Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Een schatting van de tijd van de laatste dagen?

Zitten we nu in de eindtijd? Wanneer zal het einde komen? Een vraag die iedere generatie al 2000 jaar lang heeft beziggehouden. Velen hebben getracht de tijd van het einde vast te stellen en wellicht evenzovelen zaten er naast.

We moeten we ons niet verlaten op mensen die zeggen dat ze weten op welke dag Jezus komt!

Maar als er al een realistische schatting te maken is, dan zal ze op een eenvoudig manier uit de Bijbel te herleiden moeten zijn.

Elke verklaring over de dag van Jezus komst die gebaseerd is op een ingewikkelde, niet te volgen redenering kunt u met een gerust hart afwijzen!

Wellicht dat in de laatste dagen, als het einde zeer dicht bij is, wel een dergelijk inzicht komt. Dit is iets waar ik persoonlijk zeker rekening mee houd maar dat zal dan door eenvoudige mensen met een echt geloof en een redelijke kennis van de Bijbel, aanvaard moeten kunnen worden. In dit verband wil ik u een voorbeeld geven van zo'n eenvoudig te herleiden benadering. Je hoeft geen theologie gestudeerd te hebben om de gedachtegang hierna te kunnen overwegen:

In de bijbel komen we zeer veelvuldig het getal 7 tegen en dit getal wordt o.a. ook gebruikt voor een week. Een week van 7 dagen (Gen.2:1) en een week van 7 jaren (Dan.9:27). Wat echter niet zo duidelijk naar voren komt is dat er ook een week van “dagen van 1000 jaar” is. (2 Petrus 3:8)

Deze week bestaat dan uit 4000 jaar voor christus + 2000 jaar na christus + 1000 jaar na de komende eindtijd. De 1000 jaar na de 2e komst van Jezus is een tijd van rust. Dit is de laatste dag van de week van 7000 jaar, de sabbat-dag. 6 dagen dus in de huidige tijd, en een zevende dag waarin Jezus regeert.

Dat er ongeveer 4000 jaar is voor de komst van Jezus kan worden afgeleid uit de geslachtslijsten. Dat er nu minder dan 2000 jaar verstreken zijn na Jezus is misschien minder duidelijk. Wij mensen hebben de geboorte van Jezus als startpunt genomen voor de laatste 2000 jaar (onze jaartelling), maar de echte grote omslag naar het nieuwe verbond kwam er na Jezus dood, niet door zijn geboorte. Zijn dood bracht verzoening, niet zijn geboorte. Als we aannemen dat God rekent vanaf de dood van zijn Zoon, dan zitten we nu, op het moment dat ik dit stuk schrijf, ongeveer in het jaar: 2019, De geboorte van Jezus word erchter wel geplaasts in 3 BC, dat word dan 2019+3 = 2022. Jezus werd ongeveer 33 jaar, en we moeten niet rekenen vanaf zijn geboorte, maar vanaf zijn opstanding. Dat is dus 2022 – 33 = 1989.
(Jezus was waarschijnlijk ongeveer 33 jaar toen hij stierf – Ref.)

We weten dat de eindtijd 7 jaar duurt en als we aannemen dat deze 7 jaar valt in de huidige 2000 jaar na christus dan zitten we nu 2000 – 1989 – 7 = 4 jaar voor de eindtijd.

Terug naar onze huidige tijdrekening zou de eindtijd dus ongeveer in het jaar 2019 + 4 = 2023 kunnen beginnen.

Waarom beschrijf ik deze benadering als de bijbel ons verteld dat niemand de dag weet? Ik geef deze benadering omdat Jezus zegt dat we continu moeten leven in het besef dat hij elke dag kan komen. Als u deze benadering serieus neemt, en u heeft uw relatie met Jezus nog niet op orde, en u realiseert zich dat u voor het opbouwen van een goede relatie waar u op kunt vertrouwen, wellicht een paar jaar nodig hebt, dan heeft dit hoop ik tot gevolg dat u hier serieus mee aan de slag gaat. En verder, ik geef hier geen exacte dag, als u goed gelezen hebt is hier ruimte voor +/- een of twee jaar. En wees niet verbaast als bovenstaande berekening achteraf niet uit komt. Ze is slechts bedoeld als voorbeeld en ook om u aan te sporen uw geloof serieus te nemen. Denk niet: “Hij zal nog wel even weg blijven”.

Er zijn overigens meer mensen die uitgaande van een periode van 7 millennia, uitkomen op een tijd die niet zo ver afwijkt van boven genoemde. Hierboven het ik gerekend naar het einde van deze eeuw. Sommige mensen rekenen naar de tweede komst van Christus. Dat kan een verschil van 3.5 of 7 jaar opleveren. Dit zijn relatief kleine verschillen.

Bovenstaande schatting hoeft niet accuraat te zijn en zal niet meer worden aangepast. Als je uitgaat van 7 millennia zijn er zijn diverse manieren om naar de eindtijd toe te rekenen.


Bovenstaande ruwe schatting moet je zien als een richtwaarde, om je er bewust van te maken dat het wel degelijk mogelijk is dat het einde komt gedurende ons leven.Meer bronnen

Er blijken meer meer mensen te zijn die met dit model werken. Ik wil hier echter expliciet aangeven dat ik niet kan instaan voor de kwaliteit en het waarheids gehalte van deze bronnen. Over het algemeen heeft men nogal eens de neiging om door te schieten in het aandragen van “bewijsmateriaal”. Onderzoek alles en behoud het goede1 Thessalonisenzen 5:21:

Andere berekeningen

Een van de andere berekeningen is de Joodse jaartelling. Nu bevat de Joodse traditie vele wijze lessen, ze is echter ook bezaait met dwaalleringen. Dit is dus zeker geen “onweerlegbaar bewijs”.
Alles wat afwijkt van Gods woord (de Bijbel, De Torah of de Tenach) moet worden afgewezen. Andere Joodse boeken zoals de Talmud of de Midrash zijn voornamelijk menselijke tradities. Jezus heeft zich daar een aantal keren zeer kritische over uitgelaten. De Kabbalah kan worden beschouwd als een occulte leer waar men zich verre van moet houden.

Een groot aantal foutieve datum bepalingen

De geschiedenis heeft een groot aantal foutieve datum bepalingen laten zien en dit kan gemakkelijk leiden tot een sceptische houding. Waak hiervoor, denk niet “hij komt toch niet” en denk niet dat je de datum wel kent. Beide uitersten gaan tegen het Woord in.Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.