Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Case study: numberoneson

De video's van “numberoneson” geven weer hoe iemand in een evangelische kerk zijn geloof verliest. De impact van deze video's moet niet worden onderschat. Wat ik hier zie is een persoon die oprecht beschrijft hoe hij in de loop van de tijd zijn door het falen van zijn geloof, zijn geloof verliest, en het is werkelijk triest om zoiets te zien.

Heel in het kort zie ik de volgende dingen gebeuren:

  • Zijn bekering blijkt voor een (groot) deel gebaseerd op de dreiging van de hel.
  • Het wankelen van zijn geloof is ontstaan doordat de beloften van de kerk een voor een onderuit gingen.
  • Dat hij ging twijfelen of hij zelf wel gered was
  • Realisatie van het bestaan van de eeuwige straf

Zijn val wordt veroorzaakt door angst en boosheid over:

  • Omdat hij zijn eigen beperktheid is gaan zien
  • door het ontbreken van duidelijke antwoorden en door de inconsistentie tussen wat hij heeft geleerd en wat hij ziet
  • doordat hij hierdoor niet meer zeker wist of hij wel gered is ondanks zijn oprecht zoeken, doordat hij geen antwoorden kreeg, door het zwijgen van God en hij hier niet uit kon komen
  • Doordat hij God oordeelt met zijn eigen intellect.

Nu is bovenstaande opsomming erg kort geformuleerd en het doet geen recht aan de pijn die ontstaat wanneer je piekert over, en blijft hangen in het lot wat zielen ondergaan de in de hel terecht komen. Het wordt met name pijnlijk als je niet meer weet of je eigen ziel wel veilig is. Hier is iemand die de het bestaan van de hel in de implicaties daarvan serieus is gaan overwegen, iemand die zijn geweten niet liet sussen en de woorden in de bijbel serieus nam, maar waarbij zijn theologie hier geen afdoende antwoorden op kon geven. De menselijke response voor dingen die je leven bedreigen, voor dingen die je dreigen te overspoelen met pijn, is om het buiten te sluiten, en dat heeft hij gedaan met zijn geloof. Het werd te bedreigend voor zijn leven.

Infiltratie van het kwaad in zijn geloof

De basis

De basis van zijn geloof is niet de genade, maar de dreiging. Als in je jeugd het geloof wordt binnen gebracht met de dreiging van de hel, dan is dat waarschijnlijk een negatief, duister fundament van je geloof. Jezus heeft het bestaan van de hel nooit verzwegen, maar het was niet waarmee hij mensen benaderde om hen te redden. De reddende kracht en de zekerheid van je bestaan is het aanbod om je opnieuw te verbinden met de waarheid, met God.

Valse beloften

Verder zien we dat in (vele evangelische) kerken de overtuiging heerst dat we als mens overal duidelijke en eenvoudige antwoorden op moeten kunnen hebben. Ons menselijke beperktheid is niet voldoende in beeld.

De beloften van de gaven van de geest worden veel te luchtig beschreven, alsof het iets is wat je eenvoudig kunt claimen of zoiets. De verwachtingen die dit wekt komen niet overeen met de realiteit en vroeg of laat gaat zich dit wreken. Of je gaat leven in ontkenning, of je geloof gaat wankelen.

Een onvast fundament in het geloof en het ontbreken van duidelijke antwoorden is een serieus probleem. Een mens zoekt naar houvast, naar zekerheid, naar een fundament van zijn bestaan en duidelijke antwoorden lijken dat houvast te geven. Het probleem is echter dat wij mensen beperkt zijn, en veel te gemakkelijk misleid worden en een wankel systeem van zekerheden gaan bouwen. Dit kaartenhuis zal vroeg of laat instorten.

Daarom is het essentieel dat we ons vertrouwen in God stellen, ook als we niet alles kunnen vatten.

Een valse geest

Zo mogelijk nog destructiever is het als je als naïef gelovige wordt geconfronteerd met valse tekenen van de geest, en dat lijkt hier inderdaad ook gebeurd te zijn. Een geïnfiltreerde kerk presenteert je een corrupt geloof. Hoe velen van ons zijn in staat de realiteit in de gemeente om ons heen te scheiden van de realiteit van Gods woord. Deze twee zijn voor de kerkganger vaak on-onderscheidelijk met elkaar verbonden.

Verwijzingen

Zie ook de introductie: Introductie

YouTube Play list: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFm36Srt7XI77bjV1q8LQD-T48YdThDpo

Omschrijving

Link


https://m.youtube.com/watch?v=dQIfDvS7lcY

Losing God Part 2: The Supernatural

https://m.youtube.com/watch?v=651-Krr8rA4

Losing God Part 3: The Church

https://m.youtube.com/watch?v=g9TVl36iKGY

Losing God Part 4: Hell

https://m.youtube.com/watch?v=2xT5tTbfjKs

Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.