Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Hoe kun je belast worden door een vloek?

Op welke manier kun je onder een vloek komen? (Deze vraag natuurlijk gesteld vanuit het motief om dit te voorkomen.)

Antwoord:

Wat is een vloek?

Voordat ik in ga op deze vraag is het belangrijk om eerst te weten: “Wat verstaan we onder een vloek”. Er zijn meerdere manieren waarop dit woord wordt gebruikt.

  1. Een heiligschennende (impulsieve) uitdrukking. Dit is in eerste instantie het oneerbiedig gebruiken een heilige naam. (meestal de naam van God)
  2. Bestraffende, verwensing of beschadigde uitspraak
  3. Het doelbewust vervloeken van een ander persoon, “gebruik makend” van geestelijke machten.
  4. “Onder een vloek komen” doelende op de effecten van een vloek

De eerste en de tweede betekenis zijn met elkaar verbonden doordat de eerste, “een impulsieve uitspraak” in veel gevallen een tekst bevat waarmee je jezelf of een ander beschadigd (de tweede betekenis). Het bekende “Godverdomme” is een samentrekking van de vraag “God verdom mij”, of anders gezegd “God vervloek mij”. Hiermee komen we op de vierde betekenis. Mocht God deze vraag honoreren dan kom je onder een vloek (de vierde betekenis). Wat dat precies inhoud vind je in het Bijbelboek Deuteronomium (H 4 t/m 28). Wat daar in het kort staat is dat als je kwaad doet, dat je dan met het kwaad belast zult worden.

Introductie

In feite is de bijbel een handboek waarin staat hoe je gezond kunt leven. Met gezond doel ik dan op geestelijk en lichamelijk, waarbij je het schade toebrengen van jezelf en anderen probeert te vermijden. Zo staan daar bijvoorbeeld genoemd: Moord, leugen, ontrouw, begeren van wat van een ander is etc. Deze zaken zijn voor de meeste gelovigen heel “acceptabel”. Lastiger wordt het al wanneer je ook het contact met “andere goden” gaat benoemen en toelichten.

We leven tegenwoordig in een maatschappij waarin alles maar moet kunnen, en waarin de mens zelf wel uitmaakt wat goed is. Dat mag inderdaad, God zegt echter dat het contact met “andere goden” slecht is. Ik denk dat als God zoiets zegt, de maker van hemel en aarde, dat het dan niet verstandig is om zoiets te negeren. Je kunt er wel voor kiezen om dit naast je neer te leggen en het experiment aan te gaan. Ik voorspel echter dat je vroeg of laat zult ontdekken dat je daarmee een pijnlijke vergissing begaat.

In Deuteronomium 28:15 staan heel specifieke vervloekingen beschreven. In het kort samengevat: Ziekte en vruchteloosheid. Als je Deuteronomium leest dan kun je gemakkelijk de indruk krijgen dat de genoemde vervloekingen een middel van God zijn om je te dwingen zijn wil te doen. Dat is echter een ernstige misvatting. Door Gods aanwijzingen in de wind te slaan dwingt je Hem om zich van je af te keren. De genoemde vervloekingen zijn vaak het gevolg van het ontbreken van de aanwezigheid van God's bescherming in je leven. In de Bijbel wordt dit vaak verwoord met de dreigende tekst “dan zal ik mijn gezicht van u afwenden”. Als je weet wie God is, en je kent een beetje je eigen beperkingen, dan is dit inderdaad een beangstigend vooruitzicht. Toch wil ik nog een keer benadrukken dat God je autonomie gegeven heeft en dat als je in daden tegen hem zegt: “Ga weg! Ik wil zelf bepalen wat ik doe”, dat Hij dat dan respecteert. Zoiets heeft voor jou ernstige gevolgen maar blijkbaar is jou autonomie belangrijker voor God dan je welzijn op korte termijn. Je hebt het recht gekregen om je eigen lot te bepalen.

