doel hier niet op de verlossing van de zonden die je gedaan hebt, ik bedoel, hoe kom je af van de gewoontes in je leven die zondig zijn. Ieder mens worstelt met zijn geestelijke zwakheid. Elk mens dient zich te verzetten tegen de zonden in zijn leven, maar hoe doe je dat? Ik wil hierna een overzicht van aanwijzingen geven. Ieder heeft zijn speciale kwetsbaarheden en ieder zal samen met zijn Heer moeten overleggen welke weg het beste gevolgd kan worden. Laat je daarbij inspireren door de aanwijzingen hieronder.

  • Verberg je zonden niet, beleid ze, geef ze toe aan jezelf, bid om vergeving aan de vader en beleid ze aan minstens een broeder of zuster in het geloof. Laat een zonde nooit wortel schieten in je binnenste. Houd hem aan de oppervlakte, in het licht.
  • Rechtvaardig de zonde niet, kweek geen begrip voor je situatie met de bedoeling om er mee door te kunnen gaan.
  • Ga op zoek naar de wortel van de zonde. Waar komt ze vandaan? Is het een zoeken naar liefde of erkenning? Waar ben je gekwetst, wat zijn je zwakke plekken? Waar ben je naar op zoek?
  • Probeer te begrijpen dat zondes nooit een verlichting geven van onze nood maar dat het misleidingen zijn die onze zwakte misbruiken om ons steeds dieper in de zonde en de duisternis te trekken. Ken je het sprookje van Hans en Grietje nog? Dat is een mooi beeld van wat satan's plan is met jou: Je honger misbruiken, je vetmesten met zijn zoete leugens tot je niet meer tussen zijn tralies door kunt en je dan verslinden. (1-Petrus 5:8)
  • Volhard in je weerstand en je afkeer van de zonde, geef nooit op.
  • Vertrouw op God, wat er ook gebeurd, ook als de dingen om je heen niet passen in jou plan en in jou visie voor wat jij nodig hebt.
  • Blijf God smeken om hulp en vraag hem je te laten zien waar de zonde vandaan komt en wat het met je doet.
  • Wees nederig, erken je zwakheden en blijf verre van het veroordelen van andere mensen. Veroordeling is de zonde waar je het hardste tegen strijden moet.

Tip: Renew me – by Avalon – http://www.youtube.com/watch?v=SvF2eKzx0i8


Lectuur verwijzingen

Geïnspireerd op, of aanbevolen lectuur:

Titel


Schrijver


Pag.


ISBN


Laat je niet ontmoedigen David Wilkerson 190 978-90-73895-50-8
Andere doc formaten: pdf

Home pag.