Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Zitten we nu in de laatste dagen?

Zitten we nu in de eindtijd?

Er is veel onzekerheid over wanneer de huidige tijd volgens de bijbel zal eindigen en wanneer we overgaan naar een nieuwe. Als je de bijbel gelezen hebt dan kom je daar over vrij veel teksten tegen. Wanneer zal dit alles gebeuren?

Marcus 13:4
[3] Toen Hij op de Olijfberg tegenover de tempel zat, en ze met Jakobus, Johannes en Andreas onder elkaar waren, vroeg Petrus Hem: [4] ‘Zeg ons wanneer dat zal gebeuren, en wat het teken is dat dat alles in vervulling gaat.’ [5] Jezus begon hun uit te leggen: ‘Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. [6] Velen zullen in mijn naam optreden en zeggen: “Ik ben het”, en ze zullen velen op een dwaalspoor brengen. [7] Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet. [8] Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en op verscheidene plaatsen zullen er aardbevingen zijn, en hongersnood. Dat is het begin van de weeën. [9]

Antwoord:

Een vraag over de eindtijd valt een beetje buiten het doel van deze site omdat dit een heel speciaal en omvangrijk onderwerp is waarover heel veel onduidelijk is. Ik wil daarom slechts kort op in gaan op deze vraag.

In het algemeen is het goed om je te realiseren dat de huidige tijd, en de wereld zoals die er nu is, niet eeuwig zal duren. Er staan veel te veel teksten in de Bijbel over dit onderwerp om dit te negeren.

Ik denk dat deze teksten en waarschuwingen in de bijbel er vooral voor bedoeld zijn:

  • Om ons bewust te maken van de tijdelijkheid van ons bestaan
  • Om ons aan te sporen om het woord van God serieus te nemen. Horen en doen dus.
  • Om ons voor te bereiden voor die tijd. Om ons te leren hoe we in een dergelijke tijd stand kunnen houden.

Wat je dus zonder meer zou kunnen doen is kennis nemen van de bijbel teksten over de eindtijd. Weten wat er staat, zonder nu direct overal een mening over te moeten hebben.

Aan de andere kant wordt er niet gezegd wanneer, in welk jaar, deze dingen gaan plaats vinden. Ik heb sterk de indruk dat veel profetieën over dit onderwerp pas duidelijk worden kort voor, of nadat ze worden voltrokken. Heel duidelijk is in elk geval dat een exacte bepaling van de tijd, wanneer deze tijd gaat eindigen, niet mogelijk is. Dit is expliciet beschreven in de bijbel en het heeft daarom geen zin om te trachten dit aan de bijbel te ontfutselen door ingewikkelde menselijke redeneringen. Laat je door dergelijke dingen niet imponeren.

Toch zijn er wel indicaties dat we nu in de laatste dagen leven. Een groot deel van de profetieën in de bijbel is tot vervulling gekomen en een van de meest kenmerkende tekenen is de wedergeboorte van Israël en de onwaarschijnlijke manier waarop dit is gebeurd, is een van de meest duidelijke tekenen dat het niet lang meer zal duren. Vrij recent is de sterke toename van het aantal stormen en natuurrampen. Ondanks de tekenen van de tijd blijft er nog voldoende ruimte voor onzekerheid, of moet ik zeggen, voor Gods soevereiniteit.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik u in eerste plaats naar de bijbel.
Voor een uitleg die nog specifieker ingaat op tijd die verwacht mag worden: De laatste dagen (#2)
En verder naar de video's hieronder.

Titel van de video

Spreker

Gesproken taal

Video link

Ondertitel bestand

Extra

Status NL vertaling

At the end of time

Derek Prince

Eng.

[Deel 1] [Deel 2]

Nog niet beschikbaar


Nog niet beschikbaar

How to Face the Last Days without Fear

Derek Prince

Eng.

[Deel 1] [Deel 2] [Deel 3]

Nog niet beschikbaar


Nog niet beschikbaar

After the Tribulation

Na de beproevingen

Diverse

Eng.

www.afterthetribulation.com

jTmZHDb_sP8

Nog niet beschikbaar

Opmerkingen

Nog niet beschikbaarAndere doc formaten: pdf odt

Home pag.