Bronnen van een vloek

In de tekst hiervoor heb je waarschijnlijk al een indruk gekregen van hoe je belast kunt worden met een vloek. Hieronder wordt een lijst gegeven met meer concrete voorbeelden van dergelijke bronnen. In alle gevallen is het een op een of andere manier overtreden van Gods aanwijzingen:

Oorzaak

Toelichting

Veroordeling van jezelf

Je kunt een vloek uitspreken over jezelf. Dit gebeurd vaak onbewust door negatieven dingen over jezelf te zeggen..

Veroordeling van andere mensen

Hiermee veroordeel je ook jezelf.

Bitterheid naar andere mensen

Bitterheid is vergif voor de ziel.

Het doden van een mens (incl. abortus!)

Het bloed van andere mensen komt op je eigen hoofd neer.

Een vervloeking door iemand anders

Een ander mens kan jou kwaad toebrengen, dit zal echter ook onvermijdelijk hem/haar zelf treffen.

Diefstal

Het opvolgen van de suggesties van de satan brengt bittere vruchten voort

Antisemitisme

Veroordeling van Gods volk is een van de meest trefzekere manieren om jezelf onder een vloek te brengen.

Jezelf inlaten met occulte praktijken

Aanbidden van andere goden, een overeenkomst met hen aangaan, is waarschijnlijk de meest trefzekere manier om jezelf onder een vloek te brengen.

Het is wat lastig onder woorden te brengen hoe dit op God overkomt. Volgens mij is dit vergelijkbaar met een vader die zijn kind uit een pan stront ziet eten. Ja mag dat doen, maar verwacht niet dat hij ernaar blijft kijken.Toenemende duisternis

Bij het negeren van Gods aanwijzingen, of bij het actief toenadering zoeken van duistere machten, zul je onvermijdelijk een toename van invloed en effect van deze duistere machten gaan zien in je leven.

Effecten van een vloek

Hieronder geef ik een lijst van de effecten van een vloek over je leven, gericht op de huidige tijd.Effect

Toelichting

Scheiding

De verwoesting van een door God ingesteld verbond tussen twee mensen

Aversie tegen autoriteit

Afbreken van een door God ingestelde orde

Verwarring / Desoriëntatie

Heel veel mensen die in contact komen met occulte bronnen gaan zich verdiepen in ingewikkelde theorieën en redeneringen vol halve waarheden. Dit leid tot verwarring en uitputting van de geest.

Lichamelijke zwakte en onvermogen

Ziekten


Egoïsme

Dit is de tegenpool van liefde

Armoede

Diverse van boven genoemde effecten hebben een negatief effect op de financiële situatie. De meest zichtbare en vaak dramatische is scheiding, maar ook egoïsme en verwarring leiden regelmatig tot het opgeven van de kostwinning.

Geldgebrek

Er kan gebrek zijn aan geld terwijl er een hoog inkomen is. Op een onverklaarbare manier is er nooit genoeg en zijn er altijd geldzorgen.Geestelijke logica

Bij bovenstaande lijst hoort een zeer ernstige waarschuwing:

  • Een vloek heeft in een mensenleven doorgaans een of meerdere van de genoemde effecten maar
  • Je mag dit NOOIT omdraaien en bijvoorbeeld zeggen: Je hebt geldgebrek dus er zal wel een vloek op je rusten. Dit is wat de farizeeën deden en Jezus werd daar woedend van.
  • Echter, als je van jezelf weet dat je jezelf hebt ingelaten met het occulte, dan mag je er voor jezelf wel degelijk rekening mee houden dat de dingen die je ervaart hier door veroorzaakt kunnen worden.
  • Ook, als je ziet dat iemand zich inlaat het het occulte, is het goed om hem of haar daar dan voor te waarschuwen. Hierbij moet je echter, net als God, wel de persoonlijke autonomie respecteren en er dus gevoelig voor zijn of die persoon een dergelijk advies op prijs zal stellen. Dit is vaak een lastig dilemma.

Zie in dit verband ook: satans bullshitAndere doc formaten: pdf

Home pag.