Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Hoe is het verloopt van de eindtijd?

Welke dingen gaan er in de laatste dagen gebeuren?

Het meest besproken onderwerp op dit gebied is de discussie over wanneer de opname van de heiligen zal plaatsvinden, voor tijdens, of na de beproevingen.

Antwoord:

In eerste instantie dacht ik dat de Bijbel hierover geen duidelijke uitspraak doet, maar na een tijd ben ik hierover van mening veranderd. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat openbaringen redelijk chronologisch is opgebouwd.

  • Van Op 6 tot Op 11 wordt een chronologisch verslag van de gebeurtenissen.
  • Van Op 13:4 tot 17:19 wordt alles nog een keer verteld, maar op een andere manier met meer metaforen.

In het overzicht hieronder heb ik de gebeurtenissen vanuit de bijbel verkort weergegeven in een tabel. Je ziet dan dat beide verhalen in openbaringen veel gelijkenissen vertonen. Houd dit zelf maar eens langs de bijbel als u openbaringen leest. Er zijn daar ook duidelijke verwijzingen naar de opname van de Christenen te vinden zodat je wel degelijk kunt zien wanneer dit plaatsvindt.

Een tweede inzicht wat ik kreeg is het onderscheid tussen de vervolgingen (tribulation) en Gods oordelen, of Gods wraak t.o.v. de vervolgers van de gelovigen. Het lijkt erop dat de vervolgingen een periode van 3,5 jaar beslaat, en de Wraak van God ook 3,5 Jaar.

  • De opname zou dan aan het einde van de vervolgingen zijn
  • Maar voor het begin van God's Wraak
  • Midden in de eindtijd dus.

Als je de dingen over de eindtijd leest, wees je er dan van bewust dat in de eerste drie jaar, heel veel mensen zich niet realiseren wat zich aan het ontwikkelen is. Er staat bijvoorbeeld:

Lucas 17, 26
[26] Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon. [27] Ze aten en dronken, ze huwden en werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark inging en de watervloed kwam die allen verdelgde. [28] Of zoals het ging in de dagen van Lot; ze aten en dronken, kochten en verkochten, plantten en bouwden; [29] maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok, regende het vuur en zwavel uit de hemel, die allen verdelgden. [30] Net zo zal het zijn op de dag dat de Mensenzoon zich zal openbaren.

Je zou kunnen denken: Er is niets aan de hand, Jezus komt op een moment dat de mensen niets in de gaten hebben. Dat is wat lastig te combineren met de beproevingen van eindtijd. Ik denk echter dat de beproevingen, het eerste deel van de eindtijd, vooral de christenen raken, en dat het tweede deel, Gods wraak, uitsluitend de ongelovigen raakt (en de Christenen waarvan Jezus zegt dat hij ze niet kent) maar dat deze periode nog veel erger is.

Als je vanuit dit perspectief naar de evangeliën kijkt dan blijken ook die ditzelfde bericht af te geven. Wat daar wel weer opvalt is dat er sprake is van twee perioden van beproevingen:

  • Een periode enkele jaren na de dood van Jezus als Jeruzalem valt. Deze periode slaat uitsluitend op Israël en Lucas verwijst hier naar.
  • De tweede periode is ergens halverwege de eindtijd. De eerste twee evangeliën verwijzen hiernaar en lijken de vlucht uit Judea, die grote gelijkenissen vertoond met die van Lucas echter in de eindtijd te plaatsen. Dit doet vermoeden dat er twee vluchten zijn met een sterke analogie.

Het komt wel vaker voor in de Bijbel dat een profetie meerdere keren achter elkaar tot vervulling komt.

Een vraag die je ook vrij veel tegenkomt is wat er gebeurd met de Joden in die tijd. Zelf vind ik het heel opvallend dat er drie dingen ongeveer gelijktijdig plaatsvinden:

  • De opname
  • De 144.000 gelovigen uit de Joden worden verzegeld
  • Jezus zet ook in die tijd zijn voeten op de olijf-berg.

Dit zou kunnen betekenen dat de Joden op ongeveer dezelfde tijd uit de verdrukking worden gered. Ik neem aan dat Jezus zich kort daarna zelf aan de Joden openbaart (voor zover dat dan nog nodig is) Wellicht dat een tweede vlucht uit Judea hieraan vooraf gaat.

Bedenkingen

De eindtijd zal een tijd worden van zware beproevingen. Het is belangrijk dat je jezelf hier goed op voorbereid. Het vertrouwen op de Heer is belangrijker dan het op voorhand begrijpen van alle profetieën en het kennen van alle details van de eindtijd. Daarom wil ik u een waarschuwing geven t.a.v. de accuratie van deze tekst. Deze presentatie gaat er van uit dat de eindtijd bestaat uit twee perioden van 3.5 jaar, waarbij de opname wordt weergegeven na 3.5 jaar. Het kan echter ook heel goed zijn dat de tijd van de beproevingen langer duurt en dat de tijdverdeling dus anders is. Staar u niet blind op deze weergave.

Overzicht

Zie een overzicht van de het verloop van de eindtijd of download het office document

Lees in deze context ook eens psalm 2, een verbijsterend stukje profetie. Het is een korte schets van de context waarin deze dingen zich afspelen.

Titel van de video

Spreker

Gesproken taal

Video link

Ondertitel bestand

Extra

Status NL vertaling

After the Tribulation

Na de beproevingen

Diverse

Eng.

www.afterthetribulation.com

jTmZHDb_sP8, Dvv2HPYdhMA

Nog niet beschikbaar

Opmerkingen

Nog niet beschikbaarAndere doc formaten: pdf odt

Home pag